Історія кафедри

КАФЕДРА НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

м. Тернопіль , вул. Клінічна 1, 46002

 

Kафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги створена 31 серпня 2012 року (наказ № 504) на базі Тернопільської університетської лікарні та центру екстреної медичної допомоги, очолив її професор Швед Микола Іванович. Основні напрямки наукових інтересів – невідкладні стани, кардіологія, нефрологія, ендокринологія.


 Навчально-методична робота. На кафедрі навчаються студенти 4,6 курсів медичного факультету, студенти 5 курсу стоматологічного факультету, медсестри-бакалаври та медсестри магістри дистанційної форми навчання ННІ медсестринства, лікарі-інтерни та лікарі-курсанти ННІ післядипломної освіти. В 2013році підготовлено і видано у видавництві «Укрмедкнига» посібник «Основи внутрішньої медицини», в якому наводяться протоколи і алгоритми з надання невідкладної та екстреної медичної допомоги. В 2015 році видано посібник: «Екстрена медична допомога», а в 2016 році видано підручник "Екстрена та невідкладна медична допомога".

 На кафедрі обладнано 5 тематичних навчальних кімнат (одна з них на клінічній базі підстанції ШМД м.Тернополя).

Серед дисциплін, що викладаються: «Екстрена медична допомога», «Внутрішня медицина: невідкладні стани у внутрішній медицині.

        Першочерговим завданням предмету «Екстрена медична допомога» є оснащення навчальних кімнат манекенами, муляжами, апаратурою, інструментарієм та іншим різноманітним майном для відпрацювання практичних навичок. Проведення практичних занять відбувається в формі відтворенні сценаріїв – змодельованих реальних ситуацій, в яких умовно стається раптова зупинка кровообігу або інший стан, що потребує невідкладної допомоги. При цьому студенти виконують функції членів бригади ЕМД, виїжджаючи на виклики у складі бригади ЕМД.

У навчальній аудиторії встановлені плакати із алгоритмами тих невідкладних станів, які розглядаються на занятті. При проведенні занять пріоритетними є технологія первинного та вторинного обстеження (базова для діагностики та лікування будь якого невідкладного стану). Значна увага також відводиться реалізації комунікативних здібностей студентів, роботі в команді, їх психологічній підготовці. Додатковим завданням викладача в цих умовах є формування позитивної мотивації до реалізації того чи іншого сценарію.

      У другій частині заняття згідно угоди між ДВНЗ « Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» та центру екстреної медичної допомоги студенти виїжджають на виклики у складі бригад ШМД. Попередньо з ними проводиться інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Приїхавши з викликів, разом з викладачами здійснюється обговорення того чи іншого випадку з оцінкою доїзду до місця подій, якості діагностики та лікування пацієнтів.

       У 2015 році кафедра отримала комплект навчально-тренувального майна, на якому студенти відпрацьовують елементи кваліфікованої серцево-легеневої реанімації, інтубація трахеї, оцінка серцевих ритмів, дефібриляція з адаптацією до сучасних протоколів з медицини невідкладних станів.

    У навчальний процес впроваджено окремі оновлені протоколи з медицини невідкладних станів (18 протоколів), які розроблені спільно з фахівцями факультету післядипломної освіти, окремі елементи з надання екстреної медичної допомоги травмованим постраждалим за системою ITLS (International Trauma Life Support). Впроваджено нові підходи з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у масових випадках. У навчальний процес впроваджені стандарти ALS (Advanced Life Support  кваліфіковані заходи реанімації) Європейської ради реанімації. Викладачі доц. Мартинюк Л.П., доц. Ляхович Р.М. пройшли курс ALS у Кракові й отримали сертифікат про опанування теоретичними знаннями і практичними навичками.

 Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

     Традиційні напрямки  наукових  розробок співробітників кафедри -  кардіологія, ревматологія, нефрологія  та ендокринологія, зокрема проблеми артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда, остеопорозу та цукрового діабету. В 2013-2017 рр  працівниками кафедри проводилися наукові дослідження у комплексній міжкафедральній науковій роботі присвяченій проблемам коморбідності в клініці внутрішніх хвороб

 

Лікувальна робота.

Лікувальною базою кафедри є палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення (9 ліжок), 15 ліжок кардіологічного відділення, ендокринологічне відділення (50 ліжок) та відділення гемодіалізу (16 гемодіалізних установок) КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», а також 2 підстанції ЕМД м. Тернополя.

6 співробітників кафедри мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію, 3 – першу, 2 - другу. Для забезпечення сучасних підходів до діагностики та лікування захворювань нирок, серцево-судинних захворювань та патології органів дихання колективом кафедри впроваджено:  добове моніторування серцевого ритму та артеріального тиску, алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому (пульс-терапія, плазмаферез, гемодіафільтрація), розроблено алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини, велоергометрія, ехокардіоскопія у 2-х вимірному режимі та черезстравохідна ЕхоКС.

Для наближення спеціалізованої медичної допомоги населенню області, працівники кафедри здійснюють консультативні виїзди у лікувально – профілактичні заклади області, в амбулаторії з надання первинної медико-санітарної допомоги. Працівниками кафедри здійснюється телеметричне консультування амбулаторій з надання первинної медико-санітарної допомоги в селах Зарубинці, Гнилиці, В. Говилів,  Увисла  та Кокошинці.