Кафедра‎ > ‎

Навчальна робота

На кафедрі навчаються студенти 4,6 курсів медичного факультету, студенти 5 курсу стоматологічного факультету, медсестри-бакалаври та медсестри магістри дистанційної форми навчання ННІ медсестринства. В 2013році підготовлено і видано у видавництві «Укрмедкнига» посібник «Основи внутрішньої медицини», в якому наводяться протоколи і алгоритми з надання невідкладної та екстреної медичної допомоги, а в 2015 році видано посібник: «Екстрена медична допомога»

 На кафедрі обладнано 5 тематичних навчальних кімнат (одна з них на клінічній базі підстанції ШМД м.Тернополя).

Серед дисциплін, що викладаються: «Екстрена медична допомога», «Внутрішня медицина: невідкладні стани у внутрішній медицині.

        Першочерговим завданням предмету «Екстрена медична допомога» є оснащення навчальних кімнат манекенами, муляжами, апаратурою, інструментарієм та іншим різноманітним майном для відпрацювання практичних навичок. Проведення практичних занять відбувається в формі відтворенні сценаріїв – змодельованих реальних ситуацій, в яких умовно стається раптова зупинка кровообігу або інший стан, що потребує невідкладної допомоги. При цьому студенти виконують функції членів бригади ЕМД, виїжджаючи на виклики у складі бригади ЕМД.

У навчальній аудиторії встановлені плакати із алгоритмами тих невідкладних станів, які розглядаються на занятті. При проведенні занять пріоритетними є технологія первинного та вторинного обстеження (базова для діагностики та лікування будь якого невідкладного стану). Значна увага також відводиться реалізації комунікативних здібностей студентів, роботі в команді, їх психологічній підготовці. Додатковим завданням викладача в цих умовах є формування позитивної мотивації до реалізації того чи іншого сценарію.

     


    У другій частині заняття згідно угоди між ДВНЗ « Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» та центру екстреної медичної допомоги студенти виїжджають на виклики у складі бригад ШМД. Попередньо з ними проводиться інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Приїхавши з викликів, разом з викладачами здійснюється обговорення того чи іншого випадку з оцінкою доїзду до місця подій, якості діагностики та лікування пацієнтів.

       У 2015 році кафедра отримала комплект навчально-тренувального майна, на якому студенти відпрацьовують елементи кваліфікованої серцево-легеневої реанімації, інтубація трахеї, оцінка серцевих ритмів, дефібриляція з адаптацією до сучасних протоколів з медицини невідкладних станів.

    У навчальний процес впроваджено окремі оновлені протоколи з медицини невідкладних станів (18 протоколів), які розроблені спільно з фахівцями факультету післядипломної освіти, окремі елементи з надання екстреної медичної допомоги травмованим постраждалим за системою ITLS (International Trauma Life Support). Впроваджено нові підходи з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у масових випадках. У навчальний процес впроваджені стандарти ALS (Advanced Life Support  кваліфіковані заходи реанімації) Європейської ради реанімації. Викладачі доц. Мартинюк Л.П., доц. Ляхович Р.М. пройшли курс ALS у Кракові й отримали сертифікат про опанування теоретичними знаннями і практичними навичками.