Клінічними базами кафедри протягом 2012-2022 рр. були: Тернопільська Університетська Лікарня (палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення (9 ліжок), 15 ліжок кардіологічного відділення, ендокринологічне відділення (50 ліжок), відділення гемодіалізу (16 гемодіалізних установок)) та Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Основні напрямки наукових інтересів – кардіологія, нефрологія, ендокринологія, основи надання невідкладної та екстреної медичної допомоги. У зв'язку з реорганізацією кафедри з 01.09.2022 р. клінічними базами кафедри є: 1) палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення для інфарктних хворих (9 ліжок); 2) 15 ліжок кардіологічного відділення для інфарктних хворих; 3) ендокринологічне відділення (35 ліжок); 4) відділення гемодіалізу (21 гемодіалізне місце) КНП "Тернопільська обласна клінічна лікарня" ТОР.

Наукові доробки співробітників кафедри стали вагомим внеском в лікувально-консультативну роботу базових відділень, центральних районних лікарень. Для забезпечення сучасних підходів до діагностики та лікування захворювань нирок, серцево-судинної системи, ендокринної та коморбідної патології колективом кафедри впроваджено понад 60 нових методик: добове моніторування серцевого ритму та артеріального тиску, алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому (пульс-терапія, плазмаферез, гемодіафільтрація), розроблено алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини, велоергометрію, ехокардіоскопію у 2 вимірному режимі та через стравохідну ЕхоКС.


Під керівництвом проф. О. Б. Сусли на базі філіалу відділення гемодіалізу в Копичинецький районній лікарні впроваджено та налагоджено методики екстракорпорального очищення організму та лікування у хворих з термінальною нирковою недостатністю з використанням ізольованої ультрафільтрації крові та високопоточного гемодіалізу.


Викладачі кафедри своєчасно навчаються на курсах підвищення лікарської кваліфікації, що підтверджено відповідними посвідченнями та сертифікатами. Більше половини викладачів кафедри мають вищу категорію з відповідних спеціальностей.

По об’єму лікувальної роботи, що виконується співробітниками кафедри в медичних закладах, кафедра займає перші місця серед клінічних кафедр університету впродовж вже багатьох років.

На сьогодні кафедра невідкладної медичної допомоги укомплектована високопрофесійними співробітниками та добре оснащена навчально-методичними засобами, тому спроможна в повній мірі надавати лікувально-діагностичну допомогу населенню.

Впродовж 2021-2022 навчального року колектив кафедри продовжував виконувати лікувальне навантаження в повному об’ємі. Під час запровадження карантину та воєнного стану працівниками кафедри постійно надавалась консультативна та лікувальна допомога пацієнтам як стаціонарного, так і амбулаторного профілів. Викладачі кафедри доц. Сидоренко О.Л. та доц. Прокопович О.А. мали ургентні чергування по Тернопільській області та планові чергування в Тернопільській університетській клініці, надаючи допомогу пацієнтам як кардіологічного, так і загального профілів.

Співробітники кафедри продовжили традицію активної участі в університетських конференціях («Здобутки та перспективи внутрішньої медицини», науково-практична конференція проблем екстрагенітальної патології спільно з кафедрою акушерства та гінекології № 2), а також в щорічній Школі аритмологів (спільно з ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМНУ та Асоціацією аритмологів України).

Під час запровадження карантину та воєнного стану працівники кафедри активно приймали участь в он-лайн вебінарах та конференціях, підвищуючи рівень самоосвіти та впроваджуючи в сучасні клінічні протоколи з діагностики та лікування пацієнтів та надання їм невідкладної допомоги як в лікувальний процес медичних установ, так і в освітній процес.

Професорсько-викладацький склад щорічно організовує і проводить науково-практичні і клініко-морфологічні конференції. Так, за останні 5 років співробітниками кафедри проведено 15 конференцій, в тому числі традиційна щорічна конференція «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини», спільно з ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМНУ та Асоціацією аритмологів України щорічна Школа аритмологів, спільно з кафедрою акушерства та гінекології № 2 щорічна науково-практична конференція проблем екстрагенітальної патології. За результатами проведених конференцій видано 7 збірників та впроваджено в лікувальний процес медичних установ сучасні клінічні протоколи з діагностики та лікування пацієнтів та надання їм невідкладної допомоги.

Клінічний розбір пацієнта у палаті інтенсивної терапії кардіологічного відділення для інфарктних хворих Тернопільської обласної клінічної лікарні проф. Шведом М.І. та проф. Левицькою Л.В. (2022 рік)

Складання програми кардіореабілітації пацієнтці з перенесеним інфарктом міокарда на стаціонарному етапі професором кафедри, проф. Левицькою Л.В. та завідувачем кафедри, проф. Шведом М.І.(2022 рік)

Колектив кафедри в кардіологічному відділенні ТУЛ (2021 рік)

Доцент Ляхович Р.М. проводить інструктаж студентів перед виїздом бригади Ш(Е)МД на черговий виклик (2021 рік)

Професор Cусла О.Б. ( другий зліва) з колегами оглядає пацієнтів у відділенні гемодіалізу Тернопільської університетської лікарні (2021 рік)

Доцент Мартинюк Л.П. оглядає пацієнта з цукровим діабетом (2021 рік)

Доцент Прокопович О.А. у відділенні інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії Тернопільської університетської лікарні (2021 рік)


Професор Швед М. І. (зліва) на клінічному обході в ПІТі кардіологічного відділення ТУЛ разом з доц. Прокопович О.А. та студентами 6 курсу (2020 рік)

Викладачі кафедри - доповідачі науково-практичної конференції "Сучасний алгоритм надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах" - (зліва направо): проф. М.І. Швед, доц. О.Л. Сидоренко, доц. Л.П. Мартинюк, доц. Р.М. Ляхович - м. Заліщики (2019 рік)

Доцент Ляхович Р.М. в амбулаторії центру Е(Н)МД (зліва) та після повернення з виклику в складі бригади Е(Н)МД (справа) (2019 рік)

Доцент Мартинюк Л.П. проводить прийом пацієнта в ендокринологічному диспансері (зліва) та проводить обхід в ендокринологічному відділенні (справа) (2019 рік)

Професор Швед М.І. проводить обстеження пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії та кардіології (2018 рік)

Налагодження нової методики екстракорпорального очищення організму та лікування (зліва направо): доц. О.Б. Сусла, ас. І.Б. Киричок (2014 рік)

Обхід доц. Сусли О.Б. у відділенні гемодіалізу Тернопільської університетської лікарні (2015 рік)

Кардіоверсію пацієнту з пароксизмом фібриляції передсердь проводить проф. Швед М.І. (2013 рік)

Постановку тимчасового кардіостимулятора пацієнту з нападами Морганьї-Адамса-Стокса проводить доц. Сидоренко О.Л. та старший ординатор Садлій Л.В. (2013 рік)