Вас вітає кафедра невідкладної медичної допомоги !

Штат кафедри: 3 професори, 5 доцентів, 1 асистент, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: