Наукові публікації Киричок І.Б.

 • Сardiorehabilitation of patients with acute coronary syndrome who were performed coronary arteries revascularization / М. Shved, L. Tsuglevych, I. Kyrychok, T. Boiko, L. Levutska // Galician Medical Journal. – 2017. - Vol. 24, Issue 4. – P. 1-6.
 • Особливості корекції порушень ритму в пацієнтів із стабільною стенокардією та субклінічним гіпотиреозом / М.І. Швед, І.Б. Киричок, Л.П. Мартинюк, Я.М. Кіцак // Матеріали XVIIІ Національного конгресу кардіологів України, 20-22 вересня 2017р. – Укр. Кард. Журнал. – Додаток 1/2017. – С. 150-151.
 • Гребеник М. В. Можливості розширення сфери застосування етацизину на клінічному прикладі / М. В. Гребеник, Р. Р. Коморовський, І. Б. Киричок // Аритмологія. - 2017. - N 2. - С. 33.
 • Особливості ремоделювання серця у хворих, які перенесли стентування коронарних артерій / М. І. Швед, Л. В. Левицька, І. Б. Киричок, Л. В. Цуглевич // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : Всеукраїнська науково-практична конференція 3 березня 2017 року : матеріали конф. – Тернопіль : Вектор, 2017. – С. 138-140.
 • Особливості порушень вегетативної регуляції та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стенокардію напруги, які проживають в йододефіцитних регіонах / М. І. Швед, І. Б. Киричок, Б. В. Припхан, А. В. Волобуєва // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : Всеукраїнська науково-практична конференція 3 березня 2017 року : матеріали конф. – Тернопіль : Вектор, 2017. – С. 133-134.
 • Сardioreabilitation peculiarities and correction of violations of sistolic, diasolic function and heart rate variability in patients with acute coronary syndrome and coronary artery revascularization / M. Shved, L. Tsuglevych, I. Kyrychok [et al.] // Georgian medical news. - 2017. - № 4 (265). – С. 46-53.
 • Оптимізація викладання дисципліни «Екстрена та невідкладна медична допомога» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / Сусла О.Б., Мартинюк Л.П., І. Б. Припхан // : Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» 12-13 травня 2016р., м.Тернопіль, - 2016. – т.1. – с.324-325.
 • The possibility of using fast protocol in cases of multiple trauma based on the experience of Ternopil University Hospital / M. Shved, L. Mykhailiv, I. Kyrychok [et al.] // Kopernik : Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej – Lodz, 2016.
 • Артериальная гипертензия у больных подагрическим артритом: комплексная медикаментозная терапия / Л.М. Михайлив, Н.И. Швед, Л.П. Мартынюк, В.Т. Гурский, И.Б. Припхан // Евразийский кардиологический журнал. - № 3 : материалы IV Евразийского конгресса кардиологов, 10 – 11 Октября 2016 г.– С. 51-52
 • Роль деонтології в лікуванні хворих з фібриляцією передсердь / М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, І. Б. Припхан [та ін.] // Аритмологія. - 2016. - N 2. - С. 71
 • Корекція порушень вегетативної регуляції у хворих зі стенокардією напруження та субклінічним гіпотиреозом / М. І. Швед, І. Б. Припхан, В. Т. Гурський [та ін.] // Аритмологія. - 2016. - N 2. - С. 70-71
 • Вибір антикоагулянтної терапії у хворих на стабільну ІХС та фібриляцію передсердь при функціональних порушеннях печінки / М. І. Швед, О. А. Прокопович, І. Б. Припхан [ та ін. ] // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : матеріали науково-практичної конференції, 24-25.03.2016. - Тернопіль. - 2016. - С.91-92.
 • Корекція змін варіабельності ритму серця у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотреоз / М. І. Швед, І. Б. Припхан, О. А. Прокопович [ та ін. ] // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : матеріали науково-практичної конференції, 24-25.03.2016. - Тернопіль. - 2016. - С.90-91.
 • Швед М. І. Особливості корекції метаболічних порушень у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз залежно від тривалості хвороби / М. І. Швед, І. Б. Припхан // Вісник наукових досліджень. – 2015. - № 2 (79). – С. 30-34.
