Монографії, видані викладачами кафедри

  • Сусла О.Б., Гоженко А.І., Мисула І.Р., Корда М.М., Швед М.І. Кардіоваскулярна кальцифікація при хронічній хворобі нирок. – Тернопіль : ТНМУ, 2022. – 396 с.

  • Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Дєдух Н.В., Мартинюк Л.П. Вторинний остеопороз. – Кропивницький: Поліум, 2021.- 528 с.

  • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні технології та методи кардіореабілітації. – Київ: Медкнига, 2016. 144 с.

  • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – Київ: Медкнига, 2013. – 144 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри

  • Патент 122937 Україна. Спосіб біофорезу ран вітаміном В2 дозуючими пластинами з цинковими півкулями у хворих на цукровий діабет з полінейропатією / Мартинюк Л.П., Макарчук Н.Р., Павлишин А.В. – Бюл. № 2, 25. 01. 2018.

  • Патент 99228 Україна, МПК А 61В 5/0205 (2006.01). Спосіб медикаментозного лікування хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз / Швед М. І., Припхан І. Б. – Бюл. № 10, 25. 05. 2015.

  • Патент 58434 Україна. МПК:G09B 23/28. спосіб визначення поглинання кисню організмом / Ляхович Р.М., Доброродній А.В., Овсєєнко К.О., Савчук О.С. – Бюл. № 7, 11. 04. 2011.

  • Патент 57841 Україна. А61В 10/00. Спосіб визначення вмісту циркулюючих ендотеліальних клітин у плазмі крові / Сусла О.Б., Мисула І.Р. – Бюл. № 5, 10. 03. 2011.