Наукові публікації Левицької Л.В.

  • Левицька Л. В. Результати впровадження інноваційної програми кардіореабілітації хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 4–12.

  • Levytska L. V. Functional characteristics of patients with myocardial infarction with concomitant diseases of peripheral arteries and peculiarities of approach estotheir rehabilitation treatment // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2019. – № 1 (37). – С. 17–22.

  • Левицкая Л. Оценка возможности улучшения функциональных резервов у больных инфарктом миокарда с коморбидной пульмонологической патологией в процессе реабилитации // Вестник врача. – 2019. – № 1. – С. 62–68.

  • Левицкая Л. Особенности функциональной характеристики больных инфарктом миокарда с сосудистой коморбидной патологией церебральной локализации // Проблемы биологии и медицины. – 2019. – № 1 (107). – С. 44–49.

  • Левицька Л. В., Вовкодав О. В. Методи ідентифікації динамічної моделі реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на інфаркт міокарда в процесі реабілітації // Медична інформатика та інженерія. – 2019. – № 1 (45). – С. 74–83.

  • Levytska L. V. Еarly marker and limited factors of fuctional state in patients with myocardial infarction in combination with arterial hypertension // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 1 (94). – С. 33–38.

  • Levytska L. V. Stratification risk score of cardiovascular events in patients with myocardial infarction in combination with comorbid and surgical pathology // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2019. – № 1 (85). – С. 96–104.

  • Lypovetska S., Shved M., Yarema N., Levytska L. Successful short term treatment with rivaroxabanin addition to dual antiplatelet therapy in apatient with recurrent STEMI and left ventricularthrombus // European Heart Journal Acute Cardiovascular Care. – 2018. – P. 92.

  • Shved M., Tsuglevych L., Kyrychok I., Boiko T., Levutska L. Cardiorehabilitation of patients with acute coronary syndrome who were performed coronary arteries revascularization // Галицький медичний вісник. – 2017. – Т. 24, № 4. – С. 46–53.

  • Швед М. І., Левицька Л. В. Сучасні технології та методи кардіореабілітації. Монографія. – К. : Медкнига, 2016. – 144 с.

  • Мисула І. Р., Левицька Л. В., Бакалюк Т. Г., Голяченко А. О., Квасніцька О. С. Особливості викладання медичної реабілітації в сучасних умовах // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 96–99.

  • Швед М. І., Левицька Л. В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда (Видання третє, доповнене). Монографія. – К. : Медкнига, 2015. – 148 с.

  • Мисула І. Р., Бакалюк Т. Г., Голяченко А. О., Левицька Л. В., Лавріненко О. М. Актуальність впровадження елективного курсу «Основи натуропатії» у навчальний процес для студентів медичного факультету на кафедрі медичної реабілітації // Медична освіта. – 2014. – № 3 (додаток). – С. 134–138.

  • Швед М. І., Левицька Л. В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда (Видання друге, доповнене). Монографія. – К. : Медкнига, 2014. – 144 с.

  • Швед М. І., Левицька Л. В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. Монографія. – К. : Медкнига, 2013. – 144 с.

  • Мисула І. Р., Салайда І. М., Бакалюк Т. Г., Левицька Л. В. Європеїзація української медицини. Особливості підготовки студентів з предмета «Фізіотерапія» у Саксіонському університеті (Нідерланди), застосування її елементів у Тернопільському медичному університеті // Медична освіта. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 104–106.

  • Мисула І. Р., Бакалюк Т. Г., Салайда І. М., Левицька Л. В., Коваль В. Б., Вахновська Є. Є. Дослідження хрящового та кісткового метаболізму у хворих на остеоартроз : Зб. матеріалів конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2012 р.), м. Тернопіль. – Тернопіль, 2012. – С. 17–18.

  • Нетяженко В. З., Швед М. І., Левицька Л. В. Реабілітація хворих на інфаркт міокарда // Внутрішня медицина. – 2011. – № 3-4. – С. 88–114.

  • Левицька Л. В. Вторинна профілактика інфаркту міокарда: можливості підвищення ліпідкоригуючих ефектів статинів. Питання експериментальної та клінічної медицини. – Донецьк, 2011. – С. 32–36.

  • Мисула І. Р., Бакалюк Т. Г., Салайда І. М., Левицька Л. В., Коваль В. Б., Вахновська Є. Є. Дослідження хрящового та кісткового метаболізму у хворих на остеоартроз // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 4. – С. 23–24.

  • Левицька Л. В. Особливості кардіореабілітаційної технології у хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений синдромом серцевої недостатності // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 4. – С. 58–61.

  • Мисула І. Р., Левицька Л. В., Левицький І. Б. та ін. Відновна терапія у хворих на остеоартроз із коморбідною кардіологічною патологією // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 4. – С. 56–58.

  • Нетяженко В. З., Швед М. І., Левицька Л. В. та ін. Реабілітація хворих ішемічною хворобою серця на диспансерно-поліклінічному етапі. Методичні рекомендації. – К., 2012. – 72 с.

  • Швед М. І., Левицька Л. В., Коваль В. Б., Вівчар Н. М., Ясеник З. А., Буртняк А. М. Реабілітація хворих на інфаркт міокарда. Методичні рекомендації. –Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 54 с.

  • Нетяженко В. З., Швед М. І., Левицька Л. В., та ін. Реабілітація хворих ішемічною хворобою серця на диспансерно-поліклінічному етапі. Методичні рекомендації. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 71 с.

  • Швед М. І., Левицька Л. В., Коваль В. Б., Вівчар Н. М., Ясеник З. А., Буртняк А. М. Реабілітація хворих на інфаркт міокарда. Методичні рекомендації. –Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 50 с.

  • Левицька Л. В., Садлій О. Л., Наконечна Л. С., Шаст Л. В., Дейкало Г. П. Особливості механо-електричних характеристик біологчноактивних точок у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні із остеоартрозом // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – С. 72 - 76.

  • Левицька Л. В. Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда із супутнім остеоартрозом // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – С. 23–25.

  • Мисула І. Р., Левицька Л. В., Левицький І. Б. та ін. Клінічні ефекти магнітотерапії у хворих на післяінфарктний кардіосклероз // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – С. 15 - 19.

  • Мисула І. Р., Левицька Л. В., Коваль В. Б., Гребеник М. В. Ефекти валкіонтерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з гіперліпідемією // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 4. – С. 46 - 49.

  • Левицька Л. В. Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда, ускладнений артеріальною гіпертензією // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 4. – С. 27–29.

  • Левицька Л. В. Комплексна терапія з включенням методів акупунктури в реабілітації хворих на постінфарктний кардіосклероз з артеріальною гіпертензією // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 4. – С. 26–28.

  • Мисула І. Р., Швед М. І., Левицька Л. В. та ін. Методики диференційованого бальнеогрязьового лікування хворих на остеоартроз та супутню ішемічну хворобу серця // Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т. 9, № 4. – С. 180–182.

  • Мисула І. Р., Коваль В. Б., Голяченко А. О., Бакалюк Т. Г., Левицька Л. В., Богомол Н. М. Особливості застосування лікувальної фізкультури при хронічних гепатитах // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 39 - 43.

  • Мисула І. Р., Голяченко А. О., Бакалюк Т. Г., Левицька Л. В., Лавріненко О. М. Пелоїдотерапія та пунктурна фізіотерапія в комплексному лікуванні нейрорефлекторних вертеброгенних больових синдромів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 63–64.