Наукові публікації доц. Мартинюк Л.П.

1. Частота остеопорозу та якість кісткової тканини у жінок з метаболічним синдром та низькоенергетичними переломами в анамнезі /Мартинюк Л. П.// EastEuropeanScientificJournal – 2018, №1 (29), частина 1 – С.16-20.

2. Шляхи покращення якості життя хворих з діабетичною полінейропатією/ Мартинюк Л.П., Швед М.І., Макарчук Н.Р., Чернецький В. І.// EastEuropeanScientificJournal – 2018, №1 (29), частина 1 – С.39-43.

3. Клінічна ефективність використання комбінованого амінокислотного комплексу в лікуванні хворих на діабетичну периферійну полінейропатію// Швед М.І., Макарчук Н.Р., Мартинюк Л.П./ Вісник наукових досліджень – 2017, №3 – С.60-63.

4. Bone Mineral Density and Frequency of Low-Trauma Fractures in Ukrainian Women with Metabolic Syndrome// VladyslavPovoroznyuk, LarysaMartynyuk, IrynaSyzonenko, LiliyaMartynyuk// World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering Vol:11, No:5, 2017, 188-191.

5. Симуляційно-тренінгова підготовка студентів на кафедрі невідкладдної та екстреної медичної допомоги – важлива складова у навчальному процесі //Швед М.І., Ляхович Р.М., Мартинюк Л.П., Мартинюк Л.П., Кіцак Я.М./ Матеріали Міжнародної конференції «Іноваційнй технології в науці та освітію Європейський досвід» в 2-х томах. - 21-24 листопада 2017 р., м.Відень, Австрія – Том 1 – С.177-183.

6. Частота остеопорозу та низької мінеральної щільності кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом /Поворознюк В.В., Мартинюк Л.П.//Міжнародний ендокринологічний журнал - №3 (75), 2016 – С. 13-18.

7. Мінеральна щільність кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом/ В.В.Поворознюк, Л.П.Мартинюк, Л.В.Шкробот//Вісник наукових досліджень, 2016, №2 – С.21-24.

8. Мінеральна щільність, якість кісткової тканини та частота переломів у жінок за наявності ожиріння та метаболічного синдрому / Поворознюк В.В., Мартинюк Л.П.// Травма, 2016, Том17, №3, 2016 – С.74 – 81.

9. Мінеральна щільність кісткової тканини та особливості тілобудови у жінок з метаболічним синдромом та низько енергетичними переломами в анамнезі /Мартинюк Л.П.// Проблеми остеології, 2016, №1, том 19 – С.21-26.

10. Мінеральна щільність кісткової тканини та частота остеопорозу в українських жінок з метаболічним синдромом/ВВ Поворознюк, ЛП Мартинюк //Здобутки клінічної i експериментальної медицини – 2016, №4 – С.78-83.

11. Окремі аспекти формування кісткової тканини у підлітків (огляд літератури та результати власних досліджень)// Мартинюк Л.П., Кошарський Д.В./ Проблеми остеології. Науково – практичний журнал. - Том 18, № 1. – 2015 – С. 16 – 21.

12. Роль ультразвукового исследования в диагностике и мониторинге эффективности лечения подагрического артрита / Швед Н.И., Михайлив Л.М., Мартынюк Л.П.// Боль суставы позвоночник - №4(20), 2015 – С.34-38.

13. Bone Mineral Density and Trabecular Bone Score in Ukranian women with Obesity//VladyslavPovoroznyuk, NataliiaDzerovych, LarysaMartynyuk, TetianaKovtun/ International Journal of Medial, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering Vol:9, No:5, 2015 - P. 428-431. (International Science Index Vol:9, No:5, 2015 - waset.org/ Publication/10001795, e ISSN: 1307-6892.

14. Основні напрямки підготовки іноземних студентів як фахівців із вищою освітою на кафедрах внутрішньої медицини /Швед М.І., Сміян С.І., Мартинюк Л.П., Мартинюк Л.П.// Світ медицини та біології. - №2, 2013 – С.199 – 201.

15. Особливості мінерального обміну та функції паращитоподібних залоз при хронічний хворобі нирок / Мартинюк Л.П., Мартинюк Л.П., Ружицька О.О.// Біль. Суглоби. Хребет. - №2 (6) 2012 – С.72 – 79.

