Підручники та посібники

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

 1. Екстренна та невідкладна медична допомога. Посібник для лікарів-інтернів з підготовки та складання ліцензійного іспиту “Крок-3”: посібник / [Банадига Н.В., Бегош Б.М., Бенедикт В.В. та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 384 с.
 2. Екстренна медична допомога: посібник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 420 с.
 3. Екстренна та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 448 с.
 4. Екстренна та невідкладна медична допомога в запитаннях та відповідях: навч. посіб. / [М.І.Швед, С.М.Геряк, О.Б.Сусла та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 312 с.
 5. Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичногофакультету: навч. посіб. / [М.І.Швед, Н.В.Пасєчко, А.О.Боб та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 828 с.
 6. Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні технології та методи кардіо-реабілітації. – Київ: Видавничий дім Медкнига, 2016. – 144 с.
 7. Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – Київ: Медкнига, 2013. – 144 с.
 8. Швед М.І., Гребеник М.В. Основи практичної електрокардіографії: Навч. Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 128 с.
 9. Посібник для аудиторної роботи студентів із факультетської терапії.// за ред. М.І. Шведа.-Тернопіль: «Укрмедкнига», 2001.-394с.
 10. Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Франчук М.М. Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2006.-344с.
 11. Медсестринство в терапії.// За заг.ред. М.І. Швед, Н.В. Пасєчко. Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004.-546с.- Терапія.// За. ред. М.І. Швед, Н.В. Пасєчко.-Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2007.-648с.
 12. Основи клінічної медицини. Швед М.І., Андрейчин М.А., Пасєчко Н.В. та ін..-Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2008.-796с.

Посібники та підручники, видані викладачами кафедри

Навчальний посібник "Екстрена медична допомога" за редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, д.м.н., професора М.І. Шведа, призначений для користування, в першу чергу, студентами вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, лікарями-інтернами, викладачами профільних кафедр, практичними фахівцями з екстреної медицини.

Підручник написаний у відповідності з Типовою навчальною програмою з “Екстреної медичної допомоги”, затвердженої Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України у 2013 року для студентів, які навчаються за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Медична психологія” і “Стоматологія”. Дана програма в рамках виділених годин має на меті висвітлення основних протоколів з медицини невідкладних станів, затверджених МОЗ України, які авторами посібника вдосконалені та адаптовані до сучасних вимог, зокрема враховані рекомендації Європейської Ради Реанімації (2012 р.).

Основна увага при описі всіх розділів і нозологій зосереджена на первинному і вторинному обстеженні хворого чи постраждалого на місці події. Вказаний алгоритм застосовується при діагностиці практично всіх передбачених навчальною програмою невідкладних станів, які в ході заняття моделюються викладачем, і дозволяє встановити основні типові симптоми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної медичної допомоги, сформулювати типові синдроми й на їхній основі вибрати протокол з медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в ході лікування симульованого пацієнта.