Вас вітає кафедра невідкладної

та екстреної медичної допомоги !

Штат кафедри: 1 професор, 8 доцентів, 2 асистенти, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Екстрена та невідкладна медична допомога”;
 • “Внутрішня медицина. Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією. Невідкладні стани у внутрішній медицині”;
 • “Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)”;
 • “Внутрішня медицина. Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією. Сучасна практика внутрішньої медицини”.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства;
 • ННІ післядипломної освіти.

за спеціальностями:

 • "лікувальна справа" (ІІ курс, ІV курс, VI курс);
 • "стоматологія" (V курс);
 • "сестринська справа" (магістри) (І курс, ІІ курс)
 • "медицина невідкладних станів" (інтерни)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.