Контакти


Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" 

вул. Клінічна, 1,  м. Тернопіль, 46002.

Електронна пошта – nev_extrendop@tdmu.edu.ua 

Місце знаходження