Монографії, видані викладачами кафедри

  • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні технології та методи кардіо-реабілітації. – Київ: Видавничий дім Медкнига, 2016. – 144 с.

  • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – Київ: Медкнига, 2013. – 144 с.

  • Швед М.І., Гребеник М.В. Основи практичної електрокардіографії: Навч. Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 128 с.


Патенти, отримані викладачами кафедри

  • Патент 122937 Україна. Спосіб біофорезу ран вітаміном В2 дозуючими пластинами з цинковими півкулями у хворих на цукровий діабет з полінейропатією / Мартинюк Л.П., Макарчук Н.Р., Павлишин А.В.

  • Патент 57841 Україна. А61В 10/00. Спосіб визначення вмісту циркулюючих ендотеліальних клітин у плазмі крові / Сусла О.Б., Мисула І.Р.

  • Патент 58434 Україна. МПК:G09B 23/28. спосіб визначення поглинання кисню організмом / Р.М. Ляхович, А.В. Доброродній, К.О. Овсєєнко, О.С. Савчук

  • Патент 99228 Україна, МПК А 61В 5/0205 (2006.01). Спосіб медикаментозного лікування хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз / М. І. Швед І. Б. Припхан