Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Левицька Л.В. «Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією на етапах реабілітації» за спеціальністю 14.01.02 Внутрішні хвороби. (2019).

 • Сусла О.Б. «Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2016).

 • Киричок І.Б. «Клініко-функціональні зміни серця і печінки та їх корекція у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2016).

 • Кіцак Я.М. «Морфофункціональна характеристика клубово-сліпокишкового сегмента в умовах обтураційного холестазу та його корекції» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. (2015).

 • Ляхович Р.М. «Патогенетичне обґрунтування тривалої внутрішньошлункової оксигенації і метаболічної терапії в корекції гострого тетрахлорметанового гепатиту» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. (2012).

 • Прокопович О.А. «Порушення функціонального стану печінки та його корекція у хворих на інфаркт міокарда» за спеціальністю «Кардіологія» - 14.01.11. (2012).

 • Липовецька С.Й. «Клініко-патогенетичні особливості кардіогемодинаміки і порушень ритму серця та їх корекція у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований із гіперурикемією» за спеціальністю «Кардіологія» (2008).

 • Сидоренко О.Л. “Гломерулонефрит зі супутньою HBV-інфекцією: особливості клінічного перебігу, стану імунної реактивності та метаболічних зрушень” за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2004).

 • Мартинюк Л.П. «Клінічна ефективність поліензимного препарату вобензиму та синтетичного антиоксиданту емоксипіну у комплексному лікуванні хворих на хронічнийпієлонефрит» (1998).

 • Левицька Л.В. «Клініко-патогенетичне обґрунтування медикаментозної терапії в поєднанні із змінним магнітним полем у хворих на остеоартроз» (1997).

 • Швед М.І. "Кардиогенный шок при инфаркте миокарда: патогенез, диагностика, прогноз, стимулирующая и гипобиотическая терапия". (1990).


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. М. І. Шведа:

 • Левицька Л.В. «Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією на етапах реабілітації» за спеціальністю 14.01.02 Внутрішні хвороби. (2019).

 • Киричок І.Б. «Клініко-функціональні зміни серця і печінки та їх корекція у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2016).

 • Шманько О.В. «Клініко-діагностичні предиктори розвитку когнітивних порушень та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2016).

 • Маслій С.М. «Обгрунтування застосування блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ і антигіпоксантів у хворих з фібриляцією передсердь в умовах коморбідності» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2013).

 • Прокопович О.А. «Порушення функціонального стану печінки та його корекція у хворих на інфаркт міокарда» за спеціальністю «Кардіологія» - 14.01.11. (2012).

 • Мазур О.П. «Зміни серцевої і легеневої гемодинаміки та методи їх корекції у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2010).

 • Вівчар Н.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування моексиприлу та емоксипіну в комплексній терапії хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом» за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. (2004).

 • Гевко О.В. «Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування флуренізиду як імуномодулювального та антихламідійного засобу у хворих на хронічний пієлонефрит» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2003).

 • Мартинюк Л.П. «Клінічна ефективність поліензимного препарату вобензиму та синтетичного антиоксиданту емоксипіну у комплексному лікуванні хворих на хронічнийпієлонефрит» (1998).

 • Левицька Л.В. «Клініко-патогенетичне обґрунтування медикаментозної терапії в поєднанні із змінним магнітним полем у хворих на остеоартроз» (1997).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. О. Б. Сусли:

 • Літовкіна З.І.. «Клініко-патогенетичні особливості ремоделювання серця та його корекція у хворих на діабетичну нефропатію, які лікуються гемодіалізом» за спеціальністю 222 "Медицина" галузі знань 22 "Охорона здоров'я" (2021).