Левицька Лариса Володимирівна

У 1988 році закінчила Тернопільський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1988 по 1991 р.р. працювала дільничним терапевтом та ендокринологом у міській поліклініці №2 м.Херсона, пізніше – рефлексотерапевтом у санаторії «Медобори» Тернопільської області.

З 1992 року – клінічний ординатор, з 1995 року – асистент кафедри терапії Тернопільської державної медичної академії. З 2000 року – асистент, пізніше – доцент кафедри медичної реабілітації Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Кандидат медичних наук з 1997 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування медикаментозної терапії в поєднанні із змінним магнітним полем у хворих на остеоартроз» (науковий керівник – проф. М. І. Швед).

Вчене звання доцента присвоєно у 2005 році.

Доктор медичних наук з 2019 року.

Докторська дисертація на тему «Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією на етапах реабілітації» за спеціальністю 14.01.02 Внутрішні хвороби.

Напрями наукових досліджень та сфери наукових інтересів:

  • гострий коронарний синдром;

  • особливості перебігу кардіологічної патології на фоні коморбідних захворювань;

  • функціональні дослідження серцево-судинної системи;

  • стратифікація і попередження ризиків у хворих кардіологічного профілю;

  • превентивна кардіореабілітація;

  • фізична реабілітація, ерготерапія, психотерапія, апаратна фізіотерапія;

  • реабілітаційні технології в кардіології.

Є автором і співавтором більше 150 навчально-методичних і наукових публікацій, 3 патентів на корисну модель, 1 електронного підручника, 2 посібників, 2 монографій.