Наукові публікації доц. Мартинюк Л.П.

 • Martsenyuk V.P., Povoroznyuk V.V., Semenets A.V., Martynyuk L.P. On an Approach of the Solution of Machine Learning Problems Integrated with Data from the Open-Source System of Electronic Medical Records: Application for Fractures Prediction // In book: Artificial Intelligence and Soft Computingю - 2019 – Р. 228-239.

 • Martynyuk L.P., Shved M.I., Makarchuk N.R.Optimization of treatment of patients with type 2 diabetes mellitus with diabetic polyneuropathy and arterial hypertension //The Pharma Innovation Journal.- 2019.-Vol. 8(No2).-P.72-75.

 • Burgess-Pinto E., Yastremska S. O., Fedoniuk L. Ya., Shelast Yv., Martynyuk L. P. Sustainable development principles in health promotion and nursing education // Медична освіта – 2019. – № 4. – С. 67-73.

 • Мисула І. Р., Бакалюк Т. Г., Мартинюк Л. П., Макарчук Н. Р., Голяченко А. О., Стельмах Г. О., Максів Х. Я., Завіднюк Ю. В. Оптимізація лікування хворих на цукровий діабет з діабетичною полінейропатією за допомогою препарату уридин та поляризуючого світла // East European Scientific Journal. – 2019.- №7 (47), частина 2. – c.37-43.

 • Макарчук Н.Р., Мартинюк Л.П. Особливості впливу препарату келтікан та поляризуючого світла на ознаки невропатичного болю в комбінованій терапії діабетичної полінейропатії // Біль. Суглоби. Хребет. – Vol.8(No.2).- 2019. – c.111-116.

 • Мартинюк Л.П., Макарчук Н.Р. Вплив келтікану та поляризуючого світла на показники перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на цукровий діабет 2 типу з діабетичною полінейропатією // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №3.- 2018 - c.91-98.

 • Швед М.І., С.М.Геряк, С.Й.Липовецька, Л.В.Левицька, Ляхович Р.М., Мартинюк Л.П., Кіцак Я.М. Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта. -2018.-№1. – c.119-124.

 • Швед М.І., С.М.Геряк, С.Й.Липовецька, Ляхович Р.М., Л.В.Левицька, Сидореноко О.Л., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В.Т. Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта.-2018.- №4.-c.102-107.

 • Povoroznyuk V., Martynyuk L., Syzonenko I., Martynyuk L. Associations between Metabolic Syndrome and Bone Mineral Density, Trabecular Bone Score in Postmenopausal Women with Nonvertebral Fractures // World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering.-2018.- Vol.12 (No:5).- 2018.- P.186-191.

 • Мартинюк Л. П.Частота остеопорозу та якість кісткової тканини у жінок з метаболічним синдром та низькоенергетичними переломами в анамнезі // East European Scientific Journal.– 2018.- №1 (29), частина 1 – c.16-20.

 • Martynyuk L.P., Shved M.I., Makarchuk N.R. New approachments to treatment of sensitivity failure due to diabetic neuropathy // The Pharma Innovation Journal.- 2018.-7(6).-P. 247-250.

 • Швед М.І, Мартинюк Л.П., Сидоренко О.Л., Ковбаса Н.М., Пельо М.Я. Клінічний випадок діагностики автоімунного тиреоїдиту після проведення коронарографії // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2018.-Том 14, №4.-c.96-100.

 • Мартинюк Л.П., Швед М.І., Макарчук Н.Р., Чернецький В. І. Шляхи покращення якості життя хворих з діабетичною полінейропатією // East European Scientific Journal. – 2018.- №1 (29), частина 1 – c.39-43.

 • Мартинюк Л.П., Бутвин С.М., Мильнікова Т.О., Мартинюк Л.П., Шершун О.І. Ефективінсть лікування рецидивуючого пієлонефриту з використанням Канефрону Н у хворого зі зниженою функцією нирок // Почки. – 2018.- Том7 (№3) – С. 21-26.

 • Швед М.І., Макарчук Н.Р., Мартинюк Л.П. Клінічна ефективність використання комбінованого амінокислотного комплексу в лікуванні хворих на діабетичну периферійну полінейропатію // Вісник наукових досліджень. – 2017.- №3. – c.60-63.

