Наукові публікації Липовецької С.Й.

1. S. Lypovetska, M. Shved, N. Yarema, L. LevytskaSuccessful short term treatment with rivaroxabanin addition to dual antiplatelet therapy in apatient with recurrent STEMI and left ventricularthrombus // European Heart Journal Acute Cardiovascular Care 2018. – P.92

2. Швед М.І., Липовецька С.Й. Гострий коронарний синдром: гендерні відмінності крізь призму нових рекомендацій Європейського кардіологічного товариства // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Жіноче здоровя: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. 1.03.2018

3. Lypovetska S., Shved M., Prokopovych O., Boiko T. Optimized upstream therapy for managementof patients with postinfarction cardiosclerosis associated with hyperuricemia //Health Problems of Civilization.-2017.- Volume 11, Issue 2.- Р.109-116

4. Липовецька С.Й. Особливості порушень кардіогемодинаміки, ритму серця, ліпідного, пуронового обмінів, показників системного запалення та ефективність їх корекції у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований з гіперурикемією // Львівський клінічний вісник.- 2017.- №2 (18)- 3(19).- С.25-31

5. Shved M., Prokopovych O., Lypovetska S., Heryak S., Kitsak Y.Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinatin complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disoders // Health Prob Civil. 2017, Volume 11, Issue 4, P.270-276

6. Липовецька С.Й. Короткі нотатки для практикуючого лікаря клінічних рекомендацій Європейського кардіологічного товариства 2016 р. щодо введення хворих на хронічну серцеву недостатність // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах” 3.03.2017.- С. 153-162

7. Lypovetska S., Hrytsenko M., Hrytsenko I.Role of uric acid in progression of heart remodeling in patients after myocardial infarction: liaison between metabolic profile and subclinical inflammation // European Journal of Heart Failure. – 2017.-№ 19 (Issue Supplement S1). – P.133

8. LypovetskaS.,Hrytsenko M., Hrytsenko I.Early manifestation of restrictive cardiomyopathy in young patient with light chain deposition disease // European Journal of Heart Failure .- 2016.- № 18 (Supplement 1).- P.446

9. Липовецька С.Й., Гриценко М.С., Гриценко І.Й. Диференційовані підходи до корекції дисліпідемії у хворих, які перенесли інфаркт міокарда //Український кардіологічний журнал. – 2015.-Додаток № 1.- С.113

10. Липовецька С.Й. Клініко-патогенетичне значення синдромів J хвилі // Аритмологія.- 2014.- № 3.- С.48-56

11. LypovetskaS. Clinical significance of hyperuricemia in patients after myocardial infarction// Материалы Российского Национального Конгресса кардиологов Кардиология: от науки – к практике (25-27 сентября 2013, Санкт – Петербург). – С. 621

12. Lypovetska S. Heart rate variability, T wave alteration and prolonged QT interval as markers of arrhythmogenesis in patients with sleep apnea syndrome and arterial hypertension //The 5-th World Congress on Sleep Medicine (September 28-October 2 2013, Valencia, Spain) .- Abstrаct book.- P.214-215

13. Липовецька С.Й. Альтернація зубця Т і турбулентність серцевого ритму – неінвазивні маркери раптової серцевої смерті //Аритмологія.- 2013.- № 2 (6).- С.32-42

14. Липовецька С.Й. Альтернація зубця Т: переваги та недоліки тесту, його клінічне значення // Український кардіологічний журнал. – 2013.- № 5.- С.95-105

15. Липовецька С.Й. Синдром Бругада – дві декади після відкриття // Матеріали першої української науково-практичної конференції «Хвороби сирітки в кардіології» (20.04.2013, Львів).- C.78-85