Дисертації

Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Швед М.І. "Кардиогенный шок при инфаркте миокарда: патогенез, диагностика, прогноз, стимулирующая и гипобиотическая терапия". (1990).

2. Левицька Л.В. «Клініко-патогенетичне обґрунтування медикаментозної терапії в поєднанні із змінним магнітним полем у хворих на остеоартроз» (науковий керівник – проф. М. І. Швед). (1997).

3. Мартинюк Л.П. «Клінічна ефективність поліензимного препарату вобензиму та синтетичного антиоксиданту емоксипіну у комплексному лікуванні хворих на хронічнийпієлонефрит» (1998).

4. Сидоренко О.Л. “Гломерулонефрит зі супутньою HBV-інфекцією: особливості клінічного перебігу, стану імунної реактивності та метаболічних зрушень” за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2004).

5. Липовецька С.Й. «Клініко-патогенетичні особливості кардіогемодинаміки і порушень ритму серця та їх корекція у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований із гіперурикемією» за спеціальністю «Кардіологія» (2008).

6. Прокопович О.А. «Порушення функціонального стану печінки та його корекція у хворих на інфаркт міокарда» за спеціальністю «Кардіологія» - 14.01.11. (2012).

7. Ляхович Р.М. «Патогенетичне обґрунтування тривалої внутрішньошлункової оксигенації і метаболічної терапії в корекції гострого тетрахлорметанового гепатиту» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. (2012).

8. Кіцак Я.М. “Морфофункціональна характеристика клубово-сліпокишкового сегмента в умовах обтураційного холестазу та його корекції” за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. (2015).

9. Сусла О.Б. «Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2016).

10. Киричок І.Б. «Клініко-функціональні зміни серця і печінки та їх корекція у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. (2016).