Наукові публікації доц. Ляховича Р.М.

 • Сучасні методи фізичної реабілітації хворих після артроскопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба./ Дорошенко Б.В., Ляхович Р.М., Найда М.М., Кіцак Я.М. // Медсестринство 2019. № 2 С. – 46-49.
 • Сучасний алгоритм медсестринського догляду за хвороми на бронхіальну астму / Лях В.І., Ляхович Р.М., Дорошенко Б.В., Кіцак Я.М. // Медсестринство – 2019. № 1. С. – 44 – 48
 • Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги// Швед М.І., С.М. Геряк, С.Й. Липовецька, Л.В. Левицька, Ляхович Р.М., Мартинюк Л.П., Кіцак Я.М. /Медична освіта №1, 2018 – С.119-124.
 • Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги./ Швед М.І., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Левицька Л.В., Ляхович Р.М., Сидоренко, Я. М., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В. Т.// Медична освіта – 2018. № 3. С. – 102 – 107.
 • Роль медичної сестри в проведенні спинно-мозкової пункції при черепно-мозковій травмі./ Новікова П. П., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М.// Медсестринство – 2018. № 3. С. – 08 – 10
 • Реабілітація пацієнтів після артроскопічної меніскектомії./ Дорошенко Б.В., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М.// Медсестринство – 2018. № 3. С. – 34 – 37
 • Особливості надання екстреної до госпітальної медичної допомоги постраждалим із торакальною травмою./ Ляхович Р. М., Савчук В. М., Дорошенко Б. В., Кіцак Я.М.// Медсестринство – 2018. № 2. С. – 88 – 93
 • Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги./ Швед М.І., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Левицька Л.В. Ляхович Р.М., Мартинюк Л.П., Кіцак Я.М.// Медична освіта – 2018. № 1. С. – 119 – 124.
 • Наслідки впливу посттравматичного гемартрозу на розвиток дегенеративно-дистрофічних змін у колінному суглобі./ Новікова П. П., Савчук В. М., Дорошенко Б. В., Ляхович Р. М., Кіцак Я.М.// Медсестринство – 2018. № 1. С. – 13 – 16.
 • Сучасні шляхи введення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі. / Ляхович Р.М., Джус М.Я., Бадрах О.К., Савчук В.М., Новікова П.П. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України 2017. № 2. С. – 26 – 32.
 • Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. / Ляхович Р.М., Джус М.Я., КіцакЯ.М. // Медична та клінічна хімія – 2017. № 1. С. – 87 – 94.
 • Симуляційно – тренінгова підготовка студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова у навчальному процесі. / Швед М.І., Ляхович Р.М., Мартинюк Лілія П., Мартинюк Лариса П., Кіцак Я. М. // Міжнародна конференція «Інноваційні технології та освіті. Європейський досвід. 21 – 24 листопада 2017р., м. Відень, Австрія – т.2. – с.177 – 184.
 • Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни. / Ляхович Р.М., Швед М.І., Кіцак Я.М. // Медична освіта – 2016. № 4. С. – 64 – 67.
 • Екстрена та невідкладна медична допомога підручник / (М.І. Швед, А.А. Гудина, С.М. Геряк та ін.) за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 448 с.
 • Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації. / Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М. // Вісник наукових досліджень – 2016. - № 3. С. – 27 – 29.
 • Екстрена медична допомога посібник / (М.І. Швед, А.А. Гудина, С.М. Геряк та ін.) за ред. М.І. Шведа. - Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.
 • Встановлення та використання автоматичних зовнішніх дефібриляторів у громадських місцях Тернополя – ефективний елемент надання домедичної допомоги при раптовій зупинці кровообігу. / Ляхович Р.М. // Вісник наукових досліджень – 2015. - № 2. С. – 27 – 29.
 • Анафілактичний шок: сучасний алгоритм екстреної догоспітальної та ранньої госпітальної медичної допомоги. / Ляхович Р.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №1. – С. 87–91.
