Наукові публікації доц. Ляховича Р.М.

1. Сучасні шляхи введення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі. / Ляхович Р.М., Джус М.Я., Бадрах О.К., Савчук В.М., Новікова П.П. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України 2017. № 2. С. – 26 – 32.

2. Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. / Ляхович Р.М., Джус М.Я., КіцакЯ.М. // Медична та клінічна хімія – 2017. № 1. С. – 87 – 94.

3. Симуляційно – тренінгова підготовка студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова у навчальному процесі. / Швед М.І., Ляхович Р.М., Мартинюк Лілія П., Мартинюк Лариса П., Кіцак Я. М. // Міжнародна конференція «Інноваційні технології та освіті. Європейський досвід. 21 – 24 листопада 2017р., м. Відень, Австрія – т.2. – с.177 – 184.

4. Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни. / Ляхович Р.М., Швед М.І., Кіцак Я.М. // Медична освіта – 2016. № 4. С. – 64 – 67.

5. Екстрена та невідкладна медична допомога підручник / (М.І. Швед, А.А. Гудина, С.М. Геряк та ін.) за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 448 с.

6. Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації. / Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М. // Вісник наукових досліджень – 2016. - № 3. С. – 27 – 29.

7. Екстрена медична допомога посібник / (М.І. Швед, А.А. Гудина, С.М. Геряк та ін.) за ред. М.І. Шведа. - Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.

8. Встановлення та використання автоматичних зовнішніх дефібриляторів у громадських місцях Тернополя – ефективний елемент надання домедичної допомоги при раптовій зупинці кровообігу. / Ляхович Р.М. // Вісник наукових досліджень – 2015. - № 2. С. – 27 – 29.

9. Анафілактичний шок: сучасний алгоритм екстреної догоспітальної та ранньої госпітальної медичної допомоги. / Ляхович Р.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №1. – С. 87–91.

10. Сучасний алгоритм проведення медичного сортування. / Ляхович Р.М., Гудима А.А., Джус М.Я., Цибік О.Т. // Вісник наукових досліджень – 2015. - № 1. С. – 137 – 140.

11. Особливості надання екстреної догоспіталь-ної медичної допо-моги травмованим потерпілим із категорії «завантажуй та вези». / Ляхович Р.М., Кіцак Я.М., Яштук К.Г. // Вісник наукових досліджень – 2015. - № 4. С. – 33 – 36.

12. Догоспітальна реанімація: проблеми, успіхи та рекомендації згідно з сучасними протоколами. / Ляхович Р.М., Швед М.І., Джус М.Я. // Вісник наукових досліджень. – 2014. – №4. – С.44–47.

13. Політравма: сучасний алгоритм діагностики та лікування на догоспітальномку та ранньому госпітальному етапах. / Ляхович Р.М., Бадрах О.К., Гарасимів І.М. // Медична та клінічна хімія – 2014. № 1. С. – 68 – 75.

14. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Экстренная и неотложная медицинская помощь». Авторське право № 54085 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Свідоцтво видане державною службою інтелектуальної власності від 14.03.2014 року.

15. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Екстрена і невідкладна медична допомога». Авторське право № 54087 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Свідоцтво видане державною службою інтелектуальної власності від 14.03.2014 року.

16. Ускладнена торакальна травма: сучасні підходи до діагностики та надання екстреної медичної допомоги згідно з клінічними протоколами /Ляхович Р.М., Кіцак Я.М., Джус М.Я. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1. – С. 18–21.

17. Вплив тривалої внутрішньошлункової оксигенотерапії в поєднанні з тіотриазоліном на показники гуморального імунітету та ендогенної інтоксикації / Ляхович Р.М., Гнатів В.В. // Медична хімія. – 2013.– №1.– С.78–81

18. Ефективність впливу внутрішньо шлункової оксигенотерапії в поєднанні з тіотриазоліном на зниження летальності тварин, зміни маси тіла та функціональний стан їхньої печінки на тлі гострого токсичного гепатиту / Ляхович Р.М., Гудима А.А.// Шпитальна хірургія. – 2013. – № 4. – С. 34–39.

19. Динаміка змін показників кисневого обміну, пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи захисту на тлі повторного оксидантного ураження печінки при експериментальному гепатиті у щурів./ Ляхович Р.М. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2. – С.129–131.

20. Роль кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги в підвищені професійної підготовки бригад швидкої медичної допомоги м.Тернополя. / Ляхович Р.М., Кіцак Я.М., Джус М.Я. // Медицина неотложных состояний. – 2013. – №3. – С. 78–80.

21. Сучасні алгоритми виконання первинного та вторинного обстеження бригадою швидкої медичної допомоги потерпілим з травматичними ушкодженнями. / Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини – 2013. - № 1. – С. 66 – 69.