16. Стан компенсації цукрового діабету у хворих у Тернопільській області //Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П. / Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- №2 (35), 2011. – С.51 – 53.

17. Досвід використання фібратів у лікуванні дисліпідемій у жінок постменопаузального періоду з метаболічним синдромом // Поворознюк В.В., Мартинюк Л.П. / Український терапевтичний журнал №4, 2011. – С.81 – 88.

18. Контроль компенсації цукрового діабету за показниками глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області // Швед М.І., Пасечко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П., Стасюк С.М. /Вісник наукових досліджень 2010.-№4.-34-36.

19. Корекція морфофункціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та гепатоз // Мазур Л.П., Мазур О.П., Мартинюк Л.П.,Смачило І.В., Наумова Л.В., Пташкіна Л.В., Крикун С.С., Федчук М.А./ Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.64-65

20. Патологія щитоподібної залози та вагітність // Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Смачило І.В., Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Сидоренко О.Л., Сов'як І.В., Голик І.В., Крикун С.С./ Вісник наукових досліджень.- 2009.-№4.-С.54-56.

21. Ефективність застосування селективних β1 – адренорецепторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб з супутньою легеневою патологією //Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Наумова Л.В., Сидоренко О.Л., Геряк С.М., Крикун С.С. / Вісник наукових досліджень.- № 1 (46) – 2007. – С.76 – 78.

22. Мінеральна щільність кісткової тканини в жінок з метаболічним синдромом у постменопаузальному періоді //В.В.Поворознюк, Лар.П.Мартинюк/ Проблеми остеології. Науково – практичний журнал.-Том 10, №3 – 4.– 2007. – 3 – 8.

23. Особливості порушень гемодинаміки, перекисного окислення ліпідів та імунного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб в похилому віці /М.І.Швед, Н.В.Пасєчко, Л.П.Мартинюк, І.Г.Гарач, С.М.Геряк, Л.П.Мазур, О.М.Сопель //Міжнародний ендокринологічний журнал .-№1(3).- 2006.-С.12-14.

24. Корекція порушень кальцієвого обміну та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на гіпотиреоз, які проживають в йододефіцитній місцевості / Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Геряк С.М. // Міжнародний ендокринологічний журнал .-№2(4) - 2006.-С.65-70.

25. Діабетична дисліпідемія: роль у прогресуванні атеросклерозу та її особливості залежно від стану перекисного окислення ліпідів і ступеня компенсації діабету// Швед М.І., Мазур Л.П., Мартинюк Л.П./ Медична хімія. – т.8, №2. – 2006. –С.74 – 78.

26. Ефективність застосування генно – інженерних інсулінів ЗАТ „Індар” у Тернопільській області //Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Літовкіна З.І., Сидоренко О.Л., Вербицька О.В. Швед Л.В. /Вісник наукових досліджень.- № 4 (45) – 2006. – С.70 – 73.

27 Особливості перебігу латентного хламідійного процесу у хворих на хронічний пієлонефрит /Гевко О.В., Мартинюк Л.П. //Вісник наукових досліджень. - №1 (38). – 2005. С.93 – 94.

28. Ренопротективні можливості антигіпертензивної терапії при хронічних захворюваннях нирок / Мартинюк л.П., Мартинюк О.С., Клим А.А., Бутвин С.М., Дячан О.І.// Український журнал нефрології та діалізу , 2005. - №3 (6). – С.3- 4.

29. Корекція порушень мінеральної щільності кісткової тканини у зворих на гіпотиреоз //Швед М.І.. Мартинюк Л.П., Геряк С.М./ Проблеми остеології. Науково – практичний журнал.- Том 6, № 3. – 2003 – С. 35 – 40.

30. Клінічна інтерпретація метаболічного синдрому Х: Сучасні наукові концепції / Швед М.І., Зелененька Л., Пасєчко Н.В., Гребеник М.В., Мартинюк Л.П., Огер О.А.// Вісник наукових досліджень.- №2 (27). – 2002. – С.13 – 17.

