Наукові публікації Сидоренко О.Л.

 • М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, Н. М. Ковбаса. Особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз // Львівський клінічний вісник – 2018. - № 1(21) – 2(22). - C. 8-12.

 • М.І. Швед, Л.П. Мартинюк, О.Л. Сидоренко, Н.М. Ковбаса, М.Я. Пельо Клінічний випадок діагностики автоімунного тиреоїдиту після проведення коронароангіографії // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Т.14, № 4. – С. 373-377.

 • Швед М. І., Сидоренко О.Л. та ін.. Антитромботична терапія та ризик геморагічних ускладнень у хворих із неклапанною формою фібриляції передсердь на фоні коморбідної патології // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль – 2016. – № 4 (85). – С. 13-16.

 • Сидоренко О.Л., Ковбаса Н.М., Деусь В.Є. Модифіковані фактори ризику ішемічної хвороби серця у світі // Український науково-практичний журнал «Медсестринство». – Тернопіль. – 2016. – №1. – С. 27-31.

 • О.Л. Сидоренко. Особливості проведення практичних занять з кардіології для студентів 6 курсу медичного факультету на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги в умовах кредитно-модульної системи навчання // Медична освіта. – 2013. - № 1. – С. 91-94.

 • Швед М. І., Сидоренко О.Л., Михайлів Л. М. та ін. Особливості вивчення елективного курсу «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб» для медсестер-магістрів дистанційної форми навчання // «Світ біології і медицини». - 2013. - №2. - С.36.

 • О.Л. Сидоренко. Ендотоксемія у хворих на хронічний гломерулонефрит: залежність від супутньої HBV-інфекції та ступеня ниркової недостатності // Вісник наукових досліджень. - 2013. - № 3. - С. 30-32.

 • О.Л. Сидоренко. Особливості дистанційного викладання дисципліни «Невідкладні стани» для студентів-медсестер на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Медична освіта. – 2012. - № 4. – С. 132-134.

 • О.Б. Сусла, О.Л. Сидоренко. Оксидативний стрес і кальцифікація сонних артерій у хворих на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. - Том XI, № 2 (40). – С. 148-151.

 • А.І. Гоженко, О.Б. Сусла, О.Л. Сидоренко. Вплив комбінації аргініну глутамату і мельдонію на хронічне запалення та функцію ендотелію у хворих із кальцифікацією клапанів серця на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок // Буковинський медичний вісник. – 2012. - Том 16, № 3 (63), ч. 2. – С. 83-88.

 • Пасєчко Н.В., Сидоренко О.Л., Балабан А.І. Роль і місце комбінованої терапії в лікуванні цукрового діабету 2 типу // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. - № 3. - С. 27-31.

 • Фіра Л.С., Острівка О.І., Сидоренко О.Л., Лихацький П.Г., Соколова Л.В. Організація навчання у Карловому університеті // Медична освіта. – 2006. - № 1. – С. 55-57.

 • Сидоренко О.Л. Синдром ендогенної інтоксикації у пацієнтів з хронічним гломерулонефритом залежно від супутньої HBV-інфекції та ступеня ниркової недостатності // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2005. - №1. – С. 84-87.

 • Бакалюк О.Й., Сидоренко О.Л. Особливості перебігу гломерулонефриту зі супутньою HBV-інфекцією // Український журнал нефрології та діалізу. – 2005. - № 1. – С. 32-36.

 • Сидоренко О.Л., Бакалюк О.Й. Гострий гломерулонефрит із супутньою HBV-інфекцією: особливості імунологічних та метаболічних зрушень // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 2. – С. 35-37.

 • Андрейчин М.А., Бакалюк О.Й., Сидоренко О.Л. Ураження нирок при інфекційних та паразитарних хворобах // Інфекційні хвороби. – 2003. - № 1. – С. 44-51.

 • Сидоренко О. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний гломерулонефрит із супутньою HBV-інфекцією // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 1. – С. 16-19.

 • Сидоренко О.Л., Бакалюк О.Й. Гломерулонефрит у хворих із супутньою HBs-антигенемією // Вісник наукових досліджень. – 2002. - № 1. – С. 35-37.

 • Сидоренко О. Стан імунної реактивності та синдрому ендогенної інтоксикації у пацієнтів з хронічним гломерулонефритом залежно від ступеня порушення азотовидільної функції // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 4. – С. 21-23.