На кафедрі невідкладної і екстреної медичної допомоги навчаються студенти 4, 5 і 6 курсів іноземного медичного та стоматологічного факультетів, медсестри-бакалаври та медсестри магістри дистанційної форми навчання ННІ медсестринства.

В 2013 році підготовлено і видано у видавництві «Укрмедкнига» посібник «Основи внутрішньої медицини», в якому наводяться протоколи і алгоритми з надання невідкладної та екстреної медичної допомоги, а в 2015 році видано посібник: «Екстрена медична допомога»

На кафедрі обладнано 5 тематичних навчальних кімнат (одна з них на клінічній базі підстанції Е(Ш)МД м.Тернополя).

Серед дисциплін, що викладаються: «Екстрена медична допомога», «Внутрішня медицина: невідкладні стани у внутрішній медицині.

Першочерговим завданням предмету «Екстрена медична допомога» є оснащення навчальних кімнат манекенами, муляжами, апаратурою, інструментарієм та іншим різноманітним майном для відпрацювання практичних навичок. Проведення практичних занять відбувається в формі відтворенні сценаріїв – змодельованих реальних ситуацій, в яких умовно стається раптова зупинка кровообігу або інший стан, що потребує невідкладної допомоги. При цьому студенти виконують функції членів бригади Е(Ш)МД, виїжджаючи на виклики у складі бригади Е(Ш)МД.

У навчальній аудиторії встановлені плакати із алгоритмами тих невідкладних станів, які розглядаються на занятті. При проведенні занять пріоритетними є технологія первинного та вторинного обстеження (базова для діагностики та лікування будь якого невідкладного стану). Значна увага також відводиться реалізації комунікативних здібностей студентів, роботі в команді, їх психологічній підготовці. Додатковим завданням викладача в цих умовах є формування позитивної мотивації до реалізації того чи іншого сценарію.

Доц. Мартинюк Л.П. демонструє студентам методику вимірювання рівня глюкози у крові (2016 рік)

У другій частині заняття згідно угоди між ДВНЗ « Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» та центру екстреної медичної допомоги студенти виїжджають на виклики у складі бригад ШМД. Попередньо з ними проводиться інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Приїхавши з викликів, разом з викладачами здійснюється обговорення того чи іншого випадку з оцінкою доїзду до місця подій, якості діагностики та лікування пацієнтів.

Інструктаж доц. Ляховичем Р.М. студентів перед виїздом бригади Ш(Е)МД на черговий виклик (2017 рік)

У 2015 році кафедра отримала комплект навчально-тренувального майна, на якому студенти відпрацьовують елементи кваліфікованої серцево-легеневої реанімації, інтубація трахеї, оцінка серцевих ритмів, дефібриляція з адаптацією до сучасних протоколів з медицини невідкладних станів.

Відпрацювання ситуаційної задачі з проведення СЛМР (2018 рік)

Відпрацювання студентами IV курсу навичок транспортування хворого (2018 рік)

У навчальний процес впроваджено окремі оновлені протоколи з медицини невідкладних станів (18 протоколів), які розроблені спільно з фахівцями факультету післядипломної освіти, окремі елементи з надання екстреної медичної допомоги травмованим постраждалим за системою ITLS (International Trauma Life Support). Впроваджено нові підходи з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у масових випадках. У навчальний процес впроваджені стандарти ALS (Advanced Life Support – кваліфіковані заходи реанімації) Європейської ради реанімації. Викладачі доц. Мартинюк Л.П., доц. Ляхович Р.М. пройшли курс ALS у Кракові й отримали сертифікат про опанування теоретичними знаннями і практичними навичками.

Доц. Прокопович О.А. проводить заняття зі студентами (2018 рік)

Практичне заняття із використанням симуляційного програмного забезпечення (2018 рік)

Створення сучасної навчально-методичної бази - є важливою ланкою навчального процесу, тому вже з перших днів роботи новоствореної кафедри була підготовлена відповідна методична документація і видано типографським способом посібник з екстреної та невідкладної допомого(2013 рік). У 2015 році вийшов у світ навчальний посібник «Екстрена медична допомога», створений співробітниками кафедри. У ньому висвітлено основи організації і надання екстреної медичної допомоги бригадами Е(Ш)МД при їх повсякденній діяльності та у випадках надзвичайних ситуацій із застосуванням сучасних клінічних протоколів. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України, який у 2016 році рекомендував даний посібник в якості національного підручника. У 2017 та 2018 роках співробітниками кафедри підготовлено і видано два посібники «Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях» українською та англійською мовами. У 2019 році видано посібник "Порадник лікаря з невідкладної медицини", який буде корисним інтернам та лікарям різних спеціальностей.