ПІДРУЧНИКИ:

 • Порадник лікаря з невідкладної медицини : навч. посібник / [М. І. Швед, С. М. Геряк, С. Й. Липовецька, Л. В. Левицька, Р. М. Ляхович, Лар. П. Мартинюк, Я. М. Кіцак, О. Л. Сидоренко, О. Б. Сусла, О. А. Прокопович, В. Т. Гурський] ; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль: ТНМУ, 2019. – 528 с.
 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І. Швед, А.А. Гудима, С.М. Геряк та ін.] ; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2017 – 448 с.
 • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні технології та методи кардіо-реабілітації. – Київ: Видавничий дім Медкнига, 2016. – 144 с.
 • Екстренна та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 448 с.
 • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – Київ: Медкнига, 2013. – 144 с.
 • Основи клінічної медицини. Швед М.І., Андрейчин М.А., Пасєчко Н.В. та ін..-Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2008.-796с.
 • Терапія.// За. ред. М.І. Швед, Н.В. Пасєчко.-Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2007.-648с.
 • Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Франчук М.М. Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2006.-344с.
 • Медсестринство в терапії.// За заг.ред. М.І. Швед, Н.В. Пасєчко. Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004.-546с.


ПОСІБНИКИ:

  • Emergency medicine (questions and answers): study guide / [M.I.Shved, S.M.Heryak, L.P.Martynyuk et al.; edited by Prof. M.Shved. – Ternopil: TSMU, 2018. – 344 p. (27,95 ум. арк. ОВА – 26,23;P. 131-133 (3); 244-268 (25) – 28 ст.).
  • Екстренна та невідкладна медична допомога в запитаннях та відповідях: навч. посіб. / [М.І.Швед, С.М.Геряк, О.Б.Сусла та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 312 с.
  • Екстренна та невідкладна медична допомога. Посібник для лікарів-інтернів з підготовки та складання ліцензійного іспиту “Крок-3”: посібник / [Банадига Н.В., Бегош Б.М., Бенедикт В.В. та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 384 с.
  • Екстренна медична допомога: посібник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 420 с.
  • Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичногофакультету: навч. посіб. / [М.І.Швед, Н.В.Пасєчко, А.О.Боб та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 828 с.
  • Посібник для аудиторної роботи студентів із факультетської терапії.// за ред. М.І. Шведа.-Тернопіль: «Укрмедкнига», 2001.-394с.
  • Швед М.І., Гребеник М.В. Основи практичної електрокардіографії: Навч. Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 128 с.