Наукові публікації Сусли О.Б.

 • Litovkina Z., Susla O. Cardiovascular features of chronic inflammation and endothelial dysfunction in patients with diabetic nephropathy on programmed hemodialysis // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10 (No 10). – Р. 144-157.

 • Susla O., Shved M., Litovkina Z., Danyliv S., Gozhenko A. The character of cardiac remodeling and valve calcification in type 2 diabetic patients with end stage renal disease // Nephrol Dial Transplant. – 2020. – Vol. 35 (Suppl. 3). – P. iii1597.

 • Litovkina Z., Susla O., Mysula I., Susla B. Endothelial dysfunction and cardiac valve calcification in patients with diabetic kidney disease undergoing chronic hemodialysis // Nephrol Dial Transplant. – 2020. – Vol. 35 (Suppl. 3). – P. iii1353.

 • Сусла О.Б., Літовкіна З.І., Буштинська О.В. Структурно-функціональні зміни серця у хворих на діабетичну нефропатію, які лікуються гемодіалізом // Український журнал нефрології та діалізу. – 2019. – № 4. – С. 39-48.

 • Сусла О.Б., Літовкіна З.І. Метаболічні фактори серцево-судинного ризику в пацієнтів із діабетичною нефропатією на програмному гемодіалізі // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 4. – С. 55-60.

 • Сусла О.Б., Овсієнко І.П. Роль медичної сестри у лікувально-діагностичному процесі при сечокам’яній хворобі в умовах стаціонару // Медсестринство. – 2018. – № 1. – С. 5-7.

 • Сусла О.Б., Гоженко А.І., Бергєр Й., Мисула І. Р., Швед М.І., Лиходід О.М. Кальцифікація серця і судин при хронічній хворобі нирок: проблемні питання етіології і патогенезу // Фізіологічний журнал. – 2017. – Т. 63, № 5. – С. 80-93.

 • Сусла А.Б., Мисула И.Р., Гоженко А.И. Влияние гемодиализа на эндотелиальную дисфункцию у пациентов с терминальной почечной недостаточностью // Клиническая медицина. – 2017. – Т. 95, № 10. – С. 935-939.

 • Logoyda L., Kondratova Yu., Korobko D., Susla O., Soroka Yu., Tsytsiura R., Pidruchna S. Youden’s test of the chromatographic determination of captopril in pharmaceuticals // International Journal of Green Pharmacy – 2017. – Vol. 11 (No 3). – P. 188-191.

 • Гоженко А.И., Кузнецова А.С., Кузнецова Е.С., Быць Т.Н., Сусла А.Б. Эндотелиальная дисфункция в патогенезе осложнений сахарного диабета. Сообщение I. Эндотелиальная дисфункция: этиология, патогенез и методы діагностики // Ендокринологія. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 171-181.

 • Susla O., Levitsky A., Litovkina Z., Vodvud V. Cardiovascular calcification in patients with dialysis-dependent chronic kidney disease: effectiveness of new diagnostic tests // Nephrol Dial Transplant. – 2017. – Vol. 32 (Suppl. 3). – P. iii327–iii328.

 • Криворучко Т.І., Сусла О.Б. Особливості взаємозв’язку між рівнем самооцінки та типом ставлення до хвороби у хворих, які перебувають на хронічному гемодіалізі // Медсестринство. – 2016. – № 2. – С. 31-34.

 • Susla O., Gozhenko A., Mysula I. Blood pressure and cardiac valve calcification in patients with chronic kidney disease // Nephrol Dial Transplant. – 2015. – Vol. 30 (Suppl. 3). – P. iii561.

 • Сусла О.Б. Активність хронічного запалення і пошкодження ендотелію у хворих із кальцифікацією клапанів серця при діаліз-залежній хронічній хворобі нирок // Український журнал нефрології та діалізу. – 2014. – № 4. – С. 59-64.

 • Gozhenko A., Susla O. Experience of arginine glutamate and meldonium use for correction of structural and functional heart changes in patients with valve calcification on predialysis stage of chronic kidney disease // Journal of Health Sciences. – 2013. – Vol. 3 (No 8). – Р. 133-144.

 • Сусла А.Б. Эндотелиальная дисфункция и кальцификация сонных артерий у пациентов с додиализной хронической болезнью почек // Медицина и образование в Сибири : электронный научный журнал – 2013. – № 4. http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1103

 • Сусла А.Б. Влияние аргинина глутамата и мельдония на эндотелиальную дисфункцию и активность воспаления у больных с кальцификацией клапанов сердца на хроническом гемодиализе // Медицина и образование в Сибири : электронный научный журнал – 2013. – № 6. http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1204

 • Мисула І.Р., Сусла О.Б., Гоженко А.І. Динаміка структурно-функціональних показників серця під впливом комплексного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих із клапанною кальцифікацією на хронічному гемодіалізі // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 4. – С. 7-12.

 • Склярова О.О., Сусла О.Б., Симко Г.Б. Двадцять років на сторожі здоров’я // Медсестринство. – 2013. – № 1. – С. 27-31.

 • Сусла О.Б. Особливості структурно-функціональних змін серця у хворих із клапанним кальцинозом на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 2. – С. 152-157.

 • Сусла О.Б. Кальцифікація сонних артерій у додіалізних пацієнтів із хронічною хворобою нирок // Експериментальна і клінічна медицина. – 2012. – № 2. – С. 180-186.

 • Сусла О.Б., Сидоренко О.Л. Оксидативний стрес і кальцифікація сонних артерій у хворих на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т.11, № 2.– С. 148-151.

 • Сусла О.Б. Особливості порушень мінерального метаболізму у хворих із кальцинозом клапанів серця на додіалізному та діалізному етапах хронічної хвороби нирок // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 2. – С. 44-47.

 • Mysula I., Gozhenko A,, Susla O. Carotid artery remodeling and endothelial dysfunction in predialysis patients with chronic kidney disease // Nephrol Dial Transplant. – 2012. – Vol. 27 (Suppl. 2). – P. ii122.

 • Susla O. Oxidative stress and systemic inflammation as important components of cardiac valve calcification in predialysis patients // Nephrol Dial Transplant. – 2012. – Vol. 27 (Suppl. 2). – P. ii405.

 • Сусла О.Б. Кальцифікація клапанів серця у хворих на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 7, № 1. – С. 204-209.