На кафедрі невідкладної медичної допомоги в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

КАШУБА Михайло Іванович

КАШУБА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 

У 2020 році закінчив Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. 

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина. 

Період навчання: з 01.09.2022 року по 31.08.2026 року

Тема дисертацiйної роботи: «Відновне лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та артеріальною гіпертензією».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Левицька Л.В

Публікації за темою дисертаційної роботи: 

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:  

за заочною формою навчання:

ОВСІЙЧУК Роман Миколайович

ОВСІЙЧУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

У 2002 році закінчив Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. 

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина. 

Період навчання: з 01.09.2022 року по 31.08.2026 року

Тема дисертацiйної роботи:«Особливості перебігу та лікування хворих з інфарктом міокарда на тлі цукрового діабету 2 типу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Швед М.І. 

Публікації за темою дисертаційної роботи: 

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:  

за очною (вечірньою) формою навчання:

ОРЕЛ Марта Андріївна

ОРЕЛ МАРТА АНДРІЇВНА

У 2016 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». 

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина. 

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року

Тема дисертацiйної роботи: «Порушення ліпідного обміну та ендотеліальної функції у хворих на субклінічний та явний гіпотиреоз».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Мартинюк Л.П

Публікації за темою дисертаційної роботи: 

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:  

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів