Швед Микола ІвановичШвед Микола Іванович


У 1973 році закінчив Тернопільський Державний медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа” з відзнакою до 1982 року працював районним кардіоревматологом, зав. кардіологічним відділенням Дубнівської ЦРЛ, Рівненської області.

 1982-1989 роки – асистент, доцент кафедри факультетської терапії Тернопільського медичного інституту, з 1989 року – завідувач кафедри факультетської терапії ТДМІ, яка в 2005 році перейменована в кафедру внутрішньої медицини. З червня 2012 року – завідуючий  кафедрою невідкладної та екстреної медичної допомоги ТДМУ.

Кандидат медичних наук з 1981 року. З 1990 року- доктор медичних наук, професор. За вагомий внесок у науковий розвиток медицини в 1997 році М. І. Шведу присвоєно звання Заслужений діяч науки і техніки України. В 2000 і 2009 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. У 2004 році його наукова та професійна діяльність відзначена Золотою медаллю ім. М. Д. Стражеска. У 2010 році Швед М. І. увійшов до номінації «Сто кращих лікарів України».

Микола Іванович зумів влити наукову струмину в роботу кафедри, підняти на сучасніший рівень навчальний процес, приділити особливу увагу методиці клінічного викладання дисципліни. Лекції професора Шведа відзначаються великою майстерністю, читає він їх на високому науково-професійному рівні, емоційно й доступно. Найбільш улюблені теми лекцій - інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, ревматизм і набуті вади серця та інші. Свій викладацький досвід та педагогічну майстерність Швед М.І. відтворив у багатьох підручниках та посібниках, які стали настільними книгами для студентів. Особливою популярністю користуються «Посібник з факультетської терапії», «Медсестринство в терапії», «Основи догляду за хворими в домашніх умовах», «Основи клінічної медицини», «Основи внутрішньої медицини», «Екстрена та невідкладна медична допомога».

Під науковим керівництвом проф. Шведа М. І. захищено 3 докторські та 35 кандидатських дисертацій. За останні 5 років захищено 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій. Головними науковими проблемами, над якими працюють М. І. Швед та його учні є патофізіологічні основи діагностики, лікування та профілактики кардіологічних і ревматичних захворювань, хвороб нирок, ендокринних захворювань тощо. Результати його новітніх досліджень з питань діагностики і лікування кардіогенного шоку, фармакотерапії в ревматології та ендокринології, реабілітації кардіологічних хворих стали підставою для узагальнення власного клінічного досвіду, результатів досліджень учнів в публікації  12 монографій з цих проблем. Серед них найбільш вагомі «Кардіогенний шок при інфаркті міокарда», «Вибрані питання ревматології в клініці внутрішніх хвороб», «Фармакотерапія в ревматології», «Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях», «Основи практичної електрокардіографії», «Реабілітація хворих на інфаркт міокарда», «Сучасні стратегії та методики кардіореабілітації» тощо. Проф. Швед М. І. є членом спеціалізованих Вчених рад при Львівському та Івано-Франківському національних медичних університетах за спеціальностями «кардіологія» та «внутрішні хвороби». Член президії республіканських товариств з терапії, кардіології та аритмології.

Проф. Швед М. І. автор понад 600 друкованих праць, в т. ч. 12 – монографій, 9 – підручників і посібників, 13 – патентів, 26 – методичних рекомендацій.Comments