На кафедрі екстреної та невідкладної медичної допомоги в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

ЯСТРЕМСЬКА Ірина Олександрівна

ЯСТРЕМСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

У 2014 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Тема дисертацiйної роботи: «Оптимізація лікування хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Швед М.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Швед М. І., Добрянський Т. О., Ястремська І. О. Динаміка показників якости життя у хворих на інфаркт міокарда з критичною ішемією нижніх кінцівок під впливом комплексного лікування з використанням аргінін-карнітинової суміші та стандартного протокольного лікування // Lviv Clinical Bulletin. - 2022. - 2 (38). - С. 8-13.

  • Shved M, Yastremska I. Special characteristics of the course of myocardial infarction in patients with insulin resistance and carbohydrate metabolism disorders // Pharmacology OnLine. - 2021. - № 3. - 2099-2108.

  • Shved M.I., Yastremska I.O., Martyniuk L.P., Yastremska S.O., Dobrianskyi T.O. Management of central hemodynamic and endothelial function disturbances in patients with myocardial infarction combined with metabolic syndrome // Pol Med J. – 2021. - Vol. XLIX (293). – P. 391–393.

  • Швед М.І., Ястремська І.О., Добрянський Т.О. Частота порушень ритму і провідності та антиаритмічна ефективність upstream-терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідними метаболічним синдромом та ендотеліальною дисфункцією судин // Lviv Clinical Bulletin. – 2020. - Vol. 1(29). – P. 8-10.

  • Yastremska I.O. Endothelial dysfunction and its management in patients with acute myocardial infarction combined with metabolic syndrome// International Journal of Medicine and Medical Research. – 2020. – Vol. 6(2). - P. 37-43.

  • Швед М.І, Ястремська І. О. Особливості порушень ритму і провідності у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом //Український кардіологічний журнал – 2020. – Т. 27 (2) – С. 62-63.

  • Швед М.І., Ястремська І.О. Особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з метаболічним синдромом// Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2020. – № 2. – С. 195-202.

  • Швед М.І., Ястремська І.О. Особливості (частота) порушень ритму і провідності у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом// Матеріали науково-практичної інтернет-конференції аритмологів України – 2020. – Т.26(2) – С. 74-75.

  • Швед М. І., Ястремська І. О. Шляхи корекції порушень ритму і провідності у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом// Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», присвяченої Ювілейним датам засновників кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю проф. Маркової О.О.Галицькі читання ІІ.- 29-30 жовтня 2020. – С. 109-111.

  • Швед М. І., Ястремська І. О., Цуглевич Л. В. Підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії// Український кардіологічний журнал – 2019. – Т. 26 (1) – С. 106-107.

  • Shved M.I., Yastremska I.O., Dobransky T.O. The role of cardioprotection in the prevention of complications progression in the treatment of patients with acute myocardial infarction// The Pharma Innovation Journal – 2019. – 8 (11). – Р. 145-151.

  • Швед М. І., Цуглевич Л. В., Геряк С. М., Ковбаса Н. М., Прокопович О. А., Ястремська І. О. Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії// Здобутки клінічної і експерементальної медицини – 2019. – 1 (37). – С. 166-181.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

  • LXV науково - практична конференція «Здобутки клінічної те експериментальної медицини». - м. Тернопіль (9 червня 2022 р.).

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря». - м. Тернопіль (23-24 червня 2022 р.).

  • ХХ Національний конгрес кардіологів України – 25-27 вересня 2019р.

  • Науково-практична конференція «Нові підходи до лікування ішемічних ушкоджень серця та мозку» - 2 листопада 2019р.

  • Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів "Мистецтво лікування" /післядипломний курс професійного вдосконалення/ - 26 листопада 2019р.

  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Нове в аритмології» - 28 листопада 2019р.

  • Всеукраїнська науково-практича онлайн конференція для лікарів "Мистецтво лікування" /післядипломний курс професійного вдосконалення/, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 20-21 березня 2020 р., Харків.

  • Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Ожиріння та метаболічний синдром» 25-26 червня 2020 року

  • Майстер-класі / у фаховій (тематичній) школі / на симуляційному тренінгу "Симптоматичні гіпертензії", Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 4 липня 2020 р., Тернопіль.

  • Закінчила фахову очно-дистанційну школу з ЕхоКГ, 25-29 серпня 2020р.

  • ХХІ Національний конгрес кардіологів України – 21-25 вересня 2020р.

  • XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», присвяченій Ювілейним датам засновників кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю проф. Маркової О.О. Галицькі читання ІІ, 29-30 жовтня 2020р.

  • ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю « Актуальні питання клінічної медицини». Дистанційно в ONLINE форматі -20 листопада 2020 р.

  • Українська кардіологічна школа:«Діагностика та лікування серцево-судинних захворювань » 12 листопада 2020.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів