Наукові публікації асистента І. О. Ястремської

 • Швед М. І., Добрянський Т. О., Ястремська І. О. Динаміка показників якости життя у хворих на інфаркт міокарда з критичною ішемією нижніх кінцівок під впливом комплексного лікування з використанням аргінін-карнітинової суміші та стандартного протокольного лікування // Lviv Clinical Bulletin. - 2022. - 2(38). - С. 8-13.

 • Shved M, Yastremska I. Special characteristics of the course of myocardial infarction in patients with insulin resistance and carbohydrate metabolism disorders // Pharmacology OnLine. - 2021. - № 3. - 2099-2108.

 • Shved M.I., Yastremska I.O., Martyniuk L.P., Yastremska S.O., Dobrianskyi T.O. Management of central hemodynamic and endothelial function disturbances in patients with myocardial infarction combined with metabolic syndrome // Pol Med J. – 2021. - Vol. XLIX (293). – P. 391–393.

 • Швед М.І., Ястремська І.О., Добрянський Т.О. Частота порушень ритму і провідності та антиаритмічна ефективність upstream-терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідними метаболічним синдромом та ендотеліальною дисфункцією судин // Lviv Clinical Bulletin. – 2020. - Vol. 1(29). – P. 8-10.

 • Yastremska I.O. Endothelial dysfunction and its management in patients with acute myocardial infarction combined with metabolic syndrome// International Journal of Medicine and Medical Research. – 2020. – Vol. 6(2). - P. 37-43.

 • Швед М.І, Ястремська І. О. Особливості порушень ритму і провідності у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом //Український кардіологічний журнал – 2020. – Т. 27 (2) – С. 62-63.

 • Швед М.І., Ястремська І.О. Особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з метаболічним синдромом// Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2020. – № 2. – С. 195-202.

 • Швед М.І., Ястремська І.О. Особливості (частота) порушень ритму і провідності у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом// Матеріали науково-практичної інтернет-конференції аритмологів України – 2020. – Т.26(2) – С. 74-75.

 • Швед М. І., Ястремська І. О. Шляхи корекції порушень ритму і провідності у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом// Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», присвяченої Ювілейним датам засновників кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю проф. Маркової О.О.Галицькі читання ІІ.- 29-30 жовтня 2020. – С. 109-111.

 • Швед М. І., Ястремська І. О., Цуглевич Л. В. Підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії// Український кардіологічний журнал – 2019. – Т. 26 (1) – С. 106-107.

 • Shved M.I., Yastremska I.O., Dobransky T.O. The role of cardioprotection in the prevention of complications progression in the treatment of patients with acute myocardial infarction// The Pharma Innovation Journal – 2019. – 8 (11). – Р. 145-151.

 • Швед М. І., Цуглевич Л. В., Геряк С. М., Ковбаса Н. М., Прокопович О. А., Ястремська І. О. Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії// Здобутки клінічної і експерементальної медицини – 2019. – 1 (37). – С. 166-181.