Вас вітає кафедра невідкладної

та екстреної медичної допомоги !

Штат кафедри: 1 професор, 8 доцентів, 2 асистенти, 1 старший лаборант, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Екстрена та невідкладна медична допомога”;

 • “Внутрішня медицина. Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією. Невідкладні стани у внутрішній медицині”;

 • “Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)”;

 • “Внутрішня медицина. Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією. Сучасна практика внутрішньої медицини”.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства;

 • ННІ післядипломної освіти.

за спеціальностями:

 • "лікувальна справа" (ІІ курс, V курс, VI курс);

 • "стоматологія" (V курс);

 • "сестринська справа" (магістри) (І курс, ІІ курс)

 • "медицина невідкладних станів" (інтерни)

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.