 • Швед М. І. Особливості порушень вегетативної регуляції та їх корекція у хворих на стенокардію напруги ІІ-ІІІ ФК у поєднанні з субклінічним гіпотиреозом / М. І. Швед, І. Б. Припхан, В. Т. Гурський // Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: матеріали науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2015 р. – Вінниця. – С. 79-80.
 • Особливості порушень перекисного окислення ліпідів та методи їх корекції у пацієнтів із стабільною стенокардією та субклінічним гіпотиреозом / Швед М. І., Припхан І. Б., Гурський В. Т., Савченко І. П. // Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста: матеріали науково-практичної конференції, 5 березня, 2015 р. – Тернопіль:Укрмедкнига. – С. 87.
 • Швед М. І. Особливості порушень діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруження у поєднанні з гіпофункцією щитоподібної залози / М. І. Швед, І. Б. Припхан // Львівський клінічний вісник. – 2015. - №1 (9). – С. 8-13.
 • Швед М. І. Ефективність терапії йодомарином у пацієнтів із стабільною стенокардією та гіпофункцією щитоподібної залози, які проживають в зоні йододефіциту / Швед М. І., Припхан І. Б., Савченко І. П., Гурський В. Т.// Людина та ліки України: матеріали VІІІ Національного конгресу. - подано до друку.
 • Зміни імунологічного статусу пацієнтів зі стенокардією напруження та субклінічним гіпотиреозом, які проживають в зоні йододефіциту / Припхан І. Б. // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали VII науково-практичної конференції, 30-31 жовтня, 2014 р. – Тернопіль. – С. 261.
 • Швед М. І. Зміни діастолічної функції лівого шлуночка та їх корекція у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз / Швед М. І., Припхан І. Б. // Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: матеріали міжобласної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня, 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С. 62.
 • Швед М. І. Корекція серцевої недостатності у хворих на субклінічний гіпотиреоз, що проживають в зоні йододефіциту / Швед М. І., Припхан І. Б., Мартинюк Л. П. // Матеріали XV Національного конгресу кардіологів України, 23-25 вересня 2014р. – Укр. Кард. Журнал. – Додаток 4/2014.- С. 159.
 • Швед Н. И. Типы диастолической дисфункции левого желудочка у больных стабильной стенокардией в сочетании с гипотиреозом [Электронный ресурс] / Н. И. Швед, И. Б. Припхан, И. В. Беркасова, В. А. Валеева // Медицина и образование в Сибири: сетевое научное издание. –2014.–№2
 • Швед М. І. Особливості діастолічної дисфункції лівого шлуночка та рівень натрій-уретичного пропептиду у пацієнтів зі стенокардією напруження у поєднанні з гіпертонічною хворобою, які проживають в зоні йододефіциту / Швед М. І., Припхан І. Б. // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології: матеріали регіональної науково-практичної конференції, 20-21 березня 2014 р. – Тернопіль, 2014 р.
 • Швед М. І. Зміни варіабельності ритму серця та їх корекція у хворих на гіпотиреоз / Швед М. І., Припхан І. Б., Орищин Л. Ю., Зубанюк В. М. // Людина та ліки України: матеріали VІІ Національного конгресу, 1-3 квітня 2014 р.- Київ, 2014.
 • Прихан І. Б. Порушення діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруження/ Припхан І. Б. // Ліки України Плюс. – 2013. - 3–4 (16–17). – С. 61-63.
 • Н. І. Ярема Порушення діастолічної функції лівого шлуночка та оксигенації артеріальної та венозної крові у хворих на стенокардію напруження із супутнім цукровим діабетом 2-го типу / Н. І. Ярема А. І. Балабан, І. Б. Припхан [та ін.] // Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України, 18-20 вересня 2013р. – Укр. Кард. Журнал. – Додаток 4/2013. – С. 117.
 • Н. І. Ярема Типи діастолічної дисфункції лівого шлуночка та рівень натрій-уретичного пропептиду у пацієнтів з ІХС: стабільною стенокардією напруження ІІ – ІІІ ФК / Н. І. Ярема, І. П. Савченко, І. Б. Припхан [та ін.] // Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України, 18-20 вересня 2013р. – Укр. Кард. Журнал. – Додаток 4/2013. – С. 149.