31. Порушення мінеральної щільності кісток та їх корекція у хворих на гіпотиреоз в зоні зобної ендемії /Швед М.І., Мартинюк Л.П., Геряк С.М., Франчук М.М., Дячан Л.П., Отченашенко В.А. //Вісник наукових досліджень.-2001.-№4, Т.24.-С.26-27.

32. Хімічний склад поліензимних препаратів, механізм реалізації їх лікувального впливу у хворих на хронічний пієлонефрит // Швед М.І., Мартинюк Л.П., Д’ячан Л. П. /Медична хімія.-1999.-Том 1, №1.-С.66-71.

33. Клінічнаефективністьвобензиму у хворих на хронічнийпієлонефрит //Мартинюк Л.П. /Галицькийлікарський вісник.-1998.-Том 5.-№ 1.- С.91-94.

34. Клинико-лабораторная оценка эффективности вобензима у больных хроническим пиелонефритом //Швед Н.И., Мартынюк Л.П. /Врачебная практика.-1997.-№4.-С.38-42.

35. Деякіаспекти патогенезу хронічногопієлонефриту //Швед М.І., Мартинюк Л.П., Д’ячан Л.П. /Галицькийлікапський вісник.-1997.-Том 4.-№ 3.- С.115-119.

36. Корекція “Емоксипіном” порушень перекисного окисленняліпідів та гемореології у хворих на хронічнийпієлонефрит //Мартинюк Л.П., Швед М.І. /Галицькийлікарський вісник.-1997.-Том 4.-№ 4.- С.98-100.

Посібники

1. Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М.І.Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2017 – 448 с.

2. Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М.І.Шведа. – Тернопіль: Тдму, 2016 – 448 с.

3. Principlesofinternalmedicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): StudyGuide/ [SmiyanS.I., KomorovskyR.R., SlabaU.S. etal.]; editedbyProf. SvitlanaSmiyan. – 2-ndedition, revisedandenlarged.-Ternopil: TSMU, 2016. – 398 p.

4. Екстренна медична допомога: посібник/ [М.І. Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.]; за ред. М.І.Шведа – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.

5. PrinciplesofInternalMedicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide/ [SmiyanS.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. SvitlanaSmiyan. – 2-nd edition, revised.-Ternopil:TSMU, 2015. – 474 p. 38,51.

6. Module 2. Principles of internal medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): Study Guide/ [Smiyan S.I., Slaba U.S., Kuzmina G.P. et al.]; edited by Prof. SvitlanaSmiyan. – Ternopil: TSMU, 2014. – 380 p.

7. Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичного факультету: навч.посіб. /[М.І.Швед, Н.В.Пасєчко, А.О.Боб та ін.]; за ред. М.І.Шведа._ Тернопіль: ТДМУ, 2013. – 828 с.

8. Module 1. Principlesofinternalmedicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide/ [S miyanS.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. SvitlanaSmiyan. – Ternopil: TSMU, 2013. – 474 p.

9. Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях (Навчальний посібник) //Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Франчук М.М., Геряк С.М./ Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 344 с.

10. Посібник для аудиторної роботи студентів з факультетської терапії За редакцією М.І. Шведа. (авторський колектив М.І.Швед, Н.В.Пасєчко, М.В.Гребеник, А.В.Зоря, М.М.Франчук, Л.П.Мартинюк, С.І. Зелінська, Т.О.Паламар, Г.І.Дубкова) – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 394 С. (263-287)

11. Догляд за хворими на ендокринні захворювання /Франчук М.М., Мартинюк Л.П., Швед А.М.// В кн. Основи догляду в домашніхумовах (Навчальнийпосібник для патронажнихмедичних сестер) /Під ред. У.Г. Усіченка, А.В. Царенка, С.А. Місяка/.-Тернопіль, 2000.-С. 204-227.

Підручники

1. Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М.І.Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016 – 448 с.

2. Основи клінічної медицини: Підручник / За ред. М.І.Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 796 с.

3. Терапія: Підручник/ За ред. проф. М.І.Швед, проф. Н.В.Пасєчко. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 648 с.

Монографії

1. Первинний гіпотиреоз //Швед М.І.. Мартинюк Л.П., Геряк С.М./ В монографії: Проблеми остеопорозу/ За ред. проф. Ковальчука Л.Я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 446 с. (С. 275 – 283).