Вас вітає кафедра невідкладної

та екстреної медичної допомоги !

Штат кафедри: 1 професор, 8 доцентів, 1 асистент, 1 аспірант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Екстрена та невідкладна медична допомога”;

 • “Внутрішня медицина. Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією. Невідкладні стани у внутрішній медицині”;

 • “Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)”;

 • “Внутрішня медицина. Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією. Сучасна практика внутрішньої медицини”.

 • "Внутрішні хвороби"

 • "Гострі стани та інтенсивна терапія"

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства;

 • факультет післядипломної освіти.

за спеціальностями:

 • "Медицина" (ІІ курс, V курс, VI курс);

 • "Стоматологія" (V курс);

 • "Медсестринство" (магістри) (І курс, ІІ курс)

 • "Медицина невідкладних станів" (інтерни)

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.