Ястремська Ірина Олександрівна

У 2014 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З 2016 р. по 2019 р. навчання в клінічній ординатурі в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».

З 1 вересня 2019 року – навчання в аспірантурі на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • динаміку структурно-функціональних змін серця у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом та їх вплив на вираженість і частоту розвитку ускладнень.

  • стан ендотеліальної функції судин, перекисного окиснення ліпідів та цитокінового профілю у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом (МС) та їх роль в розвитку ускладнень.

Автор і співавтор 8 наукових праць.