 • Povoroznyuk V., Martynyuk L., Syzonenko I., MartynyukL. Bone Mineral Density and Frequency of Low-Trauma Fractures in Ukrainian Women with Metabolic Syndrome // World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering.-2017.- Vol:11, No:5.-P.188-191.

 • Швед М.І., Ляхович Р.М., Мартинюк Л.П., Мартинюк Л.П., Кіцак Я.М. Симуляційно-тренінгова підготовка студентів на кафедрі невідкладдної та екстреної медичної допомоги – важлива складова у навчальному процесі // Матеріали Міжнародної конференції «Іноваційнй технології в науці та освіті - Європейський досвід» в 2-х томах. - 2017. – Том 1 – с.177-183.

 • Поворознюк В.В., Мартинюк Л.П. Частота остеопорозу та низької мінеральної щільності кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом // Міжнародний ендокринологічний журнал. -2016.- №3 (75). - с. 13-18.

 • Поворознюк В.В., Мартинюк Л.П., Шкробот Л.В. Мінеральна щільність кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом //Вісник наукових досліджень.- 2016. - №2 – с.21-24.

 • Поворознюк В.В., Мартинюк Л.П. Мінеральна щільність, якість кісткової тканини та частота переломів у жінок за наявності ожиріння та метаболічного синдрому // Травма. – 2016.- Том17 (№3). – с.74 – 81.

 • Мартинюк Л.П. Мінеральна щільність кісткової тканини та особливості тілобудови у жінок з метаболічним синдромом та низько енергетичними переломами в анамнезі // Проблеми остеології.- 2016. - том 19 (№1) -с.21-26.

 • Поворознюк В.В., Мартинюк Л.П. Мінеральна щільність кісткової тканини та частота остеопорозу в українських жінок з метаболічним синдромом //Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2016.- №4 – с.78-83.

 • Мартинюк Л.П., Кошарський Д.В. Окремі аспекти формування кісткової тканини у підлітків (огляд літератури та результати власних досліджень) // Проблеми остеології. - 2015 - Том 18 (№ 1). - с. 16 – 21.

 • Швед Н.И., Михайлив Л.М., Мартынюк Л.П. Роль ультразвукового исследования в диагностике и мониторинге эффективности лечения подагрического артрита // Боль суставы позвоночник. – 2015. - №4(20).– с.34-38.

 • Povoroznyuk V., Dzerovych N., Martynyuk L., Kovtun T. Bone Mineral Density and Trabecular Bone Score in Ukranian women with Obesity // International Journal of Medial, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering. - 2015 -Vol:9 (No:5)- р. 428-431.

 • Швед М.І., Сміян С.І., Мартинюк Л.П., Мартинюк Л.П.. Основні напрямки підготовки іноземних студентів як фахівців із вищою освітою на кафедрах внутрішньої медицини // Світ медицини та біології. – 2013. - №2. - с.199 - 201.

 • Мартинюк Л.П., Мартинюк Л.П., Ружицька О.О. Особливості мінерального обміну та функції паращитоподібних залоз при хронічний хворобі нирок // Біль. Суглоби. Хребет. – 2012.- №2 (6) - с.72 – 79.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П. Стан компенсації цукрового діабету у хворих у Тернопільській області // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.-2011. - №2 (35). – с.51 – 53.

 • Поворознюк В.В., Мартинюк Л.П. Досвід використання фібратів у лікуванні дисліпідемій у жінок постменопаузального періоду з метаболічним синдромом // Український терапевтичний журнал. -2011.- №4. – с.81 – 88.

 • Швед М.І., Пасечко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П., Стасюк С.М. Контроль компенсації цукрового діабету за показниками глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області // Вісник наукових досліджень. - 2010.-№4.-с.34-36.

 • Мазур Л.П., Мазур О.П., Мартинюк Л.П.,Смачило І.В., Наумова Л.В., Пташкіна Л.В., Крикун С.С., Федчук М.А. Корекція морфофункціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та гепатоз // Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.- с.64-65

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Смачило І.В., Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Сидоренко О.Л., Сов'як І.В., Голик І.В., Крикун С.С. Патологія щитоподібної залози та вагітність // Вісник наукових досліджень.- 2009.-№4.- с.54-56.

 • Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Наумова Л.В., Сидоренко О.Л., Геряк С.М., Крикун С.С. Ефективність застосування селективних β1 – адренорецепторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб з супутньою легеневою патологією // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 1 (46) - с.76 – 78.

 • Поворознюк В.В., Мартинюк Л.П. Мінеральна щільність кісткової тканини в жінок з метаболічним синдромом у постменопаузальному періоді // Проблеми остеології. – 2007. – Том 10 (№3) – с.3 – 8.

 • Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Гарач І.Г., Геряк С.М., Мазур Л.П., Сопель О.М. Особливості порушень гемодинаміки, перекисного окислення ліпідів та імунного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб в похилому віці // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2006. - №1(3). - с.12-14.

 • Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Геряк С.М. Корекція порушень кальцієвого обміну та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на гіпотиреоз, які проживають в йододефіцитній місцевості //Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2006. - №2(4) - с. 65-70.

 • Швед М.І., Мазур Л.П., Мартинюк Л.П. Діабетична дисліпідемія: роль у прогресуванні атеросклерозу та її особливості залежно від стану перекисного окислення ліпідів і ступеня компенсації діабету // Медична хімія. – 2006. – Том 8 (№2) – с.74 – 78.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Літовкіна З.І., Сидоренко О.Л., Вербицька О.В. Швед Л.В. Ефективність застосування генно – інженерних інсулінів ЗАТ „Індар” у Тернопільській області // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 4 (45)– с.70 – 73.

 • Гевко О.В., Мартинюк Л.П. Особливості перебігу латентного хламідійного процесу у хворих на хронічний пієлонефрит // Вісник наукових досліджень. - 2005. - №1 (38). -с.93 – 94.

 • Швед М.І.. Мартинюк Л.П., Геряк С.М. Корекція порушень мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на гіпотиреоз // Проблеми остеології. - 2003 – Том 6 (№ 3). – с. 35 – 40.

 • Швед М.І., Зелененька Л., Пасєчко Н.В., Гребеник М.В., Мартинюк Л.П., Огер О.А.Клінічна інтерпретація метаболічного синдрому Х: Сучасні наукові концепції // Вісник наукових досліджень. - 2002.- №2 (27).-с.13 – 17.

 • Швед М.І., Мартинюк Л.П., Геряк С.М., Франчук М.М., Дячан Л.П., Отченашенко В.А. Порушення мінеральної щільності кісток та їх корекція у хворих на гіпотиреоз в зоні зобної ендемії //Вісник наукових досліджень.-2001.-№4 (Т.24).-с.26-27.

 • Швед М.І., Мартинюк Л.П., Д’ячан Л. П. Хімічний склад поліензимних препаратів, механізм реалізації їх лікувального впливу у хворих на хронічний пієлонефрит // Медична хімія.-1999.-Том 1 (№1).-с.66-71.

 • Мартинюк Л.П. Клінічна ефективність вобензиму у хворих на хронічний пієлонефрит // Галицький лікарський вісник. - 1998. - Том 5 (№ 1). - с.91-94.

 • Швед Н.И., Мартынюк Л.П. Клинико-лабораторная оценка эффективности вобензима у больных хроническим пиелонефритом // Врачебная практика. - 1997. - №4. - с.38-42.

 • Швед М.І., Мартинюк Л.П., Д’ячан Л.П. Деякіаспекти патогенезу хронічногопієлонефриту // Галицький лікапський вісник. - 1997. - Том 4 (№ 3). - с.115-119.

 • Мартинюк Л.П., Швед М.І. Корекція “Емоксипіном” порушень перекисного окисленняліпідів та гемореології у хворих на хронічний пієлонефрит // Галицький лікарський вісник. - 1997. - Том 4 (№ 4). - с.98-100.

Посібники

 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І. Швед, А.А. Гудима, С.М. Геряк та ін.] ; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2017 – 448 с.

 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І. Швед, А.А. Гудима, С.М. Геряк та ін.] ; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016 – 448 с.

 • Principles of internal medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): StudyGuide/ [SmiyanS.I., KomorovskyR.R., SlabaU.S. etal.]; editedbyProf. SvitlanaSmiyan. – 2-ndedition, revised and enlarged.-Ternopil: TSMU, 2016. – 398 p.

