Наукові публікації доц. Ляховича Р.М.

 • Дорошенко Б.В., Ляхович Р.М., Найда М.М., Кіцак Я.М. Сучасні методи фізичної реабілітації хворих після артроскопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба // Медсестринство. – 2019. – № 2 – С. 46 - 49.

 • Лях В.І., Ляхович Р.М., Дорошенко Б.В., Кіцак Я.М. Сучасний алгоритм медсестринського догляду за хворими на бронхіальну астму // Медсестринство. – 2019. – № 1. – С. 44 - 48.

 • Швед М.І., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Левицька Л.В., Ляхович Р.М., Сидоренко, Я. М., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В. Т. Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 102 - 107.

 • Новікова П. П., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М. Роль медичної сестри в проведенні спинно-мозкової пункції при черепно-мозковій травмі // Медсестринство. – 2018. – № 3. – С. 08 - 10.

 • Дорошенко Б.В., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М. Реабілітація пацієнтів після артроскопічної меніскектомії // Медсестринство. – 2018. – № 3. – С. 34 - 37.

 • Ляхович Р. М., Савчук В. М., Дорошенко Б. В., Кіцак Я.М. Особливості надання екстреної до госпітальної медичної допомоги постраждалим із торакальною травмою // Медсестринство. – 2018. – № 2. – С. 88 - 93.

 • Швед М.І., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Левицька Л.В. Ляхович Р.М., Мартинюк Л.П., Кіцак Я.М. Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта. – 2018. – № 1. – С. 119 - 124.

 • Новікова П. П., Савчук В. М., Дорошенко Б. В., Ляхович Р. М., Кіцак Я.М. Наслідки впливу посттравматичного гемартрозу на розвиток дегенеративно-дистрофічних змін у колінному суглобі // Медсестринство. – 2018. – № 1. – С. 13 - 16.

 • Ляхович Р. М., Джус М. Я., Бадрах О. К., Савчук В. М., Новікова П. П. Сучасні шляхи введення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мохкової реанімації на догоспітальному етапі//Вісник соціальеої гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2017. - №2. – с. 26-32

 • Швед М.І., Ляхович Р.М., Мартинюк Ліля.П., Мартинюк Лариса П., Кіцак Я.М. Симуляційно-тренінгова підготовка студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова у навчальному процесі // Матеріали міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 21-24 листопада 2017р., м.Відень, Австрія. – 2017. – Т.1. – С.177-183.

 • Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Нецюк О.Г. Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги // Медична та клінічна хімія. – 2017. – № 1. – С. 87 - 94.

 • Швед М.І., Ляхович Р.М., Кіцак Я.М. Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 64 - 67.

 • Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Нецюк О.Г. Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – С. 27 - 29.

 • Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Яштук К.Г. Особливості надання екстреної догоспітальної медичної допомоги травмованим потерпілим із категорії «завантажуй та вези» // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 33 - 36.

 • Кіцак Я.М., Гудима А.А., Ляхович Р.М., Джус М.Я. Сучасні алгоритми виконання первинного та вторинного обстеження бригадою швидкої медичної допомоги потерпілим з травматичними ушкодженнями // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2013. – № 1. – С. 66 - 69.

 • Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Джус М.Я. Роль кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги в підвищенні професійної підготовки бригад швидкої медичної допомоги Тернопільської області // Медицина неотложных состояний – 2013. – № 3 (50). – С. 78 - 80.

 • Ляхович Р. М. Встановлення та використання автоматичних зовнішніх дефібрилятоів у громадських місцях Тернгополя – ефекивний елемент надання домедичної допооги при раптовій зупинці кровообігу//Вісник наукових досліджень. – 2015. - №2. – С.27-29.

 • Ляхович Р. М. Анафілактичний шок: сучасний алгоритм екстренної догоспітльної та ранньої госпітальної допомоги//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - №1. – С. 87-91.

 • Ляхович Р. М., Гудима А.А., Джус М. Я., Цибік О. Т. Сучасний алгоритм проведення медичного сортування// Вісник наукових досліджень. – 2015. - №1. – С. 137-140.

 • Ляхович Р. М., Джус М,Я., Швед М. І. Догоспітальна реанімація: проблеми, успіхи та рекомендації згідно з сучаними протоколами.//Вісник наукових досліджень. – 2014. - №4. – С. 44-47.

 • Ляхович Р. М., Бадрах О. К., Гарасимів І.М. Політравма: сучасний алгоритм діагнстики та лікування на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах// Медична та клінічна хімія. – 2014. - №1. – С. 68-75.

 • Ляхович Р. М., Кіцак Я. М., Джус М,Я. Ускладнена торакальна травма: сучасні підходи до діагностики та надання екстренної медичної допомоги згідно з клінічними протоколами//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1. – С.18-21.

 • Ляхович Р.М., Гнатів В.В. Вплив тривалої внутрішньошлункової оксигенотерапії в поєднанні з тіотриазоліном на показники гуморального імунітету та ендогенної інтоксикації//Медична хімія. – 2013. - №1. – С.78-81

 • Ляхович Р.М., Гудима А.А. Ефективність впливу внутрішньо шлункової оксигенотерапії в поєднанні з тіотриазоліном на зниження летальності тварин, зміни маси тіла та функціональний стан їхньої печінки на тлі гострого токсичного гепатиту// Шпитальна хірургія. – 2013. - №4. – С.34-39.

 • Ляхович Р. М. Динаміка змін показників кисневого обміну, пероксидазного окиснення ліпідів та антиосидантної системи захисту на тлі повторного оксидантного ураження печінки при експериментальному гепатиті у щурів // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2.- С.129-131.