Наукові публікації

Наукові публікації доцента Левицької Л.В.


 1. Диференційований підхід до фізичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда, ускладнений артеріальною гіпертензією/ Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б.// Матеріали ХІ Національного Конгресу кардіологів України. // Київ, 28-30 вересня 2010 р. – Український кардіологічний журнал. Додаток 2/2010. – с. 66-67.
    2. Особливості медичної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця, ускладнену артеріальною гіпертензією. / Швед М.І., Мисула І.Р., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Коваль В.Б., Запорожець Т.М.// Матеріали ХІІІ Конгресу СФУЛТ. // Львів, 30 вересня-03 жовтня 2010 р. – Львів – Київ – Чікаго 2010. – с. 258.
    3. Деякі аспекти застосування фізичної реабілітації при хронічних гепатитах. /Мисула І.Р., КовальВ.Б., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В.//Зб. Матеріалів конференції 17 червня 2010р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини.» // Тернопіль:Укрмедкнига.-2010.-с.32-33.
    4. Сучасні аспекти відновного лікування остеохондрозу хребта, поєднаного з остеопорозом. /Мисула І.Р., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Коваль В.Б., Левицька Л.В., Лавріненко О.М.//Зб. Матеріалів конференції 17 червня 2010р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини.» // Тернопіль:Укрмедкнига.-2010.-с.33-34.
    5. Особливості медичної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним кардіосклерозом та артеріальною гіпертензією./ Швед М.І., Левицька Л.В., Вівчар Н.М., Левицький І.Б.// Збірник наукових робіт міжобласної науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини» (27-28 жовтня 2010р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – с. 76-77.
    6. Клінічні та гемодинамічні аспекти синглетно-кисневої терапії у хворих на післяінфарктний кардіосклероз із залишковою ішемією міокарда / Швед М.І., Левицька Л.В., Паламар Т.О., Левицький І.Б., Родіонова Л.Я., Чорна Я.В., Запорожець Т.М.// Збірник наукових робіт науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини» (24-25 березня 2011р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – с. 77-78.
    7. Особливості фізичної реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений синдромом серцевої недостатності/ Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Буртняк А.М.// Матеріали ХІІ Національного Конгресу кардіологів України. // Київ, 21-23 вересня 2011 р. –с. 82-83.
    8. Поєднання традиційного та нетрадиційного лікування у хворих на остеоартроз та артеріальну гіпертензію/Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вайда О.В., Левицький І.Б., Запорожець Т.М., Родіонова Л.Я., Гах Т.Т., Наконечна Л.С.//Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 27-28 квітня 2011 року «Застосування нетрадиційних методів лікування в санаторних умовах», м. Тернопіль. – 2011. – С.23-24.
    9. Немедикаментозні методи реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією/ Левицька Л.В., Коваль В.Б., Салайда І.М., Левицький І.Б., Гнатко М.В., Калайджан-Савчук С.С., Запорожець Т.М., Родіонова Л.Я. //Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 27-28 квітня 2011 року «Застосування нетрадиційних методів лікування в санаторних умовах», м. Тернопіль. – 2011. – С.24-25.
    10. Особливості фізичної реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений синдромом серцевої недостатності/ Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Буртняк А.М.// Матеріали ХІІ Національного Конгресу кардіологів України. // Київ, 21-23 вересня 2011 р. –с. 82-83.
    11. Реабілітація хворих на інфаркт міокарда/ Швед М.І., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вівчар Н.М., Ясеник З.А., Буртняк А.М.// Методичні рекомендації. –Тернопіль, Укрмедкнига, 2011. – 50с.
    12. Реабілітація хворих ішемічною хворобою серця на диспансерно-поліклінічному етапі/ Нетяженко В.З., Швед М.І., Левицька Л.В. і співавт.// Методичні рекомендації. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – 71с.
    13. Реабілітація хворих на інфаркт міокарда/ Швед М.І., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вівчар Н.М., Ясеник З.А., Буртняк А.М.// Методичні рекомендації. –Тернопіль, Укрмедкнига, 2011. – 54с.
    14. Реабілітація хворих ішемічною хворобою серця на диспансерно-поліклінічному етапі/ Нетяженко В.З., Швед М.І., Левицька Л.В. і співавт.// Методичні рекомендації. –Київ, 2012. – 72с.
    15. Відновна терапія у хворих на остеоартроз із коморбідноюж кардіологічною патологією / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Левицький І.Б. та ін. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2011р., №4. – с.56-58.
