Наукові публікації Кіцака Я.М.

 • Дорошенко Б. В., Ляхович Р. М., Найда М. М., Кіцак Я. М. Сучасні методи фізичної реабілітації хворих після артроскопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба // Медсестринство. – 2019. – № 2 – С. 46 - 49.

 • Лях В. І., Ляхович Р. М., Дорошенко Б. В., Кіцак Я. М. Сучасний алгоритм медсестринського догляду за хворими на бронхіальну астму // Медсестринство. – 2019. – № 1. – С. 44 - 48.

 • Швед М. І., Геряк С. М., Липовецька С. Й., Левицька Л. В., Ляхович Р. М., Сидоренко О. Л., Кіцак Я. М., Мартинюк Л. П., Прокопович О. А., Гурський В. Т. Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 102 - 107.

 • Новікова П. П., Ляхович Р. М., Джус М. Я., Кіцак Я. М. Роль медичної сестри в проведенні спинно-мозкової пункції при черепно-мозковій травмі // Медсестринство. – 2018. – № 3. – С. 08 - 10.

 • Дорошенко Б. В., Ляхович Р. М., Джус М. Я., Кіцак Я. М. Реабілітація пацієнтів після артроскопічної меніскектомії // Медсестринство. – 2018. – № 3. – С. 34 - 37.

 • Ляхович Р. М., Савчук В. М., Дорошенко Б. В., Кіцак Я.М. Особливості надання екстреної до госпітальної медичної допомоги постраждалим із торакальною травмою // Медсестринство. – 2018. – № 2. – С. 88 - 93.

 • Швед М. І., Геряк С. М., Липовецька С. Й., Левицька Л. В. Ляхович Р. М., Мартинюк Л. П., Кіцак Я. М. Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта. – 2018. – № 1. – С. 119 - 124.

 • Новікова П. П., Савчук В. М., Дорошенко Б. В., Ляхович Р. М., Кіцак Я. М. Наслідки впливу посттравматичного гемартрозу на розвиток дегенеративно-дистрофічних змін у колінному суглобі // Медсестринство. – 2018. – № 1. – С. 13 - 16.

 • Новікова П. П., Дорошенко Б. В., Кіцак Я. М. Принципи фізичної реабілітації хворих із травмою колінного суглоба після проведення артроскопічного оперативного втручання // Медсестринство. – 2018. – № 1. – С. 44 - 47.

 • Швед М. І., Ляхович Р. М., Мартинюк Ліля П., Мартинюк Лариса П., Кіцак Я. М. Симуляційно-тренінгова підготовка студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова у навчальному процесі // Матеріали міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 21-24 листопада 2017р., м.Відень, Австрія. – 2017. – Т.1. – С.177-183.

 • Shved M., Prokopovych O., Lypovetska S., Heryak S., Kitsak Yа. Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disorders // Health Problems of Civilization. – 2017. – Vol 11, Issue 4. – P. 270-276.

 • Ляхович Р. М., Джус М. Я., Кіцак Я. М., Бадрах О. К., Савчук В. М., Новікова П. П. Сучасні шляхи введення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Україн. – 2017. – № 2. – С. 26 - 32.

 • Швед Н. И., Цуглевич Л. В., Киричок И. Б., Левицкая Л. В., Бойко Т. В., Кицак Я. М. Особенности кардиореабилитации и коррекции нарушений систоло-диастолической функции и вариабельности ритма сердца у больных острым коронарным синдромом с реваскуляризацией коронарных артерий // Georgian medical news. – 2017. – № 4 (265). – C. 46 - 54.

 • Кіцак Я. М., Ляхович Р. М., Джус М. Я., Нецюк О. Г. Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги // Медична та клінічна хімія. – 2017. – № 1. – С. 87 - 94.

 • Швед М. І., Ляхович Р. М., Кіцак Я. М. Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 64 - 67.

 • Кіцак Я. М., Ляхович Р. М., Джус М. Я., Нецюк О. Г. Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – С. 27 - 29.

 • Кіцак Я. М., Ляхович Р. М., Яштук К. Г. Особливості надання екстреної догоспітальної медичної допомоги травмованим потерпілим із категорії «завантажуй та вези» // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 33 - 36.

 • Гребеник М. В., Шостак С. Є., Кіцак Я. М., Романюк Л. М., Творко В. М. Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики–сімейної медицини // Сімейна медицина. – 2014. – № 5. – С. 149-151.

 • Кіцак Я. М., Гудима А. А., Ляхович Р. М., Джус М. Я. Сучасні алгоритми виконання первинного та вторинного обстеження бригадою швидкої медичної допомоги потерпілим з травматичними ушкодженнями // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2013. – № 1. – С. 66 - 69.

 • Кицак Я. М., Шульгай А. Г. Морфометрическая оценка особенностей ремоделирования сосудистого русла терминального отдела подвздошной кишки при механической желтухе // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2013. – № 2 (42). – С. 39 - 42.

 • Кіцак Я. М., Ляхович Р. М., Джус М. Я. Роль кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги в підвищенні професійної підготовки бригад швидкої медичної допомоги Тернопільської області // Медицина неотложных состояний – 2013. – № 3 (50). – С. 78 - 80.