Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги була створена 31 серпня 2012 року згідно рішення Вченої Ради і наказу ректора Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського № 504 у розрізі виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (від 05.07.2012 № 5081-VI), яким передбачено організаційно-правові засади забезпечення громадян України та інших осіб екстреною медичною допомогою, а також засади створення, функціонування й розвитку системи екстреної медичної допомоги. Очолив кафедру професор Швед Микола Іванович.

Колектив кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, (зліва направо): доц. С.Й. Липовецька, лаборант О.П. Флиста, доц. Л.П. Мартинюк, доц. Р.М. Ляхович, проф. М.І. Швед, ас. І.Б. Киричок, доц. О.Л. Сидоренко, доц. Я.М. Кіцак, ас. І.О. Ястремська, проф. О.Б. Сусла, доц. О.А. Прокопович (2021рік)

Клінічними базами кафедри стали КЗ ТОР ‘‘Тернопільська Університетська Лікарня’’ (палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення (9 ліжок), 15 ліжок кардіологічного відділення, ендокринологічне відділення (50 ліжок) та відділення гемодіалізу (16 гемодіалізних установок)) та КЗ ТОР ‘‘Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф’’ (підстанції № 1 та №2, що розташовані на вул.Рєпіна 11 та Шпитальній 2). Основні напрямки наукових інтересів – кардіологія, нефрологія, ендокринологія, основи надання невідкладної та екстреної медичної допомоги.

В 2013-2015 р.р. працівниками кафедри проводилися наукові дослідження у комплексній міжкафедральній науковій роботі присвяченій проблемам коморбідності в клініці внутрішніх хвороб. В подальшому науковці кафедри планують розробляти проблеми реабілітації пацієнтів після гострого коронарного синдрому та при ускладненому перебігу інфаркту міокарда. З даної проблеми видано 12 методичних рекомендацій та опубліковано 2 монографії «Медична та соціальна реабілітація» (2005) і «Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда» (2015)

Науковий потенціал колективу кафедри реалізувався шляхом виконання планових наукових робіт, публікацій, статей в медичних журналах, систематичною участю викладачів у щорічних наукових конференціях академії, регіональних, республіканських, міжнародних наукових конференціях та з’їздах, а також впровадженням результатів наукових досліджень у практичну охорону здоров'я області і України.

Творчий доробок кафедри включає понад сотню публікацій, десятки впроваджень і раціоналізаторських пропозицій, авторських свідоцтв на винаходи, 6 патентів, 5 монографій. В 2013 році підготовлено і видано у видавництві «Укрмедкнига» посібник «Основи внутрішньої медицини», в якому наводяться протоколи і алгоритми з надання невідкладної та екстреної медичної допомоги, в 2015 році видано посібник: «Екстрена медична допомога», а в 2016 р. – підручник «Екстрена та невідкладна медична допомога».

Колектив кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, (зліва направо): клін. орд. М.П. Ковальська, клін. орд. Н.М. Ковбаса, доц. Р.М. Ляхович, ас. О.А. Прокопович, ас. С.Й. Липовецька, доц. Л.П. Мартинюк, ас. Я.М. Кіцак, проф. М.І. Швед, ас. І.Б. Киричок, доц. О.Л. Сидоренко, доц. Л.В. Левицька, доц. О.Б. Сусла, клін. орд. М.Я. Бенів, клін. орд. І.О. Ястремська (2017рік)

Колектив кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, (зліва направо): лаборант О.С. Коваль, асп. О.В. Шманько, ст. лаб. Л.М. Михайлів, доц. Р.М. Ляхович, доц. Л.П. Мартинюк, проф. М.І. Швед, доц. О.Л. Сидоренко, клін. орд. В.Т. Гурський, ас. О.А. Прокопович, доц. О.Б. Сусла (2012 рік)

Завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги - проф. Швед Микола Іванович в робочому кабінеті (2012рік)

Наукові доробки співробітників кафедри стали вагомим внеском в лікувально-консультативну роботу базових відділень. Для забезпечення сучасних підходів до діагностики та лікування захворювань нирок, серцево-судинної системи та ендокринної патології колективом кафедри впроваджено: добове моніторування серцевого ритму та артеріального тиску, алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому (пульс-терапія, плазмаферез, гемодіафільтрація), розроблено алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини, велоергометрія, ехокардіоскопія у 2-х вимірному режимі та черезстравохідна ЕхоКС.

Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги на сьогоднішній день є опорною профільною кафедрою в Україні, яка укомплектована високопрофесійними співробітниками та добре оснащена навчально-методичними засобами, тому спроможна в повній мірі підготувати студентів згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики випускника медичного університету.