Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги була створена 31 серпня 2012 року згідно рішення вченої ради і наказу ректора Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського № 504 у розрізі виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (від 05.07.2012 № 5081-VI), яким передбачено організаційно-правові засади забезпечення громадян України та інших осіб екстреною медичною допомогою, а також засади створення, функціонування й розвитку системи екстреної медичної допомоги. Очолив кафедру д-р мед. наук, професор Швед Микола Іванович. У зв'язку з викликами сьогодення рішенням вченої ради університету від 26 квітня 2022 року за № 5 з 01 червня 2022 року кафедра реорганізована у кафедру невідкладної медичної допомоги. Завідувач кафедри - професор Швед Микола Іванович.

Колектив кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, (зліва направо): доц. С.Й. Липовецька, лаборант О.П. Флиста, доц. Л.П. Мартинюк, доц. Р.М. Ляхович, проф. М.І. Швед, ас. І.Б. Киричок, доц. О.Л. Сидоренко, доц. Я.М. Кіцак, ас. І.О. Ястремська, проф. О.Б. Сусла, доц. О.А. Прокопович (2021рік)

Клінічними базами кафедри стали КЗ ТОР ‘‘Тернопільська Університетська Лікарня’’ (палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення (9 ліжок), 15 ліжок кардіологічного відділення, ендокринологічне відділення (50 ліжок) та відділення гемодіалізу (16 гемодіалізних апаратів)) та КЗ ТОР ‘‘Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф’’ (підстанції № 1 та №2, що розташовані на вул. Рєпіна 11 та Шпитальній 2). Основні напрямки наукових інтересів – кардіологія, нефрологія, ендокринологія, основи надання невідкладної та екстреної медичної допомоги.

У 2013-2021 р.р. працівниками кафедри проводилися наукові дослідження у комплексних міжкафедральних наукових роботах, присвячених проблемам коморбідності в клініці внутрішніх хвороб. В подальшому науковці кафедри розробляли проблему реабілітації пацієнтів після гострого коронарного синдрому та при ускладненому перебігу інфаркту міокарда, а також процеси ектопічної кальцифікації при хронічній хворобі нирок. З даних проблем видано 12 методичних рекомендацій та 3 монографії «Медична та соціальна реабілітація» (2005), «Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда» (2015) та «Кардіоваскулярна кальцифікація при хронічній хворобі нирок» (2022).

Науковий потенціал колективу кафедри реалізувався шляхом виконання планових наукових робіт, публікацій, статей в наукових виданнях, систематичною участю викладачів у щорічних наукових конференціях університету, регіональних, всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях та з’їздах, а також впровадженням результатів наукових досліджень у практичну охорону здоров'я області й України.

Творчий доробок кафедри включає понад двісті публікацій, сотні впроваджень і раціоналізаторських пропозицій, авторських свідоцтв на винаходи, 6 патентів, 6 монографій. В 2013 році підготовлено і видано у видавництві «Укрмедкнига» посібник «Основи внутрішньої медицини», в якому наводяться протоколи і алгоритми з надання невідкладної та екстреної медичної допомоги, в 2015 році видано посібник: «Екстрена медична допомога», в 2016 р. – підручник «Екстрена та невідкладна медична допомога», в 2019 році - навчальний посібник «Порадник лікаря з невідкладної допомоги».

Колектив кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, (зліва направо): клін. орд. М.П. Ковальська, клін. орд. Н.М. Ковбаса, доц. Р.М. Ляхович, ас. О.А. Прокопович, ас. С.Й. Липовецька, доц. Л.П. Мартинюк, ас. Я.М. Кіцак, проф. М.І. Швед, ас. І.Б. Киричок, доц. О.Л. Сидоренко, доц. Л.В. Левицька, доц. О.Б. Сусла, клін. орд. М.Я. Бенів, клін. орд. І.О. Ястремська (2017рік)

Колектив кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, (зліва направо): лаборант О.С. Коваль, асп. О.В. Шманько, ст. лаб. Л.М. Михайлів, доц. Р.М. Ляхович, доц. Л.П. Мартинюк, проф. М.І. Швед, доц. О.Л. Сидоренко, клін. орд. В.Т. Гурський, ас. О.А. Прокопович, доц. О.Б. Сусла (2012 рік)

Завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги - проф. Швед Микола Іванович в робочому кабінеті (2012рік)

Наукові доробки співробітників кафедри стали вагомим внеском в лікувально-консультативну роботу базових відділень. Для забезпечення сучасних підходів до діагностики та лікування захворювань нирок, серцево-судинної системи та ендокринної патології колективом кафедри впроваджено: добове моніторування серцевого ритму та артеріального тиску, алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому (пульс-терапія, плазмаферез, гемодіафільтрація), розроблено алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини, велоергометрія, ехокардіоскопія у 2-х вимірному режимі та черезстравохідна ЕхоКС.

Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги протягом 2012-2018 р.р. була опорною профільною кафедрою в Україні, укомплектованою високопрофесійними співробітниками та добре оснащеною навчально-методичними засобами. Кафедра спроможна повною мірою підготувати студентів згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики випускника медичного університету.