ПІДРУЧНИКИ:

 • Порадник лікаря з невідкладної медицини. / [М. І. Швед, С. М. Геряк, С. Й. Липовецька, Л. В. Левицька, Р. М. Ляхович, Лар. П. Мартинюк, Я. М. Кіцак, О. Л. Сидоренко, О. Б. Сусла, О. А. Прокопович, В. Т. Гурський]; за ред. М. І. Шведа. – 2019. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 528 с.

 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М. І. Швед, А. А. Гудима, С. М. Геряк та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – 2017 – Тернопіль: Укрмедкнига. – 448 с.

 • Сучасні технології та методи кардіо-реабілітації. [Швед М. І., Левицька Л. В.] – 2016. – Київ: Видавничий дім Медкнига. – 144 с.

 • Екстренна та невідкладна медична допомога: підручник / [М. І. Швед, А. А. Гудима, С. М. Геряк та ін.]; за ред. М. І. Шведа. – 2016. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 448 с.

 • Сучасні стратегії лікування реабілітації хворих на інфаркт міокарда [Швед М. І., Левицька Л. В.] – 2013. – Київ: Медкнига. – 144 с.

 • Основи клінічної медицини. / [Швед М. І., Андрейчин М. А., Пасєчко Н. В. та ін]. – 2008. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 796 с.

 • Терапія. / [За. ред. М. І. Швед, Н. В. Пасєчко]. – 2007. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 648 с.

 • Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях. [Швед М. І., Пасєчко Н. В., Мартинюк Л. П., Франчук М.М.] – 2006. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 344 с.

 • Медсестринство в терапії. / [За заг.ред. М. І. Швед, Н. В. Пасєчко]. – 2004. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 546 с.


ПОСІБНИКИ:

  • Emergency medicine (questions and answers): study guide / [M. I. Shved, S. M. Heryak, L. P. Martynyuk et al.; edited by Prof. M. Shved. – 2018. – Ternopil: TSMU. – 344 p.

  • Екстренна та невідкладна медична допомога в запитаннях та відповідях: навч. посіб. / [М. І. Швед, С. М. Геряк, О. Б. Сусла та ін.]; за ред. М. І. Шведа. – 2018. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 312 с.

  • Екстренна та невідкладна медична допомога. Посібник для лікарів-інтернів з підготовки та складання ліцензійного іспиту “Крок-3”: посібник. / [Банадига Н. В., Бегош Б. М., Бенедикт В. В. та ін.]. – 2017. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 384 с.

  • Екстренна медична допомога: посібник. / [М. І. Швед, А. А. Гудима, С. М. Геряк та ін.]. – 2015. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 420 с.

  • Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичногофакультету: навч. посіб. / [М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, А. О. Боб та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – 2013. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 828 с.

  • Посібник для аудиторної роботи студентів із факультетської терапії./ [за ред. М. І. Шведа.]. – 2001. Тернопіль: Укрмедкнига. – 394с.

  • Основи практичної електрокардіографії: навчальний посібник. / [Швед М. І., Гребеник М.В.]. – 2000. –Тернопіль: Укрмедкнига. – 128 с.