Професорсько-викладацький склад кафедри

ШВЕД МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Посада — завідувач кафедри

Науковий ступiнь — д-р мед. наук

Вчене звання — професор

E-mail — shved@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

МАРТИНЮК  ЛАРИСА  ПЕТРІВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — martynyuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5y-Z7lIAAAAJ&hl=ru
http://www.researcherid.com

СУСЛА  ОЛЕКСАНДР  БОГДАНОВИЧ

Посадапрофесор кафедри

Науковий ступiнь — д-р мед. наук

Вчене звання — професор        

E-mail — suslaob@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

http://www.researcherid.com

ЛЕВИЦЬКА  ЛАРИСА   ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада — професор кафедри

Науковий ступiнь — д-р мед. наук

Вчене звання — професор

E-mail — levytskal@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

СИДОРЕНКО  ОКСАНА  ЛЕОНІДІВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент 

E-mail — sydorenko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7CB1A2XBojJ_7oO3fXyy3a_lHuef_UyM_sKMpJsP83yZezJtKeKfcN-01BknV-AuHmvaH6xaJUXnegRDBAYa4PiYp1IO9co19WhRLCaFprXrIt49hhKsfY-bNoy6GVYf_-RjRv&user=rMHMuYQAAAAJ
http://www.researcherid.com

ЛИПОВЕЦЬКА  СОФІЯ   ЙОСИПІВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — lypovetskasy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://www.linkedin.com/start/?lastWidget=uno_goals_takeover
https://www.researchgate.net/profile/Sofiya_Lypovetska

ПРОКОПОВИЧ  ОЛЕНА  АНАТОЛІЇВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент 

E-mail — prokopovychoa@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КИРИЧОК  ІРИНА  БОГДАНІВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

E-mail — pryphan@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Prypkhan
http://www.researcherid.com

ЯСТРЕМСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада  асистент кафедри

Е-mailyastremskaio@tdmu.edu.ua 

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Prypkhan
http://www.researcherid.com

ГУРСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ТАРАСОВИЧ

Посада  старший лаборант кафедри

Е-mailgurskiivt@tdmu.edu.uaФЛИСТА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Посада  лаборант кафедри

Е-mailflistaop@tdmu.edu.ua