На кафедрі невідкладної і екстреної медичної допомоги навчаються студенти 2, 5 і 6 курсів іноземного, медичного та стоматологічного факультетів, медсестри-бакалаври та медсестри магістри дистанційної форми навчання ННІ медсестринства.

В 2013 році підготовлено і видано у видавництві «Укрмедкнига» посібник «Основи внутрішньої медицини», в якому наводяться протоколи і алгоритми з надання невідкладної та екстреної медичної допомоги, а в 2015 році видано посібник: «Екстрена медична допомога»

На кафедрі обладнано 5 тематичних навчальних кімнат (одна з них на клінічній базі підстанції Е(Ш)МД м.Тернополя).

Серед дисциплін, що викладаються: «Екстрена медична допомога», «Внутрішня медицина: невідкладні стани у внутрішній медицині.

Першочерговим завданням предмету «Екстрена медична допомога» є оснащення навчальних кімнат манекенами, муляжами, апаратурою, інструментарієм та іншим різноманітним майном для відпрацювання практичних навичок. Проведення практичних занять відбувається в формі відтворенні сценаріїв – змодельованих реальних ситуацій, в яких умовно стається раптова зупинка кровообігу або інший стан, що потребує невідкладної допомоги. При цьому студенти виконують функції членів бригади Е(Ш)МД, виїжджаючи на виклики у складі бригади Е(Ш)МД.

У навчальній аудиторії встановлені плакати із алгоритмами тих невідкладних станів, які розглядаються на занятті. При проведенні занять пріоритетними є технологія первинного та вторинного обстеження (базова для діагностики та лікування будь якого невідкладного стану). Значна увага також відводиться реалізації комунікативних здібностей студентів, роботі в команді, їх психологічній підготовці. Додатковим завданням викладача в цих умовах є формування позитивної мотивації до реалізації того чи іншого сценарію.

Доц. Мартинюк Л.П. демонструє студентам методику вимірювання рівня глюкози у крові (2016 рік)

У другій частині заняття згідно угоди між ДВНЗ « Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» та центру екстреної медичної допомоги студенти виїжджають на виклики у складі бригад ШМД. Попередньо з ними проводиться інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Приїхавши з викликів, разом з викладачами здійснюється обговорення того чи іншого випадку з оцінкою доїзду до місця подій, якості діагностики та лікування пацієнтів.

Інструктаж доц. Ляховичем Р.М. студентів перед виїздом бригади Ш(Е)МД на черговий виклик (2017 рік)

У 2015 році кафедра отримала комплект навчально-тренувального майна, на якому студенти відпрацьовують елементи кваліфікованої серцево-легеневої реанімації, інтубація трахеї, оцінка серцевих ритмів, дефібриляція з адаптацією до сучасних протоколів з медицини невідкладних станів.

Відпрацювання студентами IV курсу навичок транспортування хворого (2018 рік)

У навчальний процес впроваджено окремі оновлені протоколи з медицини невідкладних станів (18 протоколів), які розроблені спільно з фахівцями факультету післядипломної освіти, окремі елементи з надання екстреної медичної допомоги травмованим постраждалим за системою ITLS (International Trauma Life Support). Впроваджено нові підходи з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у масових випадках. У навчальний процес впроваджені стандарти ALS (Advanced Life Support – кваліфіковані заходи реанімації) Європейської ради реанімації. Викладачі доц. Мартинюк Л.П., доц. Ляхович Р.М. пройшли курс ALS у Кракові й отримали сертифікат про опанування теоретичними знаннями і практичними навичками.

Доц. Прокопович О.А. проводить заняття зі студентами (2018 рік)

Практичне заняття із використанням симуляційного програмного забезпечення (2018 рік)

Створення сучасної навчально-методичної бази - є важливою ланкою навчального процесу, тому вже з перших днів роботи новоствореної кафедри була підготовлена відповідна методична документація і видано типографським способом посібник з екстреної та невідкладної допомого(2013 рік). У 2015 році вийшов у світ навчальний посібник «Екстрена медична допомога», створений співробітниками кафедри. У ньому висвітлено основи організації і надання екстреної медичної допомоги бригадами Е(Ш)МД при їх повсякденній діяльності та у випадках надзвичайних ситуацій із застосуванням сучасних клінічних протоколів. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України, який у 2016 році рекомендував даний посібник в якості національного підручника. У 2017 та 2018 роках співробітниками кафедри підготовлено і видано два посібники «Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях» українською та англійською мовами. У 2019 році видано посібник "Порадник лікаря з невідкладної медицини", який буде корисним інтернам та лікарям різних спеціальностей.

Доц. Мартинюк Л.П. проводить заняття зі студентами (2020 рік)

У зв'язку з введенням в дію Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12 березня 2020 року навчання на кафедрі проводилося за дистанційною формою навчання з використанням системі Moodle.

2020-2021 навчальний рік на кафедрі також розпочався з використанням дистанційної форми навчання у відповідності до наказу ректора ТНМУ імені І.Я. Горбачевського від 26.08.2020 р. № 316 "Про організацію освітнього процесу в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 навчального року в умовах адаптивного карантину". В межах дистанційної форми навчання в умовах запровадження карантинних заходів з використанням програмного забезпечення "MS Teams" на методичному засіданні кафедри (31.08.2020 протокол №9) після всебічного обговорення була затверджена методика проведення 6-годинних занять на кафедрі:

9.00 - 10.00 – Практичне заняття після вступної частини викладач починає з визначення вхідного рівня знань студентів шляхом усного опитування відповідно до вказаних у методичних вказівках для студентів запитань для самопідготовки;

10.00 - 11.15 – на практичній частині заняття викладач пропонує студентам для розгляду і обговорення мінімум 4 клінічні задачі відповідно до теми заняття, які обов’язково містять три запитання:

1) клініко-лабораторна та інструментальна характеристика захворювання відповідно до запропонованого діагнозу, виставлення та обґрунтування діагнозу,

2) дифдіагноз з одним захворюванням за провідним синдромом,

3) лікування та/або невідкладна допомога.

Студенти після обговорення віртуальних пацієнтів у групах заповнюють протокол обстеження пацієнта та до перерви висилають викладачу.

11.15 -12.00 – індивідуальна робота студентів - тематичний тренінг з підготовки до ліцензійного іспиту «Кроку «2»

12.00 -12.30 - перерва

12.30 - 14.00 – На семінарській частині прозодить обговорення віртуальних пацієнтів.

14.00 -14.15 – перерва

14.15-15.00 – вихідний контроль знань – тестове опитування у системі Moodle.

Викладачі кафедри проводять навчання зі студентами за дистанційною формою з використанням програмного забезпечення "MS Teams" (2020 рік)