Наукові публікації Киричок І.Б.

 • Швед Н. И., Цуглевич Л. В., Киричок И. Б., Левицкая Л. В., Бойко Т. В., Кицак Я. М. Особенности кардиореабилитации и коррекции нарушений систоло-диастолической функции и вариабельности ритма сердца у больных острым коронарным синдромом с реваскуляризацией коронарных артерий // Georgian medical news. – 2017. – № 4 (265). – C. 46 - 54.

 • Shved Mykola, Tsuglevych Lesja, Kyrychok Iryna, Boiko Tetiana, Levutska Larysa Cardiorehabilitation of Patients with Acute Coronary Syndrome Who Were Performed Coronary Arteries Revascularization // Galician medical journal.- 2017. - Vol. 24, Issue 4. - Р. 46-53.

 • Швед М. І., Сидоренко О. Л., Припхан І. Б. Роль деонтології в лікуванні хворих з фібриляцією передсердь // Аритмологія. - 2016. - № 2. - С. 71.

 • Швед М. І., Припхан І. Б., Гурський В. Т. Корекція порушень вегетативної регуляції у хворих зі стенокардією напруження та субклінічним гіпотиреозом // Аритмологія. - 2016. - № 2. - С. 70-71.

 • Швед М. І., Припхан І. Б. Особливості корекції метаболічних порушень у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз залежно від тривалості хвороби // Вісник наукових досліджень. – 2015. - № 2 (79). – С. 30-34.

 • Швед М. І., Припхан І. Б. Особливості порушень діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруження у поєднанні з гіпофункцією щитоподібної залози // Львівський клінічний вісник. – 2015. - №1 (9). – С. 8-13.

 • Швед Н. И. Припхан И. Б. , Беркасова И. В., Валеева В. А.Типы диастолической дисфункции левого желудочка у больных стабильной стенокардией в сочетании с гипотиреозом [Электронный ресурс] // Медицина и образование в Сибири: сетевое научное издание. –2014.–№2

 • Прихан І. Б. Порушення діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруження // Ліки України Плюс. – 2013. - № 3–4 (16–17). – С. 61-63.

 • Prypkhan I. , Yarema N. , Kotsuba O. Left ventricular diastolic dysfunction and changes in heart rate variability in patients with 2 and 3 degrees of Essential Hypertension // Journal of Hypertension. – 2013. – Vol. 31, e - Supplement A. – P. 313.

 • Yarema N. , Prypkhan I. , Kotsuba O. Left ventricular diastolic dysfunction and NT-proBNP level in patients with the 2 and 3 degrees of Essential Hypertension / N. Yarema, I. Prypkhan, O. Kotsuba // Journal of Hypertension. – 2013. – Vol. 31, e - Supplement A. – P. 454.

 • N. Yarema, Kotsuba O. , Prypkhan I. Diastolic dysfunction and vegetative disturbances in postmenopausal females with essential hypertension / N. Yarema, O. Kotsuba, I. Prypkhan // Journal of Hypertension. – 2012. – Vol. 30, e- Suppl. A. – P. 180.