Наукові праці проф. Шведа М.І.

 • Швед M. I., Ковбаса Н. М., Ярема Н. I., Добрянський T. O., Герасимець I. M., Прокопович O. A. Розвиток обширного інфаркту міокарда внаслідок множинних аневризм коронарних артерій // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2020. – № 1. – С. 188-194.

 • Shved M. I., Prokopovych O. A.. Метаболічна підтримка хворих з інфарктом міокарда з порушеннями функціонального стану печінки // Ukrainian Journal of Cardiology. – 2019. – Vol. 26 (No 1). – Р. 40-48.

 • Швед М. І., Цуглевич Л. В., Геряк С. М., Ковбаса Н. М., Прокопович О. А., Ястремська І. О. Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. № 1(37). С. 173-181

 • Shved M. I., Susla O. B., Litovkina Z. I., Gozhenko A. I., Danyliv S. V. Hypomagnesemia as important component of atherosclerosis progression in type 2 diabetic patients with end-stage renal disease // Materials of the International Conference CardioNephrology. – Italy (Rome). – 2019.

 • Швед М. І., Прокопович О. А. Метаболічна підтримка хворих з інфарктом міокарда з порушеннями функціонального стану печінки // Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 26(1). – С. 40-48.

 • Shved M. I. Optimization of treatment of patients with type 2 diabetes mellitus with diabetic Polyneuropathy and arterial hypertension // The Pharma Innovation Journal. – 2019. – Vol.8 (№ 2). – Р. 72-75.

 • Shved M. I., Tsuglevych L. V., Heryak S. M. Clinical Effectiveness of Cardiocytoprotective Therapy in Patients with Acute Coronar Syndrome (ACS) – Myocardial Infraction (MI), Who Were Performed Balloon Angioplasty and Coronary Artery Stenting // Archive of Clinical Medicine. – 2019. – Vol. 25(1) – P. 25-33.

 • Shved M. I., Heryak S. M., Humenna I. Ye. Ways of endothelial dysfunction correction in pregnant women with arterial hypertension // The Pharma Innovation Journal – 2018. – Vol. 7(4). – Р. 351-355

 • Швед М. І., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Ляхович Р.М., Левицька Л.В., Сидоренко О.Л., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В.Т. Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта – 2018. – № 4. – С. 102-107

 • Швед М. І, Мартинюк Л. П., Сидоренко О. Л., Ковбаса Н. М., Пельо М. Я. Клінічний випадок діагностики автоімунного тиреоїдиту після проведення коронарографії // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – № 14(4). – С. 96-100.

 • Швед М. І., Геряк С. М., Липовецька С. Й., Левицька Л. В., Ляхович Р. М., Мартинюк Л. П., Кіцак Я. М. Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта. – 2018. – № 1(77). – С. 119-125

 • Швед М. І., Сидоренко О. Л., Ковбаса Н. М. Особливості клінічного перебігу грстрого періоду міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та прогноз // Львівський клінічий вісник – 2018. – № 1(21). – С.8-13

 • Shved M. I., Lypovetska S. Y.,Yarema N. I., Levytska L. V.Successful short term treatment with rivaroxaban in addition to dual antiplatelet therapy in a patient with recurrent STEMI and leftventriculat thrombus // European Heart Journal Acute Cardiovascular Care. – 2018. – P. 92

 • Мартинюк Л. П., Швед М. І., Макарчук Н. Р., Чернецький В. І. Шляхи покращення якості життя хворих з діабетичною полінейропатією // East European ScientificJournal – 2018. – № 1 (29). – С. 39-43.

 • Швед Н. И., Геряк С. Н., Прокопович Е. А., Липовецкая С. И. Эффективность биофлавоноидов и РНК-содержащих препаратов в комплексном лечении больных с инфарктом миокарда и функциональными нарушениями печени // Врачебное дело. – 2018.

 • Shved M. I., Prokopovych O. A., Lypovetska S. Y., Heryak S. M., Kitsak Y. M. Efficiencyobi of lavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disoders // Health Problems of Civilization. – 2017. – Vol. 11(4). – P. 293-299.

 • Shved M. I., Prokopovych O. A., Lypovetska S. Y. Optimized upstream therapy for management of patients withpostinfarction cardiosclerosis associated with hyperuricemia // Health Problems of Civilization. – 2017.– Vol.11 (2) – Р. 109-116

 • Швед М. І., Макарчук Н. Р., Мартинюк Л. П. Клінічна ефективність використання комбінованого амінокислотного комплексу в лікуванні хворих на діабетичну периферійну полінейропатію // Вісник наукових досліджень – 2017.– № 3. – С. 60-63.

 • Швед М. І., Ляхович Р. М., Мартинюк Лілія П., Мартинюк Лариса П., Кіцак Я. М. Симуляційно – тренінгова підготовка студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова у навчальному процесі // Матеріали міжнародної конференції «Інноваційні технології та освіті. Європейський досвід. – Австрія (м. Відень) – 2017. – С. 177 – 184.

 • Сусла О. Б., Гоженко А. І., Бергєр Й., Мисула І. Р., Швед М. І., Лиходід О. М. Кальцифікація серця і судин при хронічній хворобі нирок: проблемні питання етіології і патогенезу // Фізіологічний журнал. – 2017. – №. 63 (5). – С. 80-93.

 • Швед М. І., Бенів М. Я., Левицька Л. В., Цуглевич Л. В. Вплив основних факторів ризику на перебіг інфаркту міокарда у хворих з надмірною масою тіла // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 1 (86). – С. 21-27.

 • Ляхович Р. М., Швед М. І., Кіцак Я. М.Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни. // Медична освіта – 2016. – № 4. – С. 64 - 67.

 • Сусла О. Б., Швед М. І., Гоженко А. І., Михайлів Л. М. Кардіоваскулярна кальцифікація у хворих із недіалізною хронічною хворобою нирок: ефективність нових діагностичних тестів // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє». – Україна (м. Харків) – 2016. – С. 214.

 • Швед М. І., Сидоренко О. Л., Ковбаса Н. М., Бенів М. Я., Цуглевич Л.В. Антитромботична терапія та ризик геморагічних ускладнень у хворих із неклапанною формою фібриляції передсердь на фоні коморбідної патології // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 4. – С. 13-16.

 • Швед М. І., Припхан І. Б. Диференційовані підходи до лікування на стабільну стенокардію, що протікає на фоні субклінічного гіпотиреозу // Галицький лікарський вісник. – 2015. – №2. – C.107-111.

 • Швед Н. И., Михайлив Л. М., Мартынюк Л. П. Роль ультразвукового исследования в диагностике и мониторинге эффективности лечения подагрического артрита // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 4(20). – С. 34-38

 • Швед М. І., Припхан І. Б. Особливості клінічних ознак, змін натрійуретичного пептиду NTproBNP, діастолічної функції лівого шлуночка та варіабельності ритму серця у хворих на стабільну стенокардію напруження у поєднанні з гіпофункцією щитоподібної залози // Львівський клінічний вісник. – 2015. – № 1(9). – С. 8-13.

 • Швед М. І., Припхан І. Б. Метаболічні порушення у хворих на стабільну стенокардію і субклінічний гіпотиреоз та ефективність їх корекції L-карнітином // Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – №3(53). – С. 166-171.

 • Швед М. І., Припхан І. Б. Особливості корекції метаболічних порушень у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз, залежно від тривалості хвороби //Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 2 (79). – С. 30-34.

 • Швед Н. И., Припхан И. Б.Типы диастолической дисфункции левого желудочка у больных стабильной стенокардией в сочетании с гипотиреозом // Медицина в Сибири: Новосибирск. – 2014. – № 2. – C. 1-5.

 • Ляхович Р.М., Швед М.І., Джус М.Я Догоспітальна реанімація: проблеми, успіхи та рекомендації згідно з сучасними протоколами // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 4. – С. 44–47.

 • Швед М. І., Прокопович О. А. Особливості функціонального стану печінки при інфаркті міокарда // Вісник наукових досліджень – 2013. – № 4. – C. 70-73.

 • Швед М. І., Прокопович О.А., Мартинюк Л. П. Особливості антиоксидантного захисту у хворих у віддаленому періоді інфаркта міокарда в поєднанні з остеоартрозом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 4. – C. 36-41.

 • Сусла А. Б., Гоженко А. И., Швед Н. И., Данылив С. В. Влияние аргинина глутамата и мельдония на прогрессирование повреждения аортального и митрального клапанов у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе // Труды VІІI Всероссийской научно-практической конференции Российского Диализного Общества Нефрология и диализ – Россия (г. Москва). – 2013. – С. 348-349.