ЛЯХОВИЧ  РОМАН  МАР'ЯНОВИЧ


У 1980 році закінчив лікувальний факультет Тернопільського державного медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа».

 Кандидат медичних наук з 2012 року.

 Кандидатська дисертація на тему: «Патогенетичне обґрунтування тривалої внутрішньошлункової оксигенації і метаболічної терапії в корекції гострого тетрахлорметанового гепатиту» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році.

 Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Екстрена та невідкладна медична допомога
  • Кваліфікована серцево-легенева та мозкова реанімація

 Є автором і співавтором близько 50 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель, 1 підручник, 3 посібники.

 Є керівником наукового гуртка, а також двох наукових робіт на здобуття наукового ступеня магістра (сестринська справа)