Монографії, патенти


-            Медсестринство в терапії.// За заг.ред. М.І. Швед, Н.В. Пасєчко. Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004.-546с.-  Терапія.// За. ред. М.І. Швед, Н.В. Пасєчко.-Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2007.-648с.

-            Основи клінічної медицини. Швед М.І., Андрейчин М.А., Пасєчко Н.В. та ін..-Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2008.-796с.

-                       Посібник для аудиторної роботи студентів із факультетської терапії.// за ред. М.І. Шведа.-Тернопіль: «Укрмедкнига», 2001.-394с.   

-            Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Франчук М.М. Клінічна ендокринологія  в схемах і таблицях. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2006.-344с.

-             Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів  IV та V курсів медичного факультету: навч. посібник . М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, А.О. Боб та ін.; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2013.-828 с.

-      Екстрена медична допомога.// за ред. М.І. Шведа.-Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015.-354с.