Сусла Олександр Богданович

У 1998 році закінчив з відзнакою Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 2005 року.

Кандидатська дисертація на тему «Патогенетичні особливості функціонально-структурних порушень в серці та змін імунологічної реактивності у дорослих і старих тварин з адреналіновою міокардіодистрофією» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Доктор медичних наук з 2016 року.

Докторська дисертація на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Вчене звання доцента присвоєно у 2018 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

· Дослідження змін серцево-судинної системи у хворих при недіалізній та діаліззалежній хронічній хворобі нирок та розробка ефективних способів їх корекції;

· Удосконалення діалізних технологій при гострому пошкодженні нирок та термінальній нирковій недостатності.

Є автором і співавтором понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 патенти на корисну модель, 1 підручник, 4 посібники, 1 пропозиція у Реєстр галузевих нововведень.

Є науковим керівником однієї дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), двох магістерських робіт.

Є дійсним членом Національного Ниркового Фонду України, Європейської Ниркової Асоціації – Асоціації Діалізу і Трансплантації, Міжнародної Асоціації Нефрології.

Атестований на вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Нефрологія».

Є головним експертом управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації за напрямом «Трансплантологія».