    16. Особливості кардіореабілітаційної технології у хворих на гострий інфаркт міокарда, увскладнений синдромом серцевої недостатності/ Левицька Л.В. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2011р., №4. – С.58-61.
    17. Сучасні можливості відновного лікування хворих на остеохондроз хребта в санаторних умовах/ Мисула І.Р., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Левицька Л.В., Лавріненко О.М.// Збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» с.29-30.
    18. Дослідження хрящового та кісткового метаболізму у хворих на остеоартроз / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вахновська Є.Є.// Збірник матеріалів конференції 2012 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» . – Тернопіль. – 2011р., №4. – С.23-24.
    19. Левицька Л.В. Вторинна профілактика інфаркту міокарда: можливості підвищення ліпідкоригуючихефектів статинів / Питання експериментальної та клінічної медицини. – Донецьк, 2011. – С.32-36.
    20. Реабілітація хворих на інфаркт міокарда / Нетяженко В.З., Швед М.І., Левицька Л.В. // Внутрішня медицина. - №3-4, 2011. – С.88-114.
    21. Європеїзація української медицини. Особливості підготовки студентів з предмета «Фізіотерапія» у Саксіонському університеті (Нідерланди), застосування її елементів у Тернопільському медичному університеті// Мисула І.Р., Салайда І.М., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В.// Медична освіта 2012 №3 (додаток) С.104-106.
    22. Комплексна модель відновного лікування на санаторному етапі реабілітації / Мисула І.Р., Голяченко А.О. Коваль В.Б., Левицька Л.В. //Матеріали науково-практично конференції «Здоров’я та довголіття. Впровадження немедикаментозної та нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина – запорука здоров’я» 28-30 березня 2012 року. – Львів.- с. 44-45
    23. Особливості фізичної реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда з високим ступенем кардіоваскулярного ризику / Швед М.І., Левицька Л.В. //УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ, ДОДАТОК 1/2012//МАТЕРІАЛИ ХІІІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ (КИЇВ, 26-28 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ) – КИЇВ,2012 – С.124.
    24. Дослідження хрящового та кісткового метаболізму у хворих на остеоартроз / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вахновська Є.Є. Збірник матеріалів конференції 2012 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» Тернопіль, 2012.- С17-18 
    25. Європеїзація української медицини. Особливості підготовки студентів з предмета «Фізіотерапія» у Саксіонському університеті (Нідерланди), застосування її елементів у Тернопільському медичному університеті / Мисула І.Р., Салайда І.М., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В. // Медична освіта, 2012, №3 (додаток), с.104-106.
    26. Комплексна модель відновного лікування на санаторному етапі реабілітації / Мисула І.Р., Голяченко А.О. Коваль В.Б., Левицька Л.В. // Тези наук.-практ. конф. «Здоров’я та довголіття. Впровадження немедикаментозної і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина – запорука здоров’я» 28-30 березня 2012 р. – Львів: ЗАТ «Гал-Експо», 2012. – С. 44-45.
    27. Особливості клініко-інструментальних показників у геронтологічних хворих з остеоартрозом колінних суглобів/ Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б/Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Зб. Матеріалів підсумкової науково-практичної конференції ТДМУ, 18 червня 2013 р. - Тернопіль, 2013 р.- С.167-168. / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 2013 №1, с.100-103.
    28. Використання математичної моделі в прогнозуванні зміни гемодинамічних показників при фізичній реабілітації хворих на інфаркт міокарда з високим ступенем кардіоваскулярного ризику/ Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Вовкодав О.В. // Матеріали ХІV Національного Конгресу кардіологів України. // Київ, 18-20 вересня 2013 р. –с. 174-175.
    29. Реабілітаційне лікування у хворих на остеоартроз із супутньою кардіологічною патологією / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Левицький І.Б., Калайджан-Савчук С.С., Гах Т.Т., Бобеляк Н.П. // Матеріали ІІІ Всеукраїнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Людина, спорт і здоров’я – 2013”. // Київ, 7-8 листопада 2013 р. –с. 47-51.
    30. Організація реабілітації хворих кардіологічного профілю / Голяченко А.О., Мисула І.Р., Коваль В.Б., Левицька Л.В. // Матеріали ІІІ Всеукраїнського з`їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Людина, спорт і здоров’я – 2013”. // Київ, 7-8 листопада 2013 р. –с. 274-277.
