Підручники та посібники


Навчальний посібник "Екстрена медична допомога" за редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, д.м.н., професора М.І. Шведа, призначений для користування, в першу чергу, студентами вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, лікарями-інтернами, викладачами профільних кафедр, практичними фахівцями з екстреної медицини.
Підручник написаний у відповідності з Типовою навчальною програмою з “Екстреної медичної допомоги”, затвердженої Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України у 2013 року для студентів, які навчаються за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Медична психологія” і “Стоматологія”. Дана програма в рамках виділених годин має на меті висвітлення основних протоколів з медицини невідкладних станів, затверджених МОЗ України, які авторами посібника вдосконалені та адаптовані до сучасних вимог, зокрема враховані рекомендації Європейської Ради Реанімації (2012 р.).
Основна увага при описі всіх розділів і нозологій зосереджена на первинному і вторинному обстеженні хворого чи постраждалого на місці події. Вказаний алгоритм застосовується при діагностиці практично всіх передбачених навчальною програмою невідкладних станів, які в ході заняття моделюються викладачем, і дозволяє встановити основні типові симптоми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної медичної допомоги, сформулювати типові синдроми й на їхній основі вибрати протокол з медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в ході лікування симульованого пацієнта.
Comments