Клінічними базами кафедри є Тернопільська Університетська Лікарня (палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення (9 ліжок), 15 ліжок кардіологічного відділення, ендокринологічне відділення (50 ліжок), відділення гемодіалізу (16 гемодіалізних установок)) та Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Основні напрямки наукових інтересів – кардіологія, нефрологія, ендокринологія, основи надання невідкладної та екстреної медичної допомоги.

Наукові доробки співробітників кафедри стали вагомим внеском в лікувально-консультативну роботу базових відділень, центральних районних лікарень. Для забезпечення сучасних підходів до діагностики та лікування захворювань нирок, серцево-судинної системи, ендокринної та коморбідноїпатології колективом кафедри впроваджено понад 50 нових методик: добове моніторування серцевого ритму та артеріального тиску, алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому (пульс-терапія, плазмаферез, гемодіафільтрація), розроблено алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини, велоергометрію, ехокардіоскопію у 2 вимірному режимі та через стравохідну ЕхоКС.

Колектив кафедри активно приймає участь у впровадженні оновлених протоколів з медицини невідкладних станів у роботу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, впроваджено віртуальні програми з метою навчання студентів та курсантів.

Щорічно завідувач і працівники кафедри в плановому та ургентному порядку консультують пацієнтів в кардіологічному та ендокринологічному диспансері, відділеннях Тернопільської університетської лікарні, а також лікувальних закладах міста та області (понад 1000 консультацій). Під безпосереднім керівництвом проф. М. І. Шведа на базі палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення для інфарктних хворих налагоджено методики кардіоверсії та встановлення тимчасового і постійного кардіостимуляторів.

Кардіоверсію пацієнту з пароксизмом фібриляції передсердь проводить проф. Швед М.І. (2018 рік)

Постановку тимчасового кардіостимулятора пацієнту з нападами Морганьї-Адамса-Стокса проводить доц. Сидоренко О.Л. та старший ординатор Садлій Л.В. (2018 рік)

Палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення (2018 рік)

Під керівництвом доц. О. Б. Сусли на базі філіалу відділення гемодіалізу в Копичинецький районній лікарні впроваджено та налагоджено методики екстракорпорального очищення організму та лікування у хворих з термінальною нирковою недостатністю з використанням ізольованої ультрафільтрації крові та високопоточного гемодіалізу.

Налагодження нової методики екстракорпорального очищення організму та лікування під керівництвом доц. Сусли О.Б. (зліва направо): доц. Сусла О.Б., ас. Киричок І.Б. (2017 рік)

Професорсько-викладацький склад щорічно організовує і проводить науково-практичні і клініко-морфологічні конференції. Так, за останні 5 років співробітниками кафедри проведено 12 конференцій, в тому числі традиційна щорічна конференція «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини», спільно з ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМНУ та Асоціацією аритмологів України щорічна Школа аритмологів, спільно з кафедрою акушерства та гінекології № 2 щорічна науково-практична конференція проблем екстрагенітальної патології. За результатами проведених конференцій видано 5 збірників та впроваджено в лікувальний процес медичних установ сучасні клінічні протоколи з діагностики та лікування пацієнтів та надання їм невідкладної допомоги.

Викладачі кафедри своєчасно навчаються на курсах підвищення лікарської кваліфікації, що підтверджено відповідними посвідченнями та сертифікатами. Більша половина викладачів кафедри має вищу категорію з відповідних спеціальностей.

По об’єму лікувальної роботи, що виконується співробітниками кафедри в медичних закладах, кафедра займає І місце серед клінічних кафедр університету.

На сьогодні кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги укомплектована високопрофесійними співробітниками та добре оснащена навчально-методичними засобами, тому спроможна в повній мірі надавати лікувально-діагностичну допомогу населенню.