    31. Модель реакції серцево-судинної системи організму на дозоване фізичне навантаження в процесі реабілітації після неускладненого інфаркту міокарда / Вовкодав О.В., Пасічник Р.М., Левицька Л.В. // Системи обробки інформації (Інформаційні технології в медицині), випуск 1 (108). – Харків, 2013. – С.224-229.
    32. Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – Київ: Медкнига, 2013. – 144с.
    33. Віртуальна навчальна програма: «Основи магнітотерапії». 2013 р.
    34. Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда (Видання друге, доповнене). – Монографія. – Київ: Медкнига, 2014. – 144с.
    35. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві: Навчальний посібник/ За заг. ред. Л.О.Вакуленко / Л.О.Вакуленко, І.Р. Мисула, Л.В. Левицька, Д.В.Вакуленко, Г.В.Прилуцька, С.В. Кутаков, З.П.Прилуцький, О.М. Начас. – Навчальний посібник – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 455с. – Друк. арк. 51,62,Тираж 1000 прим.Рекомендовано ЦМК з ВМО МОЗ України, протокол № 2, від 01.06. 2012 р.
    36. Диференційований підхід в реабілітації хворих з поєднаною патологією суглобів та серця / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Бакалюк Т.Г., Левицький І.Б., Гах Т.Т. // Зб. матер. XVІІ міжнародної науково-практичної конференції конференції «Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2014» м.- Одеса 29-30 травня 2014 р. –С. 74-75.
    37. Оптимальні реабілітаційні комплекси у хворих з поєднаною патологією суглобів та серця / Левицькa Л.В., Левицький І.Б., Запорожець Т.М., Гах Т.Т., Наконечна Л.С., Шаст Л.В. // ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: КАРДІОВАСКУЛЯРНИЙ РИЗИК ПРИ КОМОРБІДНИЙ ПАТОЛОГІЇ. МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. ТЕРНОПІЛЬ, 20-21 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ – С. 47-48.
    38. Актуальність впровадження елективного курсу «Основи натуропатії» у навчальний процес для студентів медичного факультету на кафедрі медичної реабілітації / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Левицька Л.В., Лавріненко О.М. //Навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України » (15-16 травня 2014 р. м. Тернопіль). Тернопіль, 2014. Ч.2. С. 214-217.
    39. Ефективність програми фізичної реабілітації з включенням силових вправ у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів / Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Коваль В.Б., Левицька Л.В., Салайда І.М., Вахновська Є.Є., Лавріненко О.М. // Зб. матер. XVІІ міжнародної науково-практичної конференції конференції « Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2014» м.- Одеса 29-30 травня 2014 р. –С. 44-45.
    40. Нові підходи до реабілітації хворих остеоартрозом нижніх кінцівок з супутнім поперековим остеохондрозом/ Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С., Левицька Л.В.// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів», Тернопіль, 23-24 жовтня 2014 р.. Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.41.
    41. Клінічні ефекти імпульсної магнітотерапії у хворих на післяінфарктий кардіосклероз/ Мисула І.Р., Левицька Л.В., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С., Левицький І.Б., Загородня М.М.// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів», Тернопіль, 23-24 жовтня 2014 р.. Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.42.
    42. Застосування витяжіння суглобів та хребта у відновному лікуванні жінок в період предменопаузи з остеоартрозом колінних суглобів із супутнім поперековим остеохондрозом на санаторно-курортному етапі реабілітації/ Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Мартинюк В.І., Левицька Л.В., Квасніцька О.С.// Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоровя № 308-2014
    43. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА З ВИКОРИСТАННЯМ ШКАЛ БОРГА, GRASE RISK SCORE, МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН ГЕМОДИНАМІКИ ТА НОТТІНГЕМСЬКОГО ПРОФІЛЮ ЯКОСТІ ЖИТТЯ / Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Вовкодав О.В. // Матеріали ХV Національного Конгресу кардіологів України. // Київ, 23-25 вересня 2014 р. –с. 174-175.
    44. Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда (Видання друге, доповнене). – Монографія. – Київ: Медкнига, 2015. – 148с.
    45. Актуальність викладання медичної реабілітації та її місце в системі підготовки лікарів / І.Р., Левицька Л.В., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С.// Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті в Україні» з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України, 21-22 травня 2015 р., м Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.347-349.
    46. Сучасні вимоги до викладання медичної реабілітації в Україні/ І.Р., Левицька Л.В., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С.// Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті в Україні» з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України, 21-22 травня 2015 р., м Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.349.
    47. Особливості викладання медичної реабілітації в сучасних умовах / І.Р., Левицька Л.В., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С.// Медична освіта.- 2015.- №4.- С.96-99.Comments