 • I. Prypkhan Left ventricular diastolic dysfunction and changes in heart rate variability in patients with 2 and 3 degrees of Essential Hypertension / I. Prypkhan, N. Yarema, O. Kotsuba // Journal of Hypertension. – 2013. – Vol. 31, e - Supplement A. – P. 313.
 • N. Yarema Left ventricular diastolic dysfunction and NT-proBNP level in patients with the 2 and 3 degrees of Essential Hypertension / N. Yarema, I. Prypkhan, O. Kotsuba // Journal of Hypertension. – 2013. – Vol. 31, e - Supplement A. – P. 454.
 • Ярема Н. І. Стан оксигенації артеріальної та венозної крові у хворих на стабільну стенокардію напруження із супутнім цукровим діабетом 2 типу/ Ярема Н. І., Балабан А. І., Припхан І. Б. [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали науково-практичної конференції, 18 червня 2013р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 47.
 • Ярема Н. І. Зміни згортальної системи крові у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок / Ярема Н. І., Білочицька В. В., Припхан І. Б. [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали науково-практичної конференції, 18 червня 2013р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 47.
 • Ярема Н. І. Зміни варіабельності ритму серця у хворих на гіпертонічну хворобу з діастолічною серцевою недостатністю / Ярема Н. І., Савченко І. П., Припхан І. Б. [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали науково-практичної конференції, 18 червня 2013р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 49.
 • Ярема Н. І. Зміни показників систоло-діастолічної функції лівого шлуночка у хворих із синдромом Дреслера / Н. І. Ярема, І. П. Савченко, Л. В. Наумова, О. І. Коцюба, А. І. Балабан, І. Б. Припхан // Людина та ліки України: матеріали V Національного конгресу, 20-22 березня 2012 р.- Київ, 2012.- С. 94.
 • Ярема Н. І. Динаміка показників оксигенації крові у хворих на цукровий діабет, ускладнений ангіопатією нижніх кінцівок / Н. І. Ярема, А. І. Балабан, І. П. Савченко, Л. В. Радецька, О. І. Коцюба, І. Б. Припхан // Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів: матеріали науково-практичної конференції, 10 жовтня 2012р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 102-103.
 • Ярема Н. І. Ефективність діуретика діувера у комбінованому лікуванні артеріальної гіпертензії у жінок у період менопаузи / Н. І. Ярема, Л. В. Радецька, О. І. Коцюба, О. Л. Сидоренко, А. І. Балабан, І. Б. Припхан // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали науково-практичної конференції, 17 квітня 2012р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 148-149.
 • N. Yarema Diastolic dysfunction and vegetative disturbances in postmenopausal females with essential hypertension / N. Yarema, O. Kotsuba, I. Prypkhan // 22 European Meeting on Hypertension Cardiovascular Protection. - London, April 26-29 2012 – poster- presentation
 • N. Yarema Diastolic dysfunction and vegetative disturbances in postmenopausal females with essential hypertension / N. Yarema, O. Kotsuba, I. Prypkhan // Journal of Hypertension. – 2012. – Vol. 30, e- Suppl. A. – P. 180 – abstracts.
 • Ярема Н. І. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка та варіабельність ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця / Н. І. Ярема, І. Б. Припхан, І. П. Савченко, Л. В. Радецька, О. І. Коцюба, А. І. Балабан // Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів: матеріали науково-практичної конференції, 10 жовтня 2012р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 101-102.
 • Ярема Н. І. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка та варіабельність ритму серця у хворих на стенокардію напруження / Н. І. Ярема, І. Б. Припхан, О. І. Коцюба, А. І. Балабан // Матеріали XIII Національного конгресу кардіологів України, 26-28 вересня 2012р. – Укр. Кард. Журнал. – Додаток 1/2012. – С. 142.
 • Припхан І. Б. Особливості порушень вегетативної регуляції і діастолічної функції у хворих на ішемічну хворобу серця / Припхан І. Б. // Матеріали XVI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 88.
 • Патент 99228 Україна, МПК А 61В 5/0205 (2006.01). Спосіб медикаментозного лікування хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз / М. І. Швед І. Б. Припхан ; заявник і патентовласник ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”. – № u 201413205 ; заявл. 09.12.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10.
 • Галузеве нововведення № 586/1/14 Спосіб медикаментозної корекції проявів серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз / М. І. Швед, І. Б. Припхан. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2015. – С. 495–497.