З моменту створення кафедри активно запрацював студентський науковий гурток. Тематики засідання наукового гуртка тісно переплітається не тільки з науковою роботою кафедри, але й з особливостями надання екстреної медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої медичної) допомоги.

Зокрема на курсі екстреної медичної допомоги, який очолює доцент Ляхович Р.М. домінуючими темами на сьогоднішній день, є розробка сучасного алгоритму діагностики та ЕМД постраждалим із категорії "Завантажуй та вези", а також оцінка якості діагностики та догоспітальної медичної допомоги пацієнтам з мозковими інсультами різного генезу. На заняттях обговорюються сучасні протоколи з медицини невідкладних станів, відпрацьовується практичний алгоритм їх реалізації із застосуванням медичного обладнання та інструментацію, який знаходиться в кареті Е(Ш)МД.

Традиційно викладачі кафедри та студенти-гуртківці беруть активну участь у проведенні «Марафону знань з основ домедичної допомоги» серед учнів-старшокласників шкіл м.Тернополя, який започаткований та успішно реалізовується з 2012 року.

Доц. Ляхович Р.М. разом з студентами наукового гуртка ознайомлює вчителів та школярів Тернопільської загальноосвітньої школи № 11 з програмою занять "Основи домедичної допомоги" (2018 рік)

Школярі загальноосвітньої школи № 11, під керівництвом студентів наукового гуртка відпрацьовують сучасний алгоритм проведення базової серцево-легеневої реанімації (2018 рік)

Вручення сертифікатів "Про освоєння основ з надання домедичної допомоги" школярам по завершенню навчань (2018 рік)

Урочисте завершення змагань та визначення переможців VIII чемпіонату бригад Е(ШМД) (зліва направо): доц. Р.М. Ляхович, М.Я. Джус, М.Б. Ярошенко, В.В. Овчарук, проф. М.І. Швед, проф. А.А. Гудима (2017 рік)

Викладачі кафедри разом зі студентами наукового гуртка взяли участь в проведенні дня діабетика (2018 рік)

Вимірювання артеріального тиску населення студентами-гуртківцями (2018 рік)

Вимірювання рівня глікемії жителям м. Тернополя та області (2018 рік)

У вересні 2017 року на базі НОК "Червона калина" відбувся перший Всеукраїнська олімпіада для студентів та лікарів-інтернів з медицини невідкладних станів "Ternopil SimOlimp 2017". Член наукового гуртка кафедри студент шостого курсу медичного факультету Олександр Сорокін став переможцем на цих змаганнях.

Диплом за І місце Всеукраїнська олімпіада для студентів та лікарів-інтернів з медицини невідкладних станів "Ternopil SimOlimp 2017" (2017 рік)

Кубок за І місце Всеукраїнська олімпіада для студентів та лікарів-інтернів з медицини невідкладних станів "Ternopil SimOlimp 2017" (2017 рік)