Вас вітає кафедра невідкладної
та екстреної медичної допомоги !


Штат кафедри: 1 професор, 8 доцентів, 3 асистенти, 1 старший лаборант.


Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

 • Екстрена та невідкладна медична допомога”; 
 • Внутрішня медицина. Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією. Невідкладні стани у внутрішній медицині”; 
 • Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)”; 
 • Внутрішня медицина. Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією.     Сучасна практика внутрішньої медицини”.
На кафедрі навчаються студенти:
 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства;
 • ННІ післядипломної освіти.
за спеціальностями:
 • "лікувальна справа" (ІІ курс, ІV курс, VI курс); 
 • "стоматологія" (V курс);
 • "сестринська справа" (магістри) (І курс, ІІ курс)
 • "медицина невідкладних станів" (інтерни)
за формою навчання:
 • очна;
 • заочна; 
 • дистанційна.