Вас вітає кафедра невідкладної медичної допомоги !

Штат кафедри: 3 професори, 5 доцентів, 1 асистент, 1 старший лаборант, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Внутрішня медицина;

 • "Невідкладні стани у внутрішній медицині”;

 • “Стандартизовані підходи до діагностики та лікування у внутрішній медицині”

 • “Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)”;

 • "Внутрішні хвороби";

 • "Медицина невідкладних станів";

 • "Військово-польова терапія".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів.

за спеціальностями:

 • "Медицина" ( IV курс, VI курс, 2-й рік навчання (PhD));

 • Фізична терапія, ерготерапія (ІІ курс).

за формою навчання:

 • очна.