Наукові публікації Кіцака Я.М.

1. Симуляційно-тренінгова підготовка студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова у навчальному процесі. / Швед М.І., Ляхович Р.М., Мартинюк Ліля.П., Мартинюк Лариса П., Кіцак Я.М. // Матеріали міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 21-24 листопада 2017р., м.Відень, Австрія - 2017. – т.1. – с.177-183.

2. Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disorders. / Shved M., Prokopovych O., Lypovetska S., Heryak S., Kitsak Y. // Health Problems of Civilization, 2017. Vol 11, Issue 4, P 270-276.

3. Сучасні шляхи введення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі. / Ляхович Р.М., Джус М.Я., Бадрах О.К., Савчук В.М., Новікова П.П. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України 2017. № 2. С. – 26–32.

4. Особенности кардиореабилитации и коррекции нарушений систоло-диастолической функции и вариабельности ритма сердца у больных острым коронарным синдромом с реваскуляризацией коронарных артерий. // Швед Н.И., Цуглевич Л.В., Киричок И.Б., Левицкая Л.В., Бойко Т.В., Кицак Я.М. // Georgian medical news – 2017. № 4 (265). C. – 46–54.

5. Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. / Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Нецюк О.Г. // Медична та клінічна хімія – 2017. № 1. С. – 87 – 94.

6. «Екстрена та невідкладна медична допомога», підручник / (М.І. Швед, А.А. Гудина, С.М. Геряк та ін.) за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 448 с.

7. Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни. / Швед М.І., Ляхович Р.М., Кіцак Я.М. // Медична освіта – 2016. № 4. С. – 64 – 67.

8. Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації. / Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Нецюк О.Г. // Вісник наукових досліджень – 2016. - № 3. С. – 27 – 29.

9. Особливості надання екстреної догоспітальної медичної допомоги травмованим потерпілим із категорії «завантажуй та вези». / Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Яштук К.Г. // Вісник наукових досліджень – 2015. - № 4. С. – 33 – 36.

10. «Екстрена медична допомога», посібник / (М.І. Швед, А.А. Гудина, С.М. Геряк та ін.) за ред. М.І. Шведа. - Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.

11. Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики–сімейної медицини. / Гребеник М. В., Шостак С. Є., Романюк Л. М., Творко В. М. // Сімейна медицина. - 2014. - № 5. - С. 149-151.

12. Сучасні алгоритми виконання первинного та вторинного обстеження бригадою швидкої медичної допомоги потерпілим з травматичними ушкодженнями. / Кіцак Я.М., Гудима А.А., Ляхович Р.М., Джус М.Я. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини – 2013. - № 1. – С. 66 – 69.

13. Морфометрическая оценка особенностей ремоделирования сосудистого русла терминального отдела подвздошной кишки при механической желтухе. / Кицак Я.М., Шульгай А. Г. // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2013. – № 2 (42). – С. 39–42.

14. Роль кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги в підвищенні професійної підготовки бригад швидкої медичної допомоги Тернопільської області. / Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Джус М.Я. // Медицина неотложных состояний – 2013. - № 3 (50). – С. 78 – 80.