На кафедрі екстреної та невідкладної медичної допомоги навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

ЯСТРЕМСЬКА Ірина Олександрівна

ЛІТОВКІНА Зоряна Іванівна

ЯСТРЕМСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

У 2014 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Тема дисертацiйної роботи: «Оптимізація лікування хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Швед М.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Швед М.І, Ястремська І. О. Особливості порушень ритму і провідності у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом //Український кардіологічний журнал – 2020. – Т. 27 (2) – С. 62-63.

  • Швед М.І., Ястремська І.О. Особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з метаболічним синдромом// Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2020. – 2. – С. 195-202.

  • Швед М.І., Ястремська І.О. Особливості (частота) порушень ритму і провідності у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом// Матеріали науково-практичної інтернет-конференції аритмологів України – 2020. – Т.26(2) – С. 74-75.

  • Швед М. І., Ястремська І. О. Шляхи корекції порушень ритму і провідності у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом// Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», присвяченої Ювілейним датам засновників кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю проф. Маркової О.О.Галицькі читання ІІ.- 29-30 жовтня 2020. – С. 109-111.

  • Швед М. І., Ястремська І. О., Цуглевич Л. В. Підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії// Український кардіологічний журнал – 2019. – Т. 26 (1) – С. 106-107.

  • Shved MI, Yastremska IO, Dobransky TO. The role of cardioprotection in the prevention of complications progression in the treatment of patients with acute myocardial infarction// The Pharma Innovation Journal – 2019. – 8 (11). – Р. 145-151.

  • Швед М. І., Цуглевич Л. В., Геряк С. М., Ковбаса Н. М., Прокопович О. А., Ястремська І. О. Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії// Здобутки клінічної і експерементальної медицини – 2019. – 1 (37). – С. 166-181.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

  • ХХ Національний конгрес кардіологів України – 25-27 вересня 2019р.

  • Науково-практична конференція «Нові підходи до лікування ішемічних ушкоджень серця та мозку» - 2 листопада 2019р.

  • Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів "Мистецтво лікування" /післядипломний курс професійного вдосконалення/ - 26 листопада 2019р.

  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Нове в аритмології» - 28 листопада 2019р.

  • Всеукраїнська науково-практича онлайн конференція для лікарів "Мистецтво лікування" /післядипломний курс професійного вдосконалення/, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 20-21 березня 2020 р., Харків.

  • Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Ожиріння та метаболічний синдром» 25-26 червня 2020 року

  • Майстер-класі / у фаховій (тематичній) школі / на симуляційному тренінгу "Симптоматичні гіпертензії", Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 4 липня 2020 р., Тернопіль.

  • Закінчила фахову очно-дистанційну школу з ЕхоКГ, 25-29 серпня 2020р.

  • ХХІ Національний конгрес кардіологів України – 21-25 вересня 2020р.

  • XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», присвяченій Ювілейним датам засновників кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю проф. Маркової О.О. Галицькі читання ІІ, 29-30 жовтня 2020р.

  • ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю « Актуальні питання клінічної медицини». Дистанційно в ONLINE форматі -20 листопада 2020 р.

  • Українська кардіологічна школа:«Діагностика та лікування серцево-судинних захворювань » 12 листопада 2020.

ЛІТОВКІНА ЗОРЯНА ІВАНІВНА

У 2001 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І. Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Тема дисертацiйної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості ремоделювання серця та його корекція у хворих на діабетичну нефропатію, які отримують лікування програмним гемодіалізом».

Науковий керівник: доктор медичних наук, доцент Сусла О. Б.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Litovkina Z., Susla O. Cardiovascular features of chronic inflammation and endothelial dysfunction in patients with diabetic nephropathy on programmed hemodialysis // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10 (No 10). – Р. 144-157.

  • Susla O., Shved M., Litovkina Z., Danyliv S., Gozhenko A. The character of cardiac remodeling and valve calcification in type 2 diabetic patients with end stage renal disease // Nephrol Dial Transplant. – 2020. – Vol. 35 (Suppl. 3). – P. iii1597.

  • Litovkina Z., Susla O., Mysula I., Susla B. Endothelial dysfunction and cardiac valve calcification in patients with diabetic kidney disease undergoing chronic hemodialysis // Nephrol Dial Transplant. – 2020. – Vol. 35 (Suppl. 3). – P. iii1353.

  • Сусла О.Б., Літовкіна З.І., Буштинська О.В. Структурно-функціональні зміни серця у хворих на діабетичну нефропатію, які лікуються гемодіалізом // Український журнал нефрології та діалізу. – 2019. – № 4. – С. 39-48.

  • Сусла О.Б., Літовкіна З.І. Метаболічні фактори серцево-судинного ризику в пацієнтів із діабетичною нефропатією на програмному гемодіалізі // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 4. – С. 55-60.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

  • Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання нефрології, діалізу та трансплантації - Всесвітній день нирки 2018", Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.-м. Київ (6 березня 2018 року).

  • Всеукраїнський науковий телеміст "Міфи і реальність сучасної медицини".-м. Тернопіль (28 листопада 2019 року).

  • Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів "Мистецтво лікування" /післядипломний курс професійного вдосконалення/, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.-м. Харків (20-21 березня 2020 року).

  • Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів "Мистецтво лікування" /післядипломний курс професійного вдосконалення/, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.-м. Маріуполь (20 квітня 2020 року).

  • 57-й Конгрес Європейської ниркової асоціації-Асоціації Діалізу та Трансплантології (57th ERA-EDTA Congress fully virtual) -м. Мілан (6-9 червня 2020 року).

  • Майстер-клас /фахова (тематична) школа/ -симуляційний тренінг "Симптоматичні гіпертензії", Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. -м. Тернопіль (4 липня 2020 року).

  • Онлайн вебінар "Covid-19 та нирки", ДУ "Інститут нефрології НАМН України", Українська асоціація нефрологів і фахівців з трансплантації нирки, Національний нирковий фонд України. -м. Київ (4 вересня 2020 року).

  • IV міжнародний конгрес з інфузійної терапії, ДУ "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України". - м. Київ (12-13 жовтня 2020 року).

  • Тематичне навчання (майстер клас): "Організація заходів на догоспітальному та госпітальному етапах: серцево-легенева реанімація, катетеризація периферичних вен, робота з сучасними гравітаційними системами для інфузійної терапії", ( в рамках IV міжнародного конгресу з інфузійної терапії, ДУ "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України") -м. Київ (12-13 жовтня 2020 року).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів