Наукові публікації Прокопович О.А.

 • Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії. / Швед М.І., Цуглевич Л.В., Геряк С.М., Ковбаса Н.М., Прокопович О.А., Ястремська І.О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини - 2019. № 1(37). С. 173-181
 • Метаболічна підтримка хворих з інфарктом міокарда з порушеннями функціонального стану печінки / Швед М.І., Прокопович О.А. // Український кардіологічний журнал - 2019, т. 26, додаток 1, С.40-48.
 • Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги / Геряк С.М., Липовецька С.Й., Ляхович Р.М., Левицька Л.В., Сидоренко О.Л., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В.Т. // Медична освіта - 2018, № 4, с.102-107
 • Динаміка показників ремоделювання сонних артерій під впливом модифікованого 12-місячного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих на програмному гемодіалізі / О. Б. Сусла, О. Л. Сидоренко, О. А. Прокопович, З. І. Літовкіна, Т. Л. Мальська // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : Всеукраїнська міждисципл. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2018 р. : зб. наук. праць. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – С. 123-126.
 • Mukola Shved, Olena Prokopovych, Oksana Sydorenko, Svetlana Heryak, Yaroslav Kitsak. Efficiency o bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disoders.- Health Problems of Civilization,2017, 11(4): 293-299.
 • Mukola Shved, Olena Prokopovych, Sofiya Lypovetska. Optimized upstream therapy for management of patients withpostinfarction cardiosclerosis associated with hyperuricemia.- Health Problems of Civilization, 2017 р.
 • Особливості підготовки лікарів у клінічній ординатурі за спеціальністю «Медицина невідкладних станів у «ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» / М.І. Швед, О.Б. Сусла, О.Л. Сидоренко, Л.В. Левицька, О.А. Прокопович, С.Й. Липовецька // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): ХІV Всеукраїнська наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченою 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 306.
 • Lypovetska S., Shved M., Prokopovych O., Boiko T. Optimized upstream therapy for managementof patients with postinfarction cardiosclerosis associated with hyperuricemia //Health Problems of Civilization.-2017.- Volume 11, Issue 2.- Р.109-116
 • Shved M., Prokopovych O., Lypovetska S., Heryak S., Kitsak Y.Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinatin complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disoders // Health Prob Civil. 2017, Volume 11, Issue 4, P.270-276
 • Вибір антикоагулянтної терапії у хворих на стабільну ІХС та фібриляцію передсердь при функціональних порушеннях печінки / М. І. Швед, О. А. Прокопович, І. Б. Припхан [ та ін. ] // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : матеріали науково-практичної конференції, 24-25.03.2016. - Тернопіль. - 2016. - С.91-92.
 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І. Швед, А.А. Гудима, С.М. Геряк, Р.М. Ляхович, Л.П. Мартинюк, О.Л. Сидоренко, О.Б. Сусла, О.А. Прокопович, , Я.М. Кіцак, І.Б. Припхан, Л.М. Михайлів, В.Т. Гурський]; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 468 с.
 • Корекція змін варіабельності ритму серця у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотреоз / М. І. Швед, І. Б. Припхан, О. А. Прокопович [ та ін. ] // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : матеріали науково-практичної конференції, 24-25.03.2016. - Тернопіль. - 2016. - С.90-91.
 • Ефективність електроімпульсної терапії при фібриляції передсердь / Швед М. І., Сидоренко О. Л., Садлій Л. В., Ковбаса Н. М., Бенів М. Я., Левицька Л. В., Прокопович О. А., Гурський В. Т. // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 15 червня 2016. – Тернопіль. – 2016. – С. 209-210.
 • Оптимізація викладання дисципліни «Екстрена та невідкладна медична допомога» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / М.І. Швед, О.Б. Сусла, Л.П. Мартинюк, О.Л. Сидоренко, О.А. Прокопович, Я.М. Кіцак, Л.М. Михайлів, В.Т. Гурський, І.Б. Припхан // Актуальні питання якості медичної освіти : Всеукраїнська навч.-наук. конф. з міжн. участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 12-13 травня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 324-325.
 • Екстрена медична допомога: посібник / [М.І. Швед, А.А. Гудима, С.М. Геряк, Р.М. Ляхович, Л.П. Мартинюк, О.Л. Сидоренко, С.Й. Липовецька, Т.В. Лихацька, О.А. Прокопович, О.Б. Сусла, Я.М. Кіцак, Л.М. Михайлів, В.Т. Гурський, І.Б. Припхан]; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.
 • Сусла О. Б. Аналіз клінічної симптоматики у хворих із кальцифікацією клапанів серця на хронічному гемодіалізі / О. Б. Сусла, І. Р. Мисула, О. А. Прокопович // Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів : міжобласна наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 59-60.