 • Сучасний алгоритм проведення медичного сортування. / Ляхович Р.М., Гудима А.А., Джус М.Я., Цибік О.Т. // Вісник наукових досліджень – 2015. - № 1. С. – 137 – 140.
 • Особливості надання екстреної догоспіталь-ної медичної допо-моги травмованим потерпілим із категорії «завантажуй та вези». / Ляхович Р.М., Кіцак Я.М., Яштук К.Г. // Вісник наукових досліджень – 2015. - № 4. С. – 33 – 36.
 • Догоспітальна реанімація: проблеми, успіхи та рекомендації згідно з сучасними протоколами. / Ляхович Р.М., Швед М.І., Джус М.Я. // Вісник наукових досліджень. – 2014. – №4. – С.44–47.
 • Політравма: сучасний алгоритм діагностики та лікування на догоспітальномку та ранньому госпітальному етапах. / Ляхович Р.М., Бадрах О.К., Гарасимів І.М. // Медична та клінічна хімія – 2014. № 1. С. – 68 – 75.
 • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Экстренная и неотложная медицинская помощь». Авторське право № 54085 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Свідоцтво видане державною службою інтелектуальної власності від 14.03.2014 року.
 • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Екстрена і невідкладна медична допомога». Авторське право № 54087 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Свідоцтво видане державною службою інтелектуальної власності від 14.03.2014 року.
 • Ускладнена торакальна травма: сучасні підходи до діагностики та надання екстреної медичної допомоги згідно з клінічними протоколами /Ляхович Р.М., Кіцак Я.М., Джус М.Я. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1. – С. 18–21.
 • Вплив тривалої внутрішньошлункової оксигенотерапії в поєднанні з тіотриазоліном на показники гуморального імунітету та ендогенної інтоксикації / Ляхович Р.М., Гнатів В.В. // Медична хімія. – 2013.– №1.– С.78–81
 • Ефективність впливу внутрішньо шлункової оксигенотерапії в поєднанні з тіотриазоліном на зниження летальності тварин, зміни маси тіла та функціональний стан їхньої печінки на тлі гострого токсичного гепатиту / Ляхович Р.М., Гудима А.А.// Шпитальна хірургія. – 2013. – № 4. – С. 34–39.
 • Динаміка змін показників кисневого обміну, пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи захисту на тлі повторного оксидантного ураження печінки при експериментальному гепатиті у щурів./ Ляхович Р.М. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2. – С.129–131.
 • Роль кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги в підвищені професійної підготовки бригад швидкої медичної допомоги м.Тернополя. / Ляхович Р.М., Кіцак Я.М., Джус М.Я. // Медицина неотложных состояний. – 2013. – №3. – С. 78–80.
 • Сучасні алгоритми виконання первинного та вторинного обстеження бригадою швидкої медичної допомоги потерпілим з травматичними ушкодженнями. / Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини – 2013. - № 1. – С. 66 – 69.

Посібники

 • Порадник лікаря з невідкладної медицини: посібник / Швед М.І., Геряк С.М., Липовецька С.Й. та ін., за ред. М.І. Шведа. - Тернопіль: ТНМУ, 2019. - 528 с.
 • Emergency medicine (questions and answers): study guide/[M.I.Shved, S.M.Heryak, L.P.Martynyuk et al.;edited by Prof. M.Shved. – Ternopil: TSMU, 2018. – 344 p. (27,95 ум.арк. ОВА – 26,23;P. 131-133 (3); 244-268 (25) – 28 ст.).
 • Екстрена та невідкладна допомога в запитаннях і відповідях: навч.посіб./[М.І.Швед, С.М.Геряк, О.Б.Сусла та ін.]; за ред. М.І.Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 312 с. (23,25 ум.арк. ОВА – 18,75; С. 9-36 (28), 201-234 – (34) - 62 ст.).
 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М.І.Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2017 – 448 с.
 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М.І.Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016 – 448 с.
 • Екстренна медична допомога: посібник/ [М.І. Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.]; за ред. М.І.Шведа – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.