Клінічними базами кафедри є Тернопільська Університетська Лікарня (палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення (9 ліжок), 15 ліжок кардіологічного відділення, ендокринологічне відділення (50 ліжок), відділення гемодіалізу (16 гемодіалізних установок)) та Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Основні напрямки наукових інтересів – кардіологія, нефрологія, ендокринологія, основи надання невідкладної та екстреної медичної допомоги.

Наукові доробки співробітників кафедри стали вагомим внеском в лікувально-консультативну роботу базових відділень, центральних районних лікарень. Для забезпечення сучасних підходів до діагностики та лікування захворювань нирок, серцево-судинної системи, ендокринної та коморбідноїпатології колективом кафедри впроваджено понад 50 нових методик: добове моніторування серцевого ритму та артеріального тиску, алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому (пульс-терапія, плазмаферез, гемодіафільтрація), розроблено алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини, велоергометрію, ехокардіоскопію у 2 вимірному режимі та через стравохідну ЕхоКС.

Професор Швед М.І. проводить обстеження пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії та кардіології (2019 рік)

Колектив кафедри активно приймає участь у впровадженні оновлених протоколів з медицини невідкладних станів у роботу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, впроваджено віртуальні програми з метою навчання студентів та курсантів.

Щорічно завідувач і працівники кафедри в плановому та ургентному порядку консультують пацієнтів в кардіологічному та ендокринологічному диспансері, відділеннях Тернопільської університетської лікарні, а також лікувальних закладах міста та області (понад 1000 консультацій). Під безпосереднім керівництвом проф. М. І. Шведа на базі палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення для інфарктних хворих налагоджено методики кардіоверсії та встановлення тимчасового і постійного кардіостимуляторів.

Доцент Ляхович Р.М. в амбулаторії центру Е(Н)МД (зліва) та після повернення з виклику в складі бригади Е(Н)МД (справа) (2019 рік)

Доцент Мартинюк Л.П. проводить прийом пацієнта в ендокринологічному диспансері (зліва) та проводить обхід в ендокринологічному відділенні (справа) (2019 рік)

Кардіоверсію пацієнту з пароксизмом фібриляції передсердь проводить проф. Швед М.І. (2013 рік)

Постановку тимчасового кардіостимулятора пацієнту з нападами Морганьї-Адамса-Стокса проводить доц. Сидоренко О.Л. та старший ординатор Садлій Л.В. (2013 рік)

Під керівництвом доц. О. Б. Сусли на базі філіалу відділення гемодіалізу в Копичинецький районній лікарні впроваджено та налагоджено методики екстракорпорального очищення організму та лікування у хворих з термінальною нирковою недостатністю з використанням ізольованої ультрафільтрації крові та високопоточного гемодіалізу.

Налагодження нової методики екстракорпорального очищення організму та лікування (зліва направо): доц. О.Б. Сусла, ас. І.Б. Киричок (2012 рік)

Обхід доц. Сусли О.Б. у відділенні гемодіалізу Тернопільської університетської лікарні (2012 рік)

Професорсько-викладацький склад щорічно організовує і проводить науково-практичні і клініко-морфологічні конференції. Так, за останні 5 років співробітниками кафедри проведено 12 конференцій, в тому числі традиційна щорічна конференція «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини», спільно з ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМНУ та Асоціацією аритмологів України щорічна Школа аритмологів, спільно з кафедрою акушерства та гінекології № 2 щорічна науково-практична конференція проблем екстрагенітальної патології. За результатами проведених конференцій видано 5 збірників та впроваджено в лікувальний процес медичних установ сучасні клінічні протоколи з діагностики та лікування пацієнтів та надання їм невідкладної допомоги.

Викладачі кафедри - доповідачі науково-практичної конференції "Сучасний алгоритм надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах" - (зліва направо): проф. М.І. Швед, доц. О.Л. Сидоренко, доц. Л.П. Мартинюк, доц. Р.М. Ляхович - м. Заліщики (2019 рік)

Викладачі кафедри своєчасно навчаються на курсах підвищення лікарської кваліфікації, що підтверджено відповідними посвідченнями та сертифікатами. Більша половина викладачів кафедри має вищу категорію з відповідних спеціальностей.

По об’єму лікувальної роботи, що виконується співробітниками кафедри в медичних закладах, кафедра займає І місце серед клінічних кафедр університету.

На сьогодні кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги укомплектована високопрофесійними співробітниками та добре оснащена навчально-методичними засобами, тому спроможна в повній мірі надавати лікувально-діагностичну допомогу населенню.

Впродовж 2019-2020 навчального року колектив кафедри продовжував виконувати лікувальне навантаження в повному об’ємі. Під час запровадження карантину працівниками кафедри постійно надавалась консультативна та лікувальна допомога пацієнтам як стаціонарного, так і амбулаторного профілю. Працівники кафедри доц. Сидоренко О.Л. та доц. Прокопович О.А. мали ургентні чергування по Тернопільській області та планові чергування в Тернопільській університетській клініці, надаючи допомогу пацієнтам як кардіологічного, так і загального профілю.

Співробітники кафедри продовжили традицію активної участі в Університетських конференціях («Здобутки та перспективи внутрішньої медицини», науково-практична конференція проблем екстрагенітальної патології спільно з кафедрою акушерства та гінекології № 2), а також в щорічній Школі аритмологів (спільно з ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМНУ та Асоціацією аритмологів України).

Під час запровадження карантину працівники кафедри активно приймали участь в он-лайн вебінарах та конференціях, підвищуючи рівень самоосвіти та впроваджуючи в сучасні клінічні протоколи з діагностики та лікування пацієнтів та надання їм невідкладної допомоги як в лікувальний процес медичних установ, так і в навчальний.

Професор Швед М. І. (зліва) на клінічному обході в ПІТі кардіологічного відділення ТУЛ разом з доц. Прокопович О.А. та студентами 6 курсу (2020 рік)

Доцент Прокопович О.А. під час кардіохірургічної операції з приводу протезування аортального клапана (2020 рік)