Киричок Ірина Богданівна

У 2011 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичнийуніверситет імені І. Я. ГорбачевськогоМОЗ України» за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2016 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-функціональні зміни серця і печінки та їх корекція у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:невідкладні стани, кардіологія. Є автором і співавтором близько 50 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель, 1 інформаційний лист, 1 галузеве нововведення, 1 підручник, 4 посібники.