Наукові публікації Прокопович О.А.

 • Shved, M. I., Kovbasa, N. M., Yarema, N. I., Dobrianskyi, T. O., Herasymets, I. M., Prokopovych, O. A. (2020). Розвиток обширного інфаркту міокарда внаслідок множинних аневризм коронарних артерій. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 188-194.

 • Shved, M. I., Prokopovych, O. A., Gurskyi, V. T., Masliy, B. Y., & Vivchar, V. P. (2019). Особливості перебігу гострого коронарного синдрому, зумовленого феноменом “slow-flow” (огляд літератури та опис клінічного випадку). Вісник наукових досліджень, (2), 24-29.

 • Shved, M. I., Kovbasa, N. M., Yarema, N. I., Dobrianskyi, T. O., Herasymets, I. M., Prokopovych, O. A. (2020). Розвиток обширного інфаркту міокарда внаслідок множинних аневризм коронарних артерій. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 188-194.

 • Shved, M. I., Prokopovych, O. A., Gurskyi, V. T., Masliy, B. Y., & Vivchar, V. P. (2019). Особливості перебігу гострого коронарного синдрому, зумовленого феноменом “slow-flow” (огляд літератури та опис клінічного випадку) //Вісник наукових досліджень, (2), 24-29.

 • Швед М.І. Прокопович О.А. Метаболічна підтримка хворих на інфаркт міокарда з порушеннями функціонального стану печінки//Вісник Української медичної стоматологічної академії Актуальні проблеми сучасної медицини-2018-випуск 1(61), т.18, С.147-152.

 • Швед М.І.,Ковбаса Н.М., Садлій Л.В., Вівчар Н.М., Прокопович О.А. Клінічний випадок розвитку інфаркту (некрозу) міокарда 2 типу, індукованого прийомом анаболічних стероїдів та ß-адреностимуляторів//Вісник наукових досліджень.- 2018- №4, С.55-59.

 • Швед М.І., Ковбаса Н.М., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Левицька Л.В., Прокопович О.А., Сидоренко О.Л. Тромбофілія, ускладнена рецидивуючою тромбоемболією легеневої артерії – клінічний випадок із аналізом сучасних діагностично-лікувальних алгоритмів ведення хворих//Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2018- №4, С.154-161.

 • Швед М.І., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Ляхович Р.М., Левицька Л.В., Сидоренко О.Л., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В.Т. Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта – 2018- №4, с.102-107.

 • Швед М.И., Прокопович Е.А., Геряк С.Н., Добрянская В.Ю. Эффективность биофлавоноидов и РНК-содержащих препаратов в комплексном лечении больных инфарктом миокарда с нарушением функционального состояния печени//Врачебное дело.- 2018 - №1-2, С.46-55.

 • Швед М.І., Цуглевич Л.В., Геряк С.М., Ковбаса Н.М., Прокопович О.А., Ястремська І.О. Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2019 - №1(37). С. 173-181.

 • Сусла О. Б., Сидоренко О. Л., Прокопович О. А., Літовкіна З. І., Мальська Т. Л. Динаміка показників ремоделювання сонних артерій під впливом модифікованого 12-місячного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих на програмному гемодіалізі // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : Всеукраїнська міждисципл. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2018 р. : зб. наук. праць. – Тернопіль : Підручники і посібники. - 2018. – С. 123-126.

 • Shved M., Prokopovych O., Heryak S., Kitsak Y. Efficiency o bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disoders // Health Problems of Civilization -2017-11(4): 293-299.

 • Lypovetska S., Shved M., Prokopovych O., Boiko T. Optimized upstream therapy for managementof patients with postinfarction cardiosclerosis associated with hyperuricemia //Health Problems of Civilization.-2017.- Volume 11, Issue 2.- Р.109-116.