Кафедра‎ > ‎

Наукова робота

Традиційні напрямки наукових розробок співробітників кафедри – нефрологія, кардіологія, ендокринологія та ревматологія, зокрема проблеми коморбідності у внутрішній медицині: питання хронічної хвороби нирок, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця і інфаркту міокарда, остеопорозу та цукрового діабету. З 2013 року працівниками кафедри проводяться наукові дослідження у комплексній міжкафедральній науковій роботі «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб».
З даної проблеми опубліковано більше 50 наукових праць, отримано 1 патент на корисну модель, видано 3 інформаційні листи, подано заявку на включення наукового повідомлення до переліку наукової продукції, призначеної на впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я.