Липовецька Софія Йосипівна

2004 р. - закінчила з відзнакою медичний факультет Тернопільської державної медичної академії за спеціальністю ”Лікувальна справа” .

Кандидат медичних наук з 2008 р.

Кандидатська дисертація: «Клініко-патогенетичні особливості кардіогемодинаміки і порушень ритму серця та їх корекція у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований із гіперурикемією» за спеціальністю «Кардіологія».

На посаді доцента кафедри з 2017 р.

Дійсний член Європейської асоціації кардіологів: Acute Cardiovascular Care Association, Heart Failure Association, ESC Council on Stroke, European Association of CardioVascular Imaging, European Heart Rhythm Association.

Автор більше 80 наукових і навчально-методичних публікацій, у тому числі опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, включених до науково-метричної бази Web of Science.

Cambridge English Language Assessment – B2.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

- Невідкладні стани в карділогії

- Порушення серцевого ритму у пацієнтів із ІХС, асоційованої з метаболічними розладами