 • Екстренна медична допомога: посібник/ [М.І. Швед, А.А. Гудима, С.М. Геряк та ін.]; за ред. М.І. Шведа – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.

 • Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide/ [SmiyanS.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. SvitlanaSmiyan. – 2-nd edition, revised.-Ternopil:TSMU, 2015. – 474 p. 38,51.

 • Module 2. Principles of internal medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): Study Guide/ [Smiyan S.I., Slaba U.S., Kuzmina G.P. et al.]; edited by Prof. SvitlanaSmiyan. – Ternopil: TSMU, 2014. – 380 p.

 • Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичного факультету: навч.посіб. /[М.І.Швед, Н.В.Пасєчко, А.О.Боб та ін.]; за ред. М.І.Шведа._ Тернопіль: ТДМУ, 2013. – 828 с.

 • Module 1. Principlesofinternalmedicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide/ [S miyanS.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. SvitlanaSmiyan. – Ternopil: TSMU, 2013. – 474 p.

 • Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях (Навчальний посібник) //Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Франчук М.М., Геряк С.М./ Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 344 с.

 • Посібник для аудиторної роботи студентів з факультетської терапії За редакцією М.І. Шведа. (авторський колектив М.І.Швед, Н.В.Пасєчко, М.В.Гребеник, А.В.Зоря, М.М.Франчук, Л.П.Мартинюк, С.І. Зелінська, Т.О.Паламар, Г.І.Дубкова) – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 394 С. (263-287)

 • Догляд за хворими на ендокринні захворювання /Франчук М.М., Мартинюк Л.П., Швед А.М.// В кн. Основи догляду в домашніх умовах (Навчальнийпосібник для патронажнихмедичних сестер) /Під ред. У.Г. Усіченка, А.В. Царенка, С.А. Місяка/.-Тернопіль, 2000.-С. 204-227.

Підручники

 • Emergency medicine (questions and answers): study guide / [M.I.Shved, S.M.Heryak, L.P.Martynyuk et al.;edited by Prof. M.Shved. – Ternopil: TSMU, 2018. – 344 p. (27,95 ум. арк. ОВА – 26,23;P. 131-133 (3); 244-268 (25) – 28 ст.).

 • Екстрена та невідкладна допомога в запитаннях і відповідях: навч. посіб. / [М.І. Швед, С.М. Геряк, О.Б. Сусла та ін.]; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 312 с. (23,25 ум. арк. ОВА – 18,75; С. 9-36 (28), 201-234 – (34) - 62 ст.).

 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2017 – 448 с.

 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016 – 448 с.

 • Principlesofinternalmedicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): StudyGuide/ [SmiyanS.I., KomorovskyR.R., SlabaU.S. etal.]; editedbyProf. SvitlanaSmiyan. – 2-ndedition, revisedandenlarged.-Ternopil: TSMU, 2016. – 398 p.

 • Екстренна медична допомога: посібник/ [М.І. Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.]; за ред. М.І.Шведа – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.

 • Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide/ [SmiyanS.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. SvitlanaSmiyan. – 2-nd edition, revised.-Ternopil:TSMU, 2015. – 474 p. 38, 51.

 • Module 2. Principles of internal medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): Study Guide/ [Smiyan S.I., Slaba U.S., Kuzmina G.P. et al.]; edited by Prof. SvitlanaSmiyan. – Ternopil: TSMU, 2014. – 380 p.

 • Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичного факультету: навч.посіб. / [М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, А.О.Боб та ін.]; за ред. М.І. Шведа._ Тернопіль: ТДМУ, 2013. – 828 с.

 • Module 1. Principles of internal medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide/ [S miyanS.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. SvitlanaSmiyan. – Ternopil: TSMU, 2013. – 474 p.

 • Основи клінічної медицини: Підручник / За ред. М.І.Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 796 с.

 • Терапія: Підручник/ За ред. проф. М.І.Швед, проф. Н.В.Пасєчко. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 648 с.

Монографії

 • Первинний гіпотиреоз //Швед М.І.. Мартинюк Л.П., Геряк С.М./ В монографії: Проблеми остеопорозу/ За ред. проф. Ковальчука Л.Я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 446 с. (С